De IJzertoren: het gesubsidieerde symbool van de Vlaamse regering…

ijzertoren avvvvkDe mogelijke komst van José Happart  naar een debat over confederalisme georganiseerd door het Ijzerbedevaartcomité deed menig flamingant de wenkbrauwen fronsen. Exact 35 jaar geleden knokte de maffiose aanhang van deze fruitboer de gemeente Voeren de geschiedenisboekjes in. Mooie tijdsplanning dus van het fameuze ‘IJzerbedevaartcomité’…

Het “IJzerbevaartcomité” bestaat feitelijk uit twee VZW’s die om de 5 jaar een beheersovereenkomst afsluiten met de Vlaamse Overheid. De VZW ‘Bedevaart naar de graven aan de Ijzer’ en de VZW ‘Voor vrede, vrijheid en verdraagzaamheid’. Deze twee vzw’s staan in voor het beheer van de IJzertorensite als onroerend erfgoed en voor culturele activiteiten. Ze krijgen samen 525.000 euro werkingssubsidie per jaar.

De beheersovereenkomst kwam er op voorstel van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) en van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V).
Minister Schauvliege verdedigde de subsidie door te verwijzen naar de actualisering van het museum en naar het organiseren van gemeenschapsvormende en educatieve activiteiten over thema’s als vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. “Op die manier slaan we een brug tussen verleden en toekomst”, luidde het.

De kwelduivel uit Voeren, die zijn naambekendheid vooral te danken heeft aan zijn legendarische onverzoenlijkheid en aan brutaal straatgeweld, maakt dus binnenkort deel uit van een gesubsidieerde ‘gemeenschapsvormende’ activiteit rond de thema’s vrede en verdraagzaamheid. Heeft flauwe grappenmaker Geert Hoste hen dit ingefluisterd?

De IJzerbedevaart van 1983, waar nog wél volk was en waar de actieve en militante Vlaamse Beweging nog massaal voor naar Diksmuide trok.
De IJzerbedevaart van 1983, waar nog wél volk was en waar de actieve en militante Vlaamse Beweging nog massaal voor naar Diksmuide trok. Nu trekken de organisatoren ervan een Waals maffialeider als José Happart aan. “Voor het debat…”

Een charismatisch bendeleider, maar corrupt én onbekwaam als politicus…

José Happart was tot voor kort Waals minister en ondertekende ooit een akkoord met Bernie Ecclestone in verband met de hulp/bijstand van Wallonië aan de organisatie van de Formule 1-organisatie Grand Prix de Francorchamps. Toen bleek dat het Waals Gewest een boete moest betalen die contractueel vaststond, viel José Happart achterover van het bedrag. Een journalist vroeg hem of hij het contract dan niet gelezen had. “Jawel,” antwoordde hij, “maar ik versta geen Engels.” We weten niet precies hoeveel dit de Waalse overheid gekost heeft, maar alleszins meer dan u en ik ooit zullen verdienen.

Voor wie dacht dat hiermee het ergste wel bereikt was met deze Waalse politicus: de Federale Overheidsdienst Mobiliteit deelde op 10 april 2012 mee dat zij de Waalse socialist José Happart de toegang tot de Luikse luchthaven verbiedt, omdat hij bij te veel corruptiezaken betrokken zou zijn. Er was echter maar één probleem: José Happart was en is tot vandaag voorzitter van de raad van bestuur van de Luikse luchthaven… Welkom in Absurdistan!

Deze man gaat dus deel uitmaken van een ‘gemeenschapsvormend en educatief’ debat over confederalisme dat met massa’s subsidiegeld georganiseerd wordt?!

Het IJzerbedevaartcomité vertegenwoordigt al lang geen (tienduizenden) bedevaarders meer. Het hoeft dan ook geen enkele verantwoording af te leggen aan de Vlaamse beweging. Het is enkel levensvatbaar dankzij de subsidiebaxter van de Vlaamse overheid. Het is dan ook aan de Vlaamse regering om te oordelen of de dwaze mediastunt met ‘Don José’ uit Voeren past in het activiteitenpakket dat dit clubje op onze kosten mag uitvoeren. Welke parlementair voelt Minister Joke Schauvliege hierover eens aan de tand?

De Vlaams-nationalisten fronsten even de wenkbrauwen om zoveel wereldvreemde naïviteit en kijken intussen uit naar de komende IJzerwake op zondag 25 augustus.

Info: http://www.ijzerwake.org/

2 comments

  1. Niet voor wie zijn ziel (in dit geval de ziel van de Ijzerbedevaart) verkocht heeft aan de duivel…

  2. Is dan echt niets, maar dan ook niets, meer heilig?

Comments are closed.