De Raad van State heeft de stad Ieper met @emmilytalpe, @EvaRyde en @dimitrysoenen in het ongelijk gesteld en hun poging tot censuur tegen een zangavond met Vlaamse liedjes van IJzerwake geschorst.

Waarom gaf de Raad van State de #ijzerwake gelijk met een belangrijk precentarrest, waardoor een verboden zangavond met DJ toch kan doorgaan?

Uit lezing van het arrest blijkt dat de Raad van State dat deed op basis van drie goede argumenten, waarvan vooral het derde inzake de playlist van een avond of een DJ een belangrijk precedent is voor elke organisator in Vlaanderen.

  • 1: Het ‘charter’

De Raad van State veegt eerst alle beweringen van de Stad Ieper over dat fameuze ‘charter’ (te laat, niet zonder voorbehoud getekend, etc.) van tafel. De VZW IJzerwake had dat ‘charter’ al op 16 juni klaar en duidelijk ondertekend, en de brief die men erbij voegde deed daaraan geen enkele afbreuk. Twee afzonderlijke ondertekeningen eisen is ‘overdreven formalisme’. Alle communicatie daarover van #ieper was dus gelogen.

  • 2: De zogezegde ‘dreiging voor de openbare orde’

De Raad van State veegt dan alle beweringen van Stad Ieper over ‘dreiging voor openbare orde’ van tafel: als je dat beweert moet je concrete bewijzen voorleggen, en geen algemeenheden zoals ‘ophef’ of ‘tendentieus’ taalgebruik. Bovendien is het aan de politie om zo’n dingen in goede banen te leiden.

Dat is vaste rechtspraak van de Raad van State, die ik als advocaat mee tot stand bracht in de jaren ’90 met processen rond het VB: de dreiging voor de openbare orde moet concreet zijn, ze moet uitgaan van de organisatoren of hun deelnemers (en dus NIET van eventuele tegenbetogers), en het is aan de politie om eventueel beide groepen gescheiden te houden. Goed dat de Raad van State dat opnieuw herbevestigt.

  • 3: Geen playlist vooraf van liedjes of DJ

De belangrijkste uitspraak van de Raad van State komt er echter over de eis van Emmily Talpe – Burgemeester Ieper dat IJzerwake vooraf een playlist moest voorleggen van haar zangavond en haar DJ, om zo vooraf te kunnen controleren ‘of er geen identitair gezang’ zou zijn.

De Raad van State verwerpt dat: een dergelijke informatieplicht gaat te ver, zeker omdat daar dan de facto ook niet meer van zou mogen afgeweken worden.

Dit is een ongelooflijk belangrijk precedent voor alle organisatoren, omdat dit censuursysteem in Duitsland wél wordt toegepast; daar moeten rechtse bands en DJ’s vooraf een playlist indienen bij de overheid, die akkoord moet gaan, nummers kan schrappen, en tijdens een concert de boel kan stilleggen als ervan afgeweken worden.

De Raad van State heeft de weg daarnaar met dit arrest stevig dichtgegooid. Elke organisator, die in Vlaanderen door een overheid zou gevraagd worden naar een concrete playlist van een DJ of een band, kan dat voortaan goed gemotiveerd weigeren.

Recent werden overigens ook in Vlaanderen concerten verboden van metal- en hardrockbands die zogezegd ‘foute’ nummers zouden brengen. Ook zo’n weigeringen zouden na dit precedentarrest door de organisatoren zeker voor de Raad van State moeten gebracht worden, want ook dat lijkt mij manifest strijdig met de Grondwet.

Dit arrest is dus opnieuw een mijlpaal in de strijd ter verdediging van de vrije meningsuiting.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “Waarom de Raad van State IJzerwake gelijk gaf (en Emmily Talpe onderuit ging)”

  1. Je vraagt je af, hebben ze daar in Ieper niks beters te doen.
    Zonde van alle tijd en middelen die dit gebakkelij heeft gekost!

  2. Heel bizar, en erg en ongerijmd dat voor een … zangavond de Raad van State ingeschakeld moest worden. En die mevrouw Talpe is lid van het Vlaams (!) Parlement. Een bijzondere invulling van het Vlaams-zijn, het burgemeesterschap en het begrip vrijheid…

  3. De leeuw heeft zijn klauwen nog niet verloren.

Trending

%d