Rechtse studentenverenigingen in Humo

Het is ooit anders geweest, maar deze week staat in Humo een artikel over rechtse en nationalistische verenigingen.  Aan bod komen de Gentse afdelingen van het KVHV, NSV! en Jong N-VA.

De fout die men wel bij Humo maakte, is het gelijk plaatsen van Jong N-VA aan NSV! of KVHV. Die laatste twee zijn immers militanter rechts in denken en spreken dan de Jong N-VA, die ook veel liberalen in hun rangen telt. Ook is het fout om te stellen dat de VNSU de voorloper was van Jong N-VA. Zo is de VNSU-werking opgegaan in de NSV!-Gent en is bijvoorbeeld de voorzitter van Voorpost, Johan Vanslambrouck, een oud-praeses van de VNSU.

Het artikel is echter meer dan interessant om te lezen. Hier vindt u het volledige artikel, maar hieronder plaatsen we alvast enkele opvallende stukken:

Over de NSV!: Het eerst wat moet gebeuren, is een migratiestop. Wij geloven niet dat migratie een vorm van vrijheid is. Veel mensen worden tot migratie gedwongen door economische omstandigheden. Daarom moeten we de problemen ook aanpakken in de landen van herkomst’, zegt Schoenaers. ‘Ons eigen consumptiepatroon heeft daar een invloed op. Het kan niet dat het Westen zijn overschotten blijft dumpen op buitenlandse markten. Daardoor gaan de lokalen boeren failliet. Dat is een mondiaal probleem dat we vanuit Vlaanderen zomaar niet kunnen oplossen. Wel kunnen we hier bijvoorbeeld de onveiligheid aanpakken. Het Vlaams Belang focust daar heel hard op, maar het gaat verder. Zo is er een verschil in het gebruik van de openbare ruimte. Mensen uit zuiderse culturen leven bijvoorbeeld meer op straat en dat kan soms botsen. Er bestaan geen pasklare antwoorden om zulke samenlevingsproblemen op te lossen. Geen enkele strekking heeft die, wat men ook beweert.’ […]‘Economisch zijn we niet rechts, maar eerder links – hoewel de betekenis van die begrippen vervaagt. Wij zijn wel conservatief’

Over het KVHV: ‘Al te vaak zien we het studentenleven ontsporen tot vulgariteit. Vele tradities worden gewoon vergeten – die zijn blijkbaar niet meer cool. Maar op een cantus kotsen en pissen onder de tafel past niet bij ons. Wij proberen een zeker stijl alsook normen en waarden uit de studentencodex te eerbiedigen. Wij willen niet in de vuiligheid rollen. […] Wilders heeft een zeer sterk vijandbeeld. Hij houdt zich graag bezig met islambashen. Wij geloven niet dat de islam per se een probleem is. We hebben niets tegen een brave moslim die vijf keer per dag bidt. Dat is niet het probleem waar we vandaag mee te maken hebben.’ Ook het Vlaams Belang vernauwt het migratieprobleem steevast tot de islam. ‘Wij zien problemen in massamigratie en globalisering, niet in personen of religies.’

Over Jong N-VA UGent: ‘In de beginjaren kregen we al eens slechte woorden te verwerken. Het Vlaams-nationalisme had nog een slechte naam en dat straalde af op Jong N-VA. Vlaamsgezinde organisaties werden als extremistisch beschouwd.’

One comment

  1. “Zo is de VNSU-werking opgegaan in de NSV!-Gent”
    Dat klopt niet. Het VNSU in Gent is weldegelijk opgegaan in Jong N-VA.
    In 2001 heeft het toenmalige VNSU presidium in aanwezigheid van een aantal oud-leden, beslist om zich aan te sluiten bij Ronduit N–VA (de toenmalige naam van de N-VA jongeren). Verschillende van de aanwezige oud-leden betreurden die beslissing, maar binnen het presidium was er wel een duidelijke meerderheid voor aansluiting bij Ronduit N–VA.

Comments are closed.