Gent legt Vlaams decreet naast zich neer: “Mening van de burger interesseert ons niet!”

gentdictGent is één van de laatste Vlaamse steden waar de Roden het nog voor het zeggen hebben. Samen met de links-liberalen van Open-Vld, proberen de Groenen en de sp.a’ers een nieuw ‘mobiliteitsplan’ voor de Arteveldestad door de strotten van de burgers te rammen. De goedkeuring door de gemeenteraad liep echter grondig fout.

In heel wat Vlaamse gemeente- en provincieraden worden vele dossiers routineus goedgekeurd. Ook als het gaat om grote aanpassingen voor de gemeentes in kwestie. Maar het mobiliteitsplan voor de Oost-Vlaamse hoofdstad zal het verkeer zo drastisch wijzigen, dat er toch politici op de oppositiebanken zitten die hun werk deden en het dossier even ter harte namen.

Met mobiliteitsrampen – ontworpen in opdracht van Groen! – zoals de veranderingen in de Antwerpse gemeente Mortsel in het achterhoofd, staan vele politici sceptisch ten overstaan van grote aanpassingen in steden wat deze materie betreft. Antwerpen zelf bijvoorbeeld is ook niet meteen een schoolvoorbeeld van een doordachte politiek terzake.

Maar de Roden wilden het plan er doorduwen, zonder al teveel bemoeienissen van de burger. Zo ‘vergaten’ ze naar eigen zeggen “uit enthousiasme” een bij decreet verplicht ‘participatietraject’ uit te schrijven. Dit traject bevraagd alle betrokken actoren naar hun mening over de geplande wijzigingen. Zo ook de burgers van Gent die door de plannen misschien weleens benadeeld zouden kunnen worden op vlak van mobiliteit.

Klik op het plan voor een groter beeld.
Klik op het plan voor een groter beeld.

Een Termont – de zogeheten burgemeester van Gent – die zonder de  gevraagde mening van iedere Gentenaar woorden als ‘allochtoon’ laat schrappen uit het Gentse lexicon, vindt het uiteraard niet nodig om diezelfde burger te vragen naar zijn mening over een plan dat de hele stad op zijn kop gaat zetten (positief of niet laten we in het midden).

Gelukkig was de oppositie wél bij de pinken en weigerde terecht de plannen goed te keuren op basis van de arrogantie van het Rode gemeentebestuur, dat zichzelf hoger inschat dan zijn eigen burgers en meent zomaar, zonder inspraak, beslissingen te kunnen nemen. De reactie van Filip Watteeuw, Groen!-Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken: “Ik vind het erg dat er zo lage politieke spelletjes gespeeld worden…”

Wel, wel, wel! Zo weet u meteen hoe Groen!, sp.a en Open-Vld over de democratie denken: de regels volgen, waarbij de kiezer gehoord wordt, is gelijk aan het spelen van ‘lage politieke spelletjes’. Of hoe het er aan toe zou gaan wanneer deze heren het land zouden mogen leiden. Daar bestaat echter al een woord voor: dictatuur.

2 comments

  1. Wie zich nog illusies maakte over de democratische ingesteldheid van de rood-groene heikneuters, die moet dringend geestelijke bijstand vragen. En daar is alles mee gezegd. Roden en groenen zijn immers verwaterde afkooksels van communistische “volksdemocraten”, en daar is alles mee gezegd.

Comments are closed.