IJzerwake daagt stad Ieper voor Raad van State tegen censuur op zangavond

In de aanloop naar de IJzerwake op 27 augustus, en de geplande zangavond aan de vooravond daarvan op 26 augustus, heeft het stadsbestuur van Ieper (Open VLD-Vooruit-NVA) besloten tot censuur.

‘Geen identitair gezang’

De zangavond van 26 augustus met liedjes uit de Studentencodex werd verboden omdat het stadsbestuur zich inhoudelijk wil kunnen uitspreken over de liedjes die zullen gezongen worden: ‘Zingen mag, maar het mag geen identitair gezang worden’, aldus de Open VLD-burgemeester Emmily Talpe. De IJzerwake heeft besloten dat niet te aanvaarden, omdat het een flagrante schending is van artikel 19 van de Grondwet, die de vrije meningsuiting garandeert en de preventieve censuur verbiedt. Een mening mag naar Belgisch recht uitsluitend eventueel achteraf vervolgd worden, maar nooit vooraf verhinderd worden.

Ieper mag het dus eerstdaags gaan uitleggen voor de Raad van State; daarvoor moet Ieper een gespecialiseerd advocaat aanspreken, en dat gaat de gewone belastingbetaler van Ieper dus veel geld kosten. En dit terwijl het alleen gaat om… het zingen van liedjes uit de Studentencodex.

IJzerwake negeert ultimatum: ‘ Wij doen geen afstand van onze grondrechten’

Maar de censuur gaat nog verder. De coalitie van VLD, Vooruit en N-VA heeft nu ook de IJzerwake zelf een ultimatum gesteld. Er werd aan IJzerwake een ‘charter’ voorgelegd, een louter gemeentelijk politiek document dat geen enkele wettelijke bindende kracht heeft. Dat ‘charter’ bevat o.a. een flagrant onwettige bepaling die zegt dat IJzerwake geen schadevergoeding kan eisen als de burgemeester willekeurig beslist de IJzerwake stil te leggen. Maar artikel 13 van de Grondwet bepaalt: ‘ Niemand kan tegen zijn wil worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent.’ Dat ‘charter’ is dus broddelwerk, en juridisch waardeloos.

IJzerwake heeft dat ‘charter’ dan ook getekend, maar met de opmerking dat dat ‘charter’ geen afbreuk kan doen aan haar grondrechten, zoals het recht op vrije meningsuiting, het recht op vergadering en het recht om de zaak voor te leggen aan de bevoegde hoven en rechtbanken. Maar dat willen VLD, Vooruit en N-VA niet: zij bedreigen nu de IJzerwake. Als men dat gekke ‘charter’ niet ‘onvoorwaardelijk’ tekent voor 16 augustus, dan wordt de toelating voor IJzerwake ingetrokken.

IJzerwake zegt dat men de vergunning op zak heeft, dat men zijn opmerking bij dat louter gemeentelijke ‘charter’ handhaaft, dat er dus géén nieuwe ‘onvoorwaardelijke’ ondertekening komt. ‘ Wij doen geen afstand van onze grondwettelijke rechten en vrijheden. Als men onze geldig afgeleverde vergunning illegaal intrekt gaan we meteen in kort geding bij de Raad van State.’

De IJzerwake heeft sterke kaarten in handen: Onlangs nog schorste de Raad van State een verbod van de Brusselse PS-burgemeester Close op een meeting van het VB in Brussel. De kans dat burgemeester Emmily Talpe hetzelfde lot wacht is dus groot, temeer omdat de IJzerwake in 20 jaar nog nooit voor enig noemenswaardig veiligheidsprobleem heeft gezorgd. In dat geval zijn ook de kosten van die procedure en die van de gespecialiseerde advocaat weer voor de belastingbetaler van Ieper.

Quid N-VA?

Bij dat alles is het duidelijk dat Vooruit en Open VLD hun censuur uitoefenen in functie van de verkiezingen van 2024, maar wat bezielt de N-VA-schepenen Dimitry Soenen en Eva Ryde om in deze linkse censuur tegen een zangavond en tegen de IJzerwake akkoord te gaan?

Er lopen nu dus al twee procedures voor de Raad van State, en bij verbod nog een derde. Dat gaat de belastingbetaler van Ieper dus minstens 100.000 euro kosten. Hoeveel geld mag er van N-VA nog versmost worden voor de kiescampagnes van Vooruit en Open VLD? En staat N-VA niet langer voor vrije meningsuiting, ook voor Vlaams-nationalisten?

5 comments

  1. > Vlamingen mogen geen Vlaamse liedjes zingen. Vlamingen mogen geen muziekfestival organiseren. Vlamingen mogen dit niet, Vlamingen mogen dat niet.
    > Linkse politici mogen wél moordenaars en verkrachters van vreemde origine op ons loslaten. Ze mogen ons wél financieel uitpersen door constant geld door te sluizen naar asielzoekers. Ze mogen ons wél het leven zuur maken.
    Leuk zeg, die zogezegde “democratie”. Alle rechten voor omgekochte politici, geen rechten voor ons.

  2. Proficiat Ijzerwake, laat u en ons niet doen. Hoewel de Vivaldi partijen alle enkele jaren, zonder terughoudendheid, tonen dat dat niet zo is, is de grondwet, zoals Tindemans reeds zei, geen vodje papier. Het grote werschil. Wij willen de grondwet veranderen, zij willen hem niet toepassen!!

  3. Even mijn (lichtelijk versleten) groene ‘Studentencodex’ ter hand genomen. Editie: KVHV-Leuven, 1973. Dus een katholieke liederenbundel. Sinds wanneer is de katholieke godsdienst verboden? Vooraan staan ook alle hoofdredacteuren (1888-1972) van het studententijdschrift ‘Ons Leven’ vermeldt, waarbij de illustere Walter De Bock (academiejaar 1965-1966) én Ludo Martens (1966-67). Later resp. journalist bij De Morgen én stichter van de (maoïstische) PvdA. Voorts een keur van drank-, folklore-, schoolse en studentenliedjes in het Nederlands, Afrikaans, Duits, Engels, Frans en Latijn. Multicultureel dus. Op blz. 478 zelfs ‘Tineke van Heule’. Voorwaar, een regelrecht subversief liedje. En zo’n zangstonde wordt VERBODEN, mede door N-VA-schepenen. Conservatief en Vlaams!?

Geef een reactie