Stelen is een recht anno 2013

krakerGroot nieuws voor het neoproletariaat! Gedaan met eindeloos zoeken naar een geschikte woonst om een thuis te maken! Sinds 16 maart 2013 kan je gewoon een pand zoeken vanuit je luie zetel! Is de immowereld plots veranderd? Is Ebay overgeschakeld op vastgoed? Niks van, de brave burgers van krakengent.squat.net (wie had ooit gedacht dat een webadres zo vuil kon klinken?) hebben de oplossing voor al uw problemen: een mooie kaart op Google Maps waar de leegstaande, verwaarloosde en ongeschikte panden zijn aangeduid!

De Standaard gooide het meteen op facebook met alle gevolgen van dien: meteen een legertje linkse likerts en enkele verdedigers van het anarchistische ideaal en de kraakbeweging. Zo zou kraken huizen redden en wonen een recht zijn, dat natuurlijk ingeperkt wordt door die stoute grootkapitalisten met hun vastgoedmonopolie.

Enerzijds legt de site de vinger op de wonde: Gent telt maar liefst 304 leegstaande panden en een veelvoud ongeschikte en verwaarloosde panden, dat in een stad die kampt met absurd hoge huurprijzen en geld genoeg heeft om te investering in een stalling voor de schapen die ze niet heeft. Zeer pijnlijk voor een stad die zoveel moeite doet om zich te promoten als ‘sociaal’, extra pijnlijk voor de held van het neoproletariaat, Daniël “Rood is troef” Termont.

Anderzijds is de oplossing, zoals altijd, weer lekker simplistisch: “omdat ik niet het kapitaal of de wil bezit om een woning te verkrijgen moeten anderen mij dat maar geven”. Standaard links: het natuurlijke menselijke recht om een dak boven je hoofd te hebben verwarren met een hangmatmentaliteit en een legitimering van diefstal. Want als ik iets nodig heb mag ik het toch gewoon pakken, niet? De logica van krakers is verdacht eenvoudig: “er staat een woning leeg dus ik mag ze hebben”, het maakt niet uit of het om een eigenaar gaat die niet de middelen bezit om zijn huis te renoveren of een huis dat in het voorgeborchte der botsende erfenisregelingen verkeert, wat de kraker wil moet hij hebben, een sublimatie van dat egoïstische denken dat de kern vormt van de Mei ’68-beweging.

Trek het maar eens door. Wie een beetje rechtlijnig is kan ook auto’s en fietsen niet zomaar aan hun lot overlaten. Er is toch iemand die dat ongebruikte bezit gebruiken kan? Nu we toch bezig zijn met Gentse Newspeak is het misschien geen slecht idee om “carjacking” en “fietsdiefstal” uit het politiewoordenboek te halen, men kraakt dat karretje toch gewoon? Vervoer is een recht!

Maar het blijft daar niet bij, ook is men niet opgezet met de antikraak-bedrijfjes. Het gaat om vastgoedbeschermers als Lancelot, Forbium en Entract die mits de nodige vereisten en voorwaarden mensen voor een minimumkost een dak boven hun hoofd kunnen bezorgen. Men is in feite een inwonend conciërge in een huis dat niet het uwe is. Uiteraard is het onmogelijk om zich daar te domiciliëren en valt dit niet onder een gewone huurovereenkomst. Twee basiselementen in de weerstand van deze kraakbeweging tegen antikraak. Waarom een overeenkomst afsluiten met een vastgoedeigenaar als men het zich ook kan toe-eigenen als een ordinair vandaal? Misschien is het wel het feit dat men als dakloze, illegaal of zigeuner niet aan de bak komt bij dat soort bedrijfjes (men moet immers iets van zekerheid hebben als ondernemer,) dat de ogen der krakers uitsteekt.

Wonen, een recht? Binnen de grenzen van de wet als het even kan. Leegstand en verkrotting zijn een stedelijk probleem, daar kan men niet aan twijfelen, maar diefstal kan de oplossing niet zijn. Waar blijft Termont nu met een urbaan saneringsproject of strengere sancties tegen wangedrag inzake vastgoed? Als men toch bezig is kan men evengoed onze dienders wat meer armslag geven om dit soort wangedrag te bestrijden. Niemand woont graag in een buurt die geteisterd wordt door lamlendig tuig met gebrekkige moraal of druggebruikers.

4 comments

  1. Sorry, maar vanaf nu dan ook geen artikelen meer rond casa pound, en andere rechtse kraakbewegingen?

    1. Ik denk dat de auteur wel het onderscheid kent tussen het kraken van privé-eigendom en het kraken van een overheidsgebouw.

  2. Veel van die extreem socialisten kunnen hun socialistische levenswijze handhaven dankzij de steun van hun kapitalistische ouders.

  3. Het zal de Gentenaars deugd doen. Ze krijgen waar ze voor gekozen hebben.

Comments are closed.