Daniël-TermontBeste Daniël,

Proficiat, drie maal proficiat. Je was er al in geslaagd wereldberoemd te worden… in Vlaanderen, omdat je de nodige vlijt aan de dag gelegd had om het woord ‘allochtoon’ niet alleen uit onze taal te verbannen, maar het bovendien zelfs plechtig in het Baudelopark te laten begraven. Ik verneem nu echter dat je op het ingeslagen pad verder trekt. Je bent namelijk, met een vurigheid die ik tot hier toe alleen maar bij de Spaanse inquisitie heb opgemerkt, beginnen speuren naar woorden en uitdrukkingen die volgens de Congregatie Voor De Geloofsleer Van De Kerk Der Weldenkenden als fout moeten worden beschouwd, om ze stuk voor stuk te laten vervangen door een politiek correcte terminologie, die dan vanzelfsprekend van het nodige ‘Nihil Obstat’ is voorzien.

Zo wordt in Gent wat vroeger een ‘gehandicaptenkaart’ was, vervangen door een ‘parkeerkaart voor personen met een beperking’. Deze laatste zullen zich hier ongetwijfeld stukken beter door voelen. Ondertussen werden de vroegere ‘clubhuizen voor senioren’ ook al herdoopt. Het zijn nu ‘open huizen’. Iets wat hun aantrekkingskracht ongetwijfeld stevig zal doen toenemen. Zelfs de ‘armenbegrafenis’, een begrip dat ik gedurende tweeëntwintig jaar gemeenteraad-ervaring nog nooit had horen gebruiken, ontsnapte niet aan je aandacht. Het is vanaf nu een ‘stadsbegrafenis’.

Ik wil er je dan ook toe aansporen deze kruittocht onvermoeid verder te zetten. Er zijn immers nog heel wat woorden en begrippen die ons taalgebruik bezoedelen en dus best weg gezuiverd worden. Zo merk ik dat ik het hierboven in overdrachtelijke zin over ‘herdopen’ en ook over een ‘kruistocht’ had. Beide woorden zijn zeker niet conform met het actief pluralisme dat het kenmerk van onze open en warme maatschappij moet zijn.

Een ander voorbeeld is het werkwoord ‘denigreren’: overduidelijk een voorbeeld van etymologisch racisme. Graag ook je bijzondere aandacht voor de samengestelde woorden waarin het epitheton ‘zwart’ wordt gebruikt, om er een pejoratieve klank aan te geven: ‘zwartrijden’, ‘zwartkijken’, ‘zwarthandel’ enzovoorts. Overigens zou segregatie op basis van kleur kunnen tegen gegaan worden, door ‘wit’ te vervangen met ‘anderszwart’ en omgekeerd. Op basis van gender moet het dan weer mogelijk zijn  ‘mannen’ voortaan als ‘andersvrouwen’ aan te spreken en ‘vrouwen’ ‘andersmannen’ te noemen.

Tenslotte dit nog: bent je ook niet van menig dat de titel ‘burgemeester’ op politiek- semantisch vlak vrij corrumperend klinkt? Ten eerste omdat hij een sterke geur van machisme verspreidt. Er bestaat namelijk geen vrouwelijke versie van dat woord. Ten tweede omdat er ‘meester’ in voorkomt, wat naar het bestaan van een stevige hiërarchie verwijst. De Rode Khmers hebben dat opgelost door hun voornaamste leider Pol Pot te noemen. Wat in hun taal ‘Broer Nr. 1’ betekent. Waarom dit voorbeeld niet volgen? Het zou het gelijkheidsprincipe ten goede komen en tegelijkertijd de broederlijkheid bevorderen die je ongetwijfeld voor de Gentenaars nastreeft .

Je antwoord tegemoet ziend heb ik je alvast zo aangesproken.

Broederlijke groet!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

2 reacties op “Open brief aan Daniël Termont, alias Broer Nr. 1”

  1. Zeg dus nooit meer “tettenzot” maar wees politiek-correct en verkies ; “boezemwaanzinnige” om een borstenliefhebber aan te duiden ; DOEN !

  2. Echte “Newspeak” zoals in 1984 van George Orwell. Misschien kunnen we Termont beter “Big Brother” noemen, je weet wel, The one who is watching you! Naarmate echte criminaliteit meer en meer vergoelijkt wordt en gebagatelliseerd, worden er steeds meer nieuwe criminele feiten uitgevonden. Iets wat vroeger gewoon taalgebruik was, is nu een racistische misdaad. De multiculturele samenleving, die regelrecht afstevent op een uniculturele, waar alleen de Islam het voor het zeggen heeft wordt hoe langer hoe verstikkender in zijn betutteling. Straks gaan ze nog voorschrijven op welke manier en hoe dikwijls men mag ademhalen zonder het milieu te veel te belasten.

Trending

%d bloggers liken dit: