IJzerwake weert verkoopstand Project Thule na eis van Vlaams Belang

De organisatoren van de jaarlijkse IJzerwake hebben besloten dit jaar een verkoopstand van ‘Project Thule’ te weren. Dat gebeurde nadat de pers vorig jaar de IJzerwake voor die stand zwaar onder vuur nam, en nadat het Vlaams Belang eiste dat de stand geweigerd zou worden.

Even terugspoelen naar vorig jaar: omdat het aantal bezoekers van de jaarlijkse IJzerwake langzaam terugloopt werd besloten op de zaterdagavond een muziekfestival met nationalistische muziek te organiseren. De pers verweet deze ‘Frontnacht’ ‘neonazisme’, waarna Conner Rousseau zijn schepenen in Ieper bedreigde en het festival verboden werd. De pers voorspelde daarop ‘rellen’ op de IJzerwake, maar de IJzerwake op zondag kende een vlekkeloos verloop met evenveel aanwezigen als andere jaren.

Net als de jaren voordien was in het zogeheten ‘IJzerwakedorp’ met 25 verkoopstands ook een kleine verkoopstand van de nationalistische vereniging ‘Project Thule’ aanwezig. De pers maakte daarover groot misbaar: ook daar zou het gaan over ‘neonazi’s’.

Het bestuur van IJzerwake sloot na een stevige interne evaluatie de rangen en begon aan de voorbereidingen van editie 2023. Het Vlaams Belang formuleerde echter een duidelijke eis: de verkoopstand van Thule moest verdwijnen, anders trok de partij haar (bescheiden) financiële steun aan en reclame voor de IJzerwake in.

Het leidde tot een tweespalt binnen het IJzerwakebestuur. Zowat exact de helft van het bestuur wilde het Vlaams Belang volgen. Hun motivering: de negatieve persberichten moeten vermeden worden, de reputatieschade moet vermeden worden, in het belang van de ‘goede naam’ van IJzerwake moet Thule verdwijnen.

Maar zowat de helft van het bestuur wees dat af. Hun motivering: De IJzerwake bestaat net om de ‘Godsvrede’ te verdedigen: het idee dat alle Vlaamsgezinden met elkaar moeten samenwerken, Project Thule gedraagt zich perfect op de weide, en de IJzerwake moet partijpolitiek onafhankelijk blijven.

Nu heeft de eerste groep besloten de eis van het VB te volgen: de verkoopstand van Project Thule zal geweerd worden. Of de kwestie daarmee volledig opgelost is zal de volgende maanden moeten blijken.

One comment

  1. Project Thule…tweespalt…spijtig en triestig

Comments are closed.