Receptie Rechts Actueel

logo rondGisteren vond in Huize Heymans in Gent een receptie plaats die we organiseerden voor de Rechts Actueel-medewerkers, adverteerders op onze webstek en verschillende verenigingen binnen de Vlaamse Beweging.

“Uiteraard is het doel van Rechts Actueel allesbehalve bereikt. En u vraagt zich af: wat mag dat doel dan wel wezen? Wel laat het duidelijk zijn dat het breken van de traditionele media tot de vooropgestelde opties behoort.” Voor een publiek dat, naast adverteerders en medewerkers, bestond uit de Senior Seniorum van de NSV, de praeses van KVHV Gent, de voorzitter van VBJ-nationaal, afgevaardigden van verschillende lokale NSV- en KVHV-afdelingen, TAK, Voorpost, Radio Rapaille, ‘t Pallieterke en zo meer, hield onze medewerker Bert Deckers een korte toespraak.

receptie3

Deze was vooral een oproep aan de aanwezige Vlaams-nationalistische verenigingen om vooral te blijven voortdoen met wat ze bezig zijn. “Rechts Actueel kan niet overleven zonder de blijvende inzet van jullie, Vlaamse, actieve bewegers. Klassiek nieuws brengen kan namelijk iedereen. Daarvoor hoef je niet noodzakelijk naar Rechts Actueel te surfen. (…) Wij hebben een unieke rol te vervullen. We zouden graag hebben dat de mensen die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van de Vlaamse Beweging zeggen: ‘ha, we gaan even kijken op Rechts Actueel wat er afgelopen weekeinde weer gebeurd is of wat er nog te gebeuren staat’.”

receptie2

Dat we met Rechts Actueel ambitieus zijn, blijkt uit het eerst vermeldde citaat hierboven uit de toespraak. Het breken van het Belgicistisch blijft onze kerntaak. Maar ‘tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’ leerden we van Willem Elsschot. “Om het Belgicistisch mediablok te breken, hebben we véél volk, véél geld en ongewtijfeld – de Vlaamse Beweging kennende – een schare aan juristen nodig. En laat het ons nu net aan die drie zaken ontbreken. Het één al wat meer als het ander.” Onze linkse tegenstanders kunnen dus nog even op hun twee oren slapen.

Desalniettemin kunnen we spreken van een geslaagde receptie met een groot aantal enthousiastelingen. Het enthousiasmeren van onze lezers werd trouwens ook aangehaald door Bert: “Zaken die wij kunnen aanhalen, kunnen de lezers aanzetten om zélf actief of terug actief te worden binnen onze Beweging. Het is uiteindelijk dat waar het allemaal om draait. Zoveel mogelijk mensen informeren en warm maken voor die nationalistische strijd waar wij allen toch al die tijd mee bezig zijn.”

receptie1

Langs deze weg willen we nogmaals de aanwezige ‘bewegers’ op de receptie, onze adverteerders en medewerkers bedanken! Maar vooral willen we jullie, lezers zélf, extra in de bloemetjes zetten voor jullie blijvend vertrouwen in Rechts Actueel!

2 comments

  1. De gasten aan den toog en het vrouwenvolk in trosjes tetterend ? Als ge u maar geamuzeerd hebt want ge zijt 64 jaar voor dat ge het beseft…
    PS
    Daar zaten precies enkele knappe jonge biekes bij…., ook op de redactie ????

Comments are closed.