Orwell’s 1984 – Gent 2013

1984De schrijver Orwell  is als jonge linkse idealist in de schoot van een Internationale Brigade aan de Spaans burgeroorlog gaan deelnemen om er het fascisme te bestrijden. Door wat hij daar meemaakte, kwam hij terug met een grondige hekel aan elke vorm van totalitarisme maar vooral aan het communisme dat hij in de realiteit had meegemaakt. Hij begon dan ook in zijn boeken het functioneren van dat systeem grondig uit te leggen

In 1948 verscheen zijn bekendste werk ‘1984‘( het omgekeerde van 48) waarin hij een totalitaire dictatuur beschrijft die hij in dat jaar  situeert. Zijn inspiratie haalt hij uit wat hij de communisten in Spanje aan de bevolking heeft zien opdringen. In 1984 worden de mensen dan ook verplicht ‘newspeak’ te spreken. Het komt er op neer dat het bepaalde woorden strikt verboden worden terwijl andere dan weer verplicht moeten gebruikt worden. De machthebbers zijn er immers van overtuigd dat woorden het denken van de mensen kunnen bijsturen en dat ze op die wijze de gedachten van het volk kunnen onder controle houden.

Dat deze opvatting nog steeds springlevend is mag blijken uit volgend citaat van de linkse academicus, hoogleraar en schrijver Roland Bartes: “La langue…est faciste car le fascime, ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire”. Vertaald: “De taal is fascistisch want het fascisme is niet beletten dat iets uitgesproken wordt, maar verplichten dat iets gezegd wordt.”

Wat er ook van zij, ik dacht onwillekeurig aan Orwell en aan 1984 toen ik vanmorgen vernam dat in Gent het woord ‘allochtoon’ voortaan officieel niet meer zal mogen worden gebruikt. Want in de Arteveldestad zitten we vanaf nu niet alleen opgescheept met een burgemeester die zich bemoeit met de  aanstelling van de schepenen in Aalst en met een schepen zich met het bestuur van Antwerpen bemoeit, maar ook een college dat het gebruik van een bepaalde woordenschat probeert op te leggen. En dat dan ook nog met de nodige poeha wil doen.

Er worden een academische zitting én een manifestatie in de stad voorzien. Zullen ze daar misschien de boeken waarin andere woorden te lezen staan in het openbaar verbranden? Alle gekheid op een stokje. Deze maatregel brengt ons gevaarlijk dicht bij wat door Orwell in 1984 beschreven wordt. We moeten dus zeker op onze hoede zijn, want wie probeert ons ‘denken’ in een bepaalde richting te sturen, bedreigt onze vrijheid en die blijft hoe dan ook ons hoogste goed.

Een toemaatje: denken die linkse utopisten nu echt dat woorden iets aan een reëel bestaande situatie kunnen wijzigen? Er was een tijd dat we vreemdelingen hadden, die werden ‘gastarbeiders’, Paula D’Hondt maakte er ‘migranten’ van en sinds een aantal jaren moet het dan weer ‘allochtonen’ zijn. In Gent worden het nu Gentse Turken, Gentse Bulgaren etc. Is er iets dat door  dit alles veranderde?

11 comments

 1. Over de verhouding tussen politieke macht en taal.

  Als aanvulling op dit artikel betreffende de socialistische / Orwelliaanse nieuwspraak taalwaanzin te Gent, wil ik verwijzen naar de recentste tekst van Johan Sanctorum, die diepgravend en ludiek de nieuwspraak toelicht.
  Een aanrader.

  “Politieke correctheid en taalepuratie: het mysterie van de verdwenen allochtoon”

  http://visionairbelgie.wordpress.com/2013/02/21/politieke-correctheid-en-taalepuratie-het-mysterie-van-de-verdwenen-allochtonen/#comments

 2. Zeg dus ook niet meer “tettenzot” maar wees politiek-correct en spreek over een “borstwaanzinnige” of noem die obsessie : “tettofilie”

  1. Ge bedoelt toch niet “medemens” zeker , want dat gebeurt in de beste families eerst !

 3. Dit is niet onjuist. we weten allemaal dat woorden niet neutraal zijn. maar de perceptie is één zaak? de realiteit is een gans andere en het is zij die blijft en dus het belangrijkst is. Er is niet voor niets een oud spreekwoord dat luidt: schijn bedriegt.en niet alleen in het Nederlands, in het Frans klinkt het; L’habit ne fait pas le moine.

  1. Ik heb ook niet gezegd dat het onjuist was. En perceptie verandert de realiteit in ontologische zin natuurlijk niet. Perceptie verandert wel het probleem in een maatschappelijke zin. Het spreekwoord “schijn bedriegt” geeft juist aan dat perceptie niet alleen belangrijk is, maar volgens mij ook dat die schijn teweeg kan gebracht worden door taal en de perceptie die door die taal wordt tewerkgesteld. Hoewel de ontologische realiteit daarom niet verandert, kan de oplossing, die maatschappelijk blijft en weinig raking heeft met ontologie, wel degelijk door terminologie aangedragen worden. Maar of de maatregel in casu de juiste aanpak is betwijfel ik… Of zoals Terry Goodkind schreef: “The mice think they are right, but my cat eats them anyways. This is the point, reality is nothing, perception is everything.”

 4. Er bestaat een interessant wetenschappelijk artikel van de wetenschapper BORODITSKY dat op eenvoudige wijze aantoont hoe taal een perceptie kan scheppen en dat een woordgebruik niet zonder belang is (dat artikel is ook te vinden via Google, maar is in het Engels)… Orwell was zeer juist toen hij aangaf in zijn boek dat taal het volk kan sturen. Taal is immers meer dan alleen een soort “vehikel” voor communicatie. Ik weet niet of de oplossing van het Gentse stadbestuur een goede oplossing is, maar het gebruik van bepaalde woorden doen in elk geval veel aan de (realiteits)perceptie. Door de perceptie te veranderen hoopt men misschien het probleem aan te pakken (niet onlogisch).

 5. NIEUWE NIEUW-SPRAAK:

  Zeg niet: Allochtoon, migrant, vreemdeling
  Maar zeg: Gepigmenteerde medemens

  *

  Zeg niet: Linkse nuttige idioot
  Maar zeg: Mentaal mindervalide medemens

  *

  Zeg niet: Groene geitenwollen sok, hippie
  Maar zeg: Econazi, groene communist

  *

  Zeg niet: Socialist
  Maar zeg: Totalitaire rode fascist, volksverrader, elitaire crypto kapitalist

  *

  Zeg niet: Communist
  Maar zeg: Massamoordenaar, psychopaat, rode tiran

  *

  Zeg niet: Liberaal
  Maar zeg: Economische egocentrisch ingestelde medemens

  *

  Zeg niet: Belg
  Maar zeg: Natieloze medemens

  *

  Zeg niet: Neger, Afrikaan, Congolees
  Maar zeg: Nieuwe Belg

  *

  Zeg niet: Moslim
  Maar zeg: Geëerde übermensch

  *

  Zeg niet: Vlaming
  Maar zeg: Dom schaapachtig kuddedier dat zich als meerderheid door een vreemde minderheid laat regeren en uitmelken

 6. De media deelt toch nooit de nationaliteit en de naam van de boosdoener van dienst mee. Een autochtoon weet direct wie ze bedoelen.

Comments are closed.