11 oktober: lezing Krisztina Morvai

Op dinsdag 11 oktober komt het Hongaars Europarlementslid Krisztina Morvai naar Gent. Morvai zal een lezing geven over de Jobbik en over de Hongaarse politieke geschiedenis.

Morvai zetelt sinds 2009 in het Europees Parlement, ze werd verkozen op de lijst van de Hongaarse politieke partij Jobbik die bij de Europese verkiezingen van 2009 bijna 15 procent van de stemmen binnenhaalde.  Wie meer wilt te weten komen over Morvai en het heden en verleden van de Hongaarse politiek, is hartelijk welkom op dinsdag 11 oktober. De lezing gaat om 20:00 uur door in auditorium II in de Hoveniersberg, in de faculteit economie van de Universiteit Gent.