‘t Pallieterke voor het eerst zonder Dillen

Het recentste nummer van ‘t Pallieterke, het door vriend en vijand drukgelezen staatsblad van de Vlaamse beweging, bevat een opmerkelijke afwezige.  Voor het eerst in tientallen jaren is de Franse rubriek niet meer geschreven door een Dillen.  In een eerste fase werd de stevig gedocumenteerde rubriek gedurende vele jaren verzorgd door Karel Dillen, die een groot liefhebber en kenner van de Franse politiek, cultuur en literatuur was.  In een tweede fase verzorgde zoon Koen Dillen gedurende zowat 20 jaar de rubriek.

Maar nu is er dus een kink in de kabel.  De betrokkenen willen niet veel details kwijt, maar het lijkt er toch sterk op dat er een ‘debatclub-link’ in het spel is.  Koen Dillen is al vele jaren de voorzitter van de Vlaamsnationale Debatclub die debatavonden organiseert in zaal Basiliek te Edegem.  Maar onlangs is door een andere Pallieterke-medewerker, Johan Sanctorum, een eigen debatclub opgericht, genaamd Res Publica, die een eerste debat zal organiseren in… zaal Basiliek in Edegem.

Johan Sanctorum is personeelslid van het Vlaams Belang en werkt voor VB-voorzitter Valkeniers, Koen Dillen zegde die partij onlangs vaarwel en werkt voor Frank Vanhecke.  Sanctorum sprak zopas op de IJzerwake met een oproep tot eenheid.

9 comments

 1. Het is maar wat je “personeelslid” noemt. In den beginne dacht de ‘onafhankelijke publicist’ dat hij ‘in den duik’ wat kon bijverdienen bij de partij. Namen van bij parlementairen ingeschreven personeelsleden zijn makkelijk te achterhalen, mijnheer Sanctorum/mevrouw Verbauwen gaf en geeft bijgevolg de voorkeur aan grote ‘onkostenvergoedingen’ voor het al dan niet gepresteerde “denkwerk”. Betaald medewerker is hij dus alleszins. Op zich niets mis mee, maar bespaar ons alstublieft de groteske hypocrisie.

 2. Het is nog niet zolang geleden dat Koen Dillen erin slaagde vriend en tegenstander te verbazen door het meer dan gunstig onthaal dat zijn biografie van Mitterrand in alle media te beurt viel ( inclusief op de VRT en in linkse publicaties). Het lijkt mij niet ernstig om in die omstandigheden te willen beweren dat hij de laatste jaren veel van zijn pluimen verloren heeft.
  Sanctorum beweert dat hij geen personeelslid van het VB is maar krijgt van die partij wel een maandloon. Ik was erbij toen die beslissing in het partijbestuur getroffen werd.
  Francis Van den Eynde
  Gent
  http://www.belfortploeg.be
  .

  1. Klopt dat Koen Dillen verbazing wekte, maar ook kritiek kreeg. (Lees bijvoorbeeld het boek mei 1940 waar men duidelijk enkele beweringen uit Dillen’s boek over Mitterand tijdens de oorlog weerlegde.) In ieder geval op het domein waarvoor hij een rijkelijke vergoeding krijgt er geen sprake is van grote prestaties voor onze zaak. Helemaal niet zelfs! Of moeten wij het goed vinden dat iemand die een zetel krijgt dankzij onze stemmen daar wat sudoku’s zit in te vullen? Iemand verliest behoorlijk wat van zijn nationalistische pluimen als hij (op bevel van de chef?) in Dag Allemaal wat met modder gaat gooien naar zijn oude partij en medestanders. Enz… !

   Er is bovendien contractueel gezien een grote diversiteit mogelijk. Gezien de in Uw redenering ingebouwde nuance iets waar U goed van op de hoogte bent maar wat U er niet tegengehouden heeft om weer maar eens subtiel een portie modder te gooien.

   Blijft mijn conclusie dat zo een artikel niet ten goede komt aan de geloofwaardigheid van RA. Zeker niet als de hoofdredacteur van’t Pallieterke hier duidelijk maakt dat er een loopje genomen is met bepaalde jouranlistieke geplogenheden. Blijft mijn conclusie dat de Vlaamse beweging met dit en ander belfort-gemekker uiteindelijk alleen maar te verliezen heeft.

 3. Beste redactie,

  Ik neem aan dat ik ook een betrokkene ben zoals u zelf in het artikel aangeeft. Straf, “de betrokkenen willen niet veel details kwijt”….ik kan me niet herinneren door rechtsactueel gecontacteerd te zijn geweest om details te geven. Niet dus. Overigens, wie ‘t Pallieterke aandachtig leest, zal al wel eens gemerkt hebben dat Jan Neckers of Koenraad Elst ook al wel eens een weekje ontbreken. Soms is dat een kwestie van inspiratie, soms is vakantie of ziekte een reden, een verplichting in het buitenland, absoluut tijdsgebrek of gewoon te veel kopij. Of neem ToonLadder, die de kleinkunstrubriek voor zijn rekening neemt: in augustus 4 x niet verschenen, en nu terug op post. Is dat de medewerkers van rechtsactueel dan niet opgevallen als die dan toch de prikklok van onze medewerkers zo nauwlettend in het oog houden?

  Karl van Camp
  hoofdredacteur ‘t Pallieterke

 4. Geachte

  Mag ik u er vooreerst op wijzen dat ik géén personeelslid ben van het Vlaams Belang, maar wel een zelfstandig raadgever/tekstschrijver voor Bruno Valkeniers.
  Verder is uw stukje, zoals bovenstaande reactie bevestigt, slecht gedocumenteerd. Ik heb nooit een probleem gehad met Koen Dillen (met niemand trouwens in het VB, zelfs niet met la Morel), integendeel: ooit organiseerde ik een steunpetitie voor hem, toen bleek dat zijn Mitterrand-biografie slechts “onder de toonbank” mocht verkocht worden. Een dankwoord heb ik er nooit voor gehad van de heer Dillen.
  Dat Koen Dillen niet meer voor Pallieterke schrijft, is natuurlijk mijn zaak niet: dat is een kwestie tussen hemzelf en de hoofdredacteur, ik weet er ook het fijne niet van.
  En dat over Res Publica klopt al helemaal niet. De denkgroep bestaat al geruime tijd, de debatclub werd onlangs opgericht door Frans Crols, Gui Celen, Karl Van Camp, Paul Doevenspeck en mezelf. De Vlaams-nationale debatclub van o.m. Koen Dillen leidt al geruime tijd een sluimerend bestaan, wij willen de debatcultuur in Vlaanderen nieuw leven inblazen. Mag dat nog?
  Tenslotte hebben we de Basiliek in Edegem niet meer als locatie weerhouden: Koen Dillen mag er vrij over beschikken. Het eerste, groot Islamdebat gaat door in Hoboken.
  Ziezo, nu bent u weer wat beter geïnformeerd. Aarzel niet me te contacteren, als u nog eens verlegen zit voor een stukje.

  Johan Sanctorum

  1. ‘Zelfstandig raadgever’? Personeelslid dus, ze hadden gelijk. Wie bent u om te spreken over ‘la’ Morel? In Vlaanderen proberen mensen nadat iemand overleden is niet meer door te gaan met schimpscheuten; maar dan moet men wel enige beschaving hebben natuurlijk. Doet u aan Vlaamse beweging om dankwoordjes te krijgen? Tragisch, Vlaamsnationalisten doen het uit overtuiging. Dat de Vlaamsnationale Debatclub een sluimerend bestaan leidde was vanwege de slepende ziekte van kernman Rudy Van der Paal – een feit dat u misschien onbekend was, u hebt het allicht te druk met uw blog op de PVDA-site ‘DeWereldMorgen’; dat noemen ze ‘op alle putten vis hebben’, zeker? En dan nu een debat met Abu Imran, zoals bekend een intellectueel op hoog niveau. Wie volgt in het volgende hoogstaande debat waar Vlaanderen op zit te wachten? Eddy Wally? Eén zaak is zeker: u blaast het debat inderdaad nieuw leven in, want overal waar uw naam opduikt, begint de ruzie. De vraag rijst dan ook of u niet beter als schuilnaam Raspoetin zou gebruiken – een ‘persoonlijke raadgever’ die ongeveer dezelfde resultaten boekte. Een grote partij verscheuren en opblazen, dat kan niet iedereen…

 5. Met alle respect voor Koen’s verdiensten in het verleden, maar de laatste jaren was Guitry veel van zijn ‘pluimen’ verloren. Het vet was duidelijk van de soep bij Dillen die ook politiek niet veel meer presteerde. Niet alleen omdat hij tussen de regels door reeds lang de aanval inzette op de eigen (voormalige) partij of omdat hij liever sudoku’s invult tijdens de GR en op het laatste zelfs dé wereldberoemde ToC die hij ooit nog met de grond gelijkmaakte (bv VB-magazine nr.10 oktober 2006 p.22) als bron bejubelde…

  De nieuwe pennenridder van de Frankrijk-rubriek heb ik trouwens met veel smaak gelezen. Heldere en verfrissende analyses.

  Sanctorum van zijn kant produceert op dit moment zelfs steengoede epistels. Zijn toespraak op de wake was van een uitzonderlijke kwaliteit. Maar, mag ik eigenlijk vragen wat de bedoeling is van een artikel waarin twee personen tegen over elkaar worden gezet als dat artikel voor een groot stuk gebaseerd is op vermoedens? (‘De betrokkenen willen niet veel details kwijt, maar het lijkt er toch sterk op dat er een ‘debatclub-link’ in het spel is.’)

  Zo een artikels die eerder verdelen dan verenigen verwacht ik eerlijk gezegd meer bij de azijnpissers van het aff… (Of ga ik met mijn slecht karakter maar goed hart het geheel moeten plaatsen temidden de operatie verruiming van de lijst-Dewever? (Lees: Operatie krabbenmand))

Comments are closed.