Studentendopen vinden plaats in het begin van het academisch jaar, in oktober dus. Op de 22ste van die maand waren de ‘schachten’ van het Gentse KVHV aan de beurt. Het ‘Verbond’ zou het ‘Verbond’ niet zijn, zeker vandaag de dag niet, mocht dit niet in alle deftigheid verlopen. De tijd van de varkensstreken lijkt op dat vlak definitief voorbij te zijn, bij het KVHV althans. De club heeft de gewoonte om voor deze ontgroeningsceremonie, posten in het historisch centrum van de stad uit te zetten. De ‘schachten’ moeten die dan stuk voor stuk aan doen en er telkens een proef afleggen. Nogal wiedes dat de Graslei, de mooiste straat van de Arteveldestad, hierbij nooit over het hoofd gezien wordt. Het was dit jaar niet anders.

Rond 18.30u kwamen op de bewuste dag een aantal ‘verbonders’ hun post op die plek bemannen. Zoals het hoort, waren ze van pet en lint voorzien. Dit laatste was er blijkbaar te veel aan want zodra de leeuwenschildjes van hun petten waren opgemerkt, werden ze omsingeld door het zootje krakers dat daar meestal zit te drinken, wiet te roken en vooral voor veel zwerfvuil te zorgen. Ze kregen te horen dat Gent de stad van Termont was en niet die van De Wever en dat ze dus moesten ophoepelen. Dit laatste was voor de studenten geen optie vermits ze op de schachten moesten wachten. De sfeer werd dan ook algauw grimmiger. Een pet werd gestolen en er vielen al enkele klappen.

Om 18.32u werd de 101 gebeld. Om 19.00u kregen de verbonders een telefoontje van de politie om hen te vertellen dat ze wat langer geduld zouden moeten uitoefenen Ondertussen had een van de studenten snijwonden opgelopen bij het afweren van een glas dat hem naar het hoofd gegooid was. Een andere die in het geharrewar tegen de grond gegaan was, werd afgeranseld, geschopt en daarna in de Leie gekegeld. Een van zijn vrienden die tussenbeide wou komen, kreeg een slag van een boksijzer in het gezicht en daarna ook een van een zware fles in de nek. Hij moest voor verzorging naar een ziekenhuis worden gebracht.

Om 19.13u kwam de politie eindelijk ter plaatse en stoven de aanranders uit mekaar. Gisterenavond voelde ik Termont (sp.a) in de gemeenteraad over een en ander aan de tand. Zijn antwoord overtrof mijn verwachtingen. Hij begon met te vertellen dat de studenten voor hun doopgebeurtenis geen aanvraag ingediend hadden zodat de politie verrast werd. (Er zijn in Gent meer dan 50.000 duizend studenten ingeschreven, stel u voor dat die allemaal voor elke straatactiviteit de politie zouden moeten op de hoogte brengen). Verder had hij, naar eigen zeggen, wat het verloop van de feiten betreft een andere versie gehoord dan deze die ik gebracht had, dat gold ook voor het uur waarop de politie werd verwittigd en dat waarop ze ter plaatse aankwam.

Wat vechtpartijen betreft: tja, dat kon nu eenmaal niet altijd worden vermeden… Kortom niets aan de hand. Ik kon dan ook niet anders dan er mij in mijn repliek over verbazen dat de man die overal steeds weer het spook van de jaren dertig meent waar te nemen, zelfs wanner in Antwerpen een pas verkozen burgemeester zich met zijn aanhangers naar het stadhuis begeeft, doet alsof zijn neus bloedt als een incident van deze aard zich in zijn eigen stad voordoet. Van selectieve verontwaardiging gesproken! Ik begin mij overigens af te vragen of die voortdurende verwijzingen naar die tijd er niet op wijzen dat hij zelf aangetast is door de onverdraagzaamheid en de brutaliteit die in die jaren van uit ALLE politieke windrichtingen de maatschappij binnenslopen? Het zal de komende zes jaar in Gent gezellig worden.

Lees ook: Geweld tegen nationalistische studenten in Gent: politie in de stad van Daniël Termont arriveert pas 3 kwartier na de eerste oproep…

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Eén reactie op “De selectieve verontwaardiging van Gentse burgemeester Daniël Termont”

  1. Remi Schillewaert

    Ook hier weer wordt het begrip ‘nationalisten’ gebruikt. Er is nochtans een groot verschil tussen ‘Belgisch-nationalisme’ en ‘Vlaams-nationalisme’. Onder meer: Het eerste is agressief, het tweede is defensief. De resultaten zijn steeds ten voordele van het eerste.

Trending

%d bloggers liken dit: