Oum Imraan1Reisbureau ‘Jihad in Syrië’ draait nog steeds op volle toeren. De retourbiljetjes zijn minder populair dan de enkele ritten, maar dat neemt niet weg dat er nog volop geronseld wordt onder de vreemdelingen in Vlaanderen om onthoofdertje te gaan spelen in Syrië.

Nu en dan krijgen we een schimp te zien of te horen van wat ‘onze’ strijders daar in dat verre land uitsteken. Een fotootje, een filmpje of een geluidsopname. Het houdt ons enigszins alert. Ook om die reden werd een ‘radicaliseringsambtenaar’ aangesteld per Vlaamse risicostad: Mechelen, Vilvoorde en Antwerpen. Wie heeft er overigens al de brochure ‘Beheersen van moslimradicalisering. Handreiking voor beleid en praktijk’ eens vastgehad?

De laatste berichtgeving kregen we over Brian De Mulder. Deze knaap zit al eventjes in Syrië en is zo sympathiek om nu en dan iets van zich te laten horen. Vanzelfsprekend geen groetjes aan zijn ouders en zussen, maar wel radicale prietpraat zoals de vermelding dat de bollen van het Atomium zouden kunnen exploderen. Een fijnbesnaarde jongen die Brian. Dat merk je zo!

Maar Brian zit al ginder. Net zoals Jejoentje ‘ginder’ zat. Maar in Vlaanderen lopen nog vreemdelingen genoeg rond die weleens een uitstapje naar de Eufraat willen maken. Niet voor een riviercruise, maar wel om de wapens op te nemen tegen de ongelovige honden.

Het Vlaams Belang is de enige partij die zich vanaf het begin van de Syrië-crisis kritisch heeft opgesteld. Niet enkel over de oorlog zélf, maar ook over de aanpak van de zogeheten ‘Syrië-strijders’. Ook nu weer heeft het Vlaams Belang de oefening gemaakt en specifiek facebook doorgelicht op zoek naar mogelijke jihadi’s. Niet enkel groepen, maar ook personen werden – voor zover mogelijk – onder de loep genomen. Het resultaat is weinig verrassend te noemen, maar dat had u al wel gedacht.

We citeren even Filip Dewinter naar aanleiding van dit initiatief tot onderzoek:

“Wat opvalt, is hoe jong velen zijn (tieners) en dat het niet alleen moslimjongens zijn (zo noemt een jonge moslima zich ‘Dienares van Allah’). Wat ook opvalt is de bijzonder grote rol die de doodscultus die in de islam heerst (de ophemeling van de ‘martelaarsdood’) in de leefwereld van deze Antwerpse moslimjongeren inneemt. Dit agressieve en ten diepste pessimistische martelaarschap vormt de rode draad in hun beleving van de islam. Los van het veiligheidsaspect: hoe kan men nu verwachten dat moslimjongeren hier een succesvolle toekomst proberen op te bouwen als ze sterven voor Allah als het hoogst bereikbare beschouwen? Het blijkt ook dat deze moslimjongeren de islam goed kennen: termen als ‘tahweed’, ‘takbir’, ‘dawa’, ‘fitna’ (nvdr.: woordverklaring, zie onderaan dit artikel), enzovoort komen regelmatig terug en er wordt geciteerd uit Koran en Hadith (de profetische tradities).

Vele sinistere islamitische Facebookgroepen, zoals ‘We eisen de shariah overal’, leiden rechtstreeks naar Facebookpagina’s van talloze Antwerpse moslimjongeren die denkbeelden etaleren die wijzen op een toenemende islamisering en jihadisering. Een aantal voorbeelden:

 • ‘Abou Mohammed’ uit Turnhout heeft als leus ‘Jihad, My Life My Love’. Hij noemt zichzelf ‘Soldier of Allah’ en citeerde een paar weken geleden uit de Hadith: ‘(…) en degene die gedood wordt terwijl hij zijn religie verdedigde is een martelaar. (…).’ ‘6 personen vinden dit leuk’. Op 3 november veranderde hij zijn profielfoto naar een foto met twee gewapende jihadisten en de tekst: ‘Tawheed. Live by it. Fight by it. Die by it’. ‘Mohammed Osman, Balah Ayoub en 9 anderen vinden dit leuk’. Op 15 november citeerde hij uit de Koran: ‘Oh, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.’
 • Abu Hurairah is amper 18 jaar oud, woont in Antwerpen en plaatste op 18 oktober een foto met daarop een gewapende jihadstrijder en de tekst: ‘Victory or Martyrdom’. Op 30 november plaatste hij een foto met gewapende jihadisten en de tekst: ‘Road to paradise’. ‘Balah Ayoub en Mohammed Amine El Rahaui vinden dit leuk’.
 • Abu Qital, eveneens amper 18 jaar oud, geeft aan dat zijn huidige verblijfplaats Damascus is en Antwerpen zijn plaats van herkomst. Bij werk en opleiding schrijft hij: ‘Islamitische universiteit van Medina’. Bij geloofsovertuiging: ‘JIHAD’. Bij politieke overtuiging: ‘Islamic Sharia Law’. Op 25 september plaatse hij met zijn smartphone een foto van een gewapende jihadstrijder met als commentaar: ‘(…) Walli hamd heeft meer dan 100 honden naar de hel gestuurd. Allahoe Akbar moge Allah hem accepteren met de martelaren.’ ‘Vijf personen vinden dit leuk’. Op 17 september plaatste hij met zijn smartphone een foto online met twee gewapende islamitische (Indonesische) kindsoldaten van onder de tien jaar, met een Al Qaida-vlag en de tekst: ‘To our heroes in Islamic state of Iraq & Al Sham we are your son & support from Indonesia. Long life Islamic state.’ Op 1 oktober schrijft Qital: ‘Salam alaykoem, Vergeet de ummah van Mohamed niet in jullie dua. Het minste wat je kan doen is dua verrichten, en vragen dat Allah de overwinning geeft aan mujahideen die op haqq strijden en die de kalima van Allah het hoogste willen zien en van de kuffer het laagste. Wa alaykoem salam.’
 • Oum Imraan woont in Antwerpen en loopt aldaar school in Sint Godelieve. Ze noemt zichzelf ‘Dienares van Allah’. Op 14 november publiceerde ze via haar mobiele telefoon een foto van een zwaargewapende vrouwelijke jihadstrijdster. ‘2 personen vinden dit leuk’. Op 24 november plaatste zij via haar mobiele telefoon een foto online waarop een kalasjnikov, de Koran en de Al Qaida-vlag is te zien.
 • Ook Oum Sayfudien Mujahieda uit Antwerpen noemt zichzelf ‘Dienares van Allah’. In de zomer schreef ze dat de Joden moeten worden verslagen en dat sterven als martelaar ‘prachtig’ is.
 • Youssef Abou Dujana ging in Deurne naar school en schrijft dat hij nu werkt voor ‘Dawah – Calling to Allah’. Heden woont hij in Borgerhout. Op 29 juni plaatst hij een tekstje online waarin hij schrijft dat jongens en meisjes niet met elkaar mogen praten, want dat het ‘slecht’ is.

En dat gaat zo maar door; dezelfde teneur als het recente filmpje op de Youtube-account van Brian De Mulder is terug te vinden op talloze sociale media-accounts van Antwerpse moslims. Wat VUB-onderzoeker Bilal Benyaich na een gedegen studie inzake de islamitische Marokkanen in Brussel concludeerde, namelijk dat het zogenaamde ‘militant en jihadistisch salafisme’ in opmars is, is dus ook van toepassing op de moslims in Antwerpen. Liegen al die ‘Facebook-jihadisten’ onder invloed van ‘krachtige rekruteringsnetwerken’ die bij ons actief zijn? (Hegghammer). Zullen de vele Facebook-jihadisten niet juist leiden tot steeds meer van zulke netwerken in grootsteden zoals Antwerpen? Ik ben zeer bezorgd over onze veiligheid!”

Hieronder een aantal afbeeldingen die bovenstaande beweringen staven. Het weglachen van deze citaten is een dwaze reactie. Vroeg of laat zou het kunnen dat er toch iemand is die effectief de daad bij het woord voegt en domme dingen doet in Antwerpen of een andere Vlaamse stad. Dan zeggen dat je het niet had zien aankomen, is vijgen na Pasen.

Youssef Abou Dujana1

Oum Imraan2

Anas Abu Mahar

Oum Imraan

Anas Abu Mahar4

Abu Qital2

Youssef Abou Dujana3

Oum Sayfudien Mujahieda2

Oum Sayfudien Mujahieda

Youssef Abou Dujana4

Oum Imraan1

Sayful Tawheed2

Abu Qital1

Anas Abu Mahar3

Youssef Abou Dujana

Abu Hurairah3

Abu Hurairah1

Abou Mohammed

Abou Mohammed2

Abou Mohammed1

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

5 reacties op “Hoeveel Brian De Mulders en Jejoentjes zijn er nodig vooraleer er geloofwaardig wordt opgetreden?”

 1. van mij mogen die mannen een deadwish een handje geholpen worden. en dan meteen met de schoenen aan in een varkenshuidje richting de grote baas sturen……

 2. JeRoen is een Vlaams naam. Zou JeJoen een spJaakgebJek zijn ?????

 3. Als bepaalde volkeren etnisch mogen moorden en onze ministers erover zwijgen en doen of hun neus bloed…kun je er gif opnemen dat de islamisten het overal gaan mogen doen. Als het niet mag discrimineren we hun ten opzichte van Zuid Afrikaanse negers.

 4. Krijgt zo een “martelaar”(sic) nu in het Paradijs 77 maagden of slechts één maagd van 77 , weet iemand dat aub, want ik ben niet zo bekend met het Mohamedaans geloof ?

  1. Uit bezuinigsoverwegingen wegens de crisis wordt er geen “maagdenvlees” meer opgediend maar varkensworst met een pint bier uit de “Allah Snackbar”

Trending

%d bloggers liken dit: