Nobelprijswinnaar fysica 2022 John Clauser: ‘Er is geen echte klimaatcrisis’

John F. Clauser, de co-winnaar van de Nobelprijs voor fysica in 2022, heeft als wetenschapper een vernietigende verklaring afgelegd over de huidige doemberichten over een door de mens veroorzaakte ‘klimaatcrisis’.

Het populaire verhaal over klimaatverandering weerspiegelt een gevaarlijke corruptie van de wetenschap die de wereldeconomie en het welzijn van miljarden mensen bedreigt. Misleide klimaatwetenschap is uitgezaaid tot massale shock-journalistieke pseudowetenschap. Op haar beurt is de pseudowetenschap een zondebok geworden voor een grote verscheidenheid aan andere niet-verwante kwalen. Het is gepromoot en uitgebreid door gelijkaardige misleide zakelijke marketingagenten, politici, journalisten, overheidsinstanties en milieuactivisten.

Volgens mij is er geen echte klimaatcrisis. Er is echter een zeer reëel probleem met het bieden van een behoorlijke levensstandaard aan de grote wereldbevolking en de bijbehorende energiecrisis. Dat laatste wordt onnodig versterkt door wat in mijn ogen onjuiste klimaatwetenschap is.’

In zijn werk heeft John Clauser vooral de ‘computermodellen’ bestudeerd waarop de vele doemscenario’s zijn gebaseerd. Die computermodellen geven een zeer ‘wetenschappelijke’ indruk maar zijn eigenlijk pseudowetenschap, want de uitkomst hangt volledig af van de parameters waarmee het model geprogrammeerd is.

De rol van wolken

John Clauser verwijt de computermodellen in het bijzonder dat ze geen aandacht hebben voor de enorme invloed van de weerkaatsing van zonlicht door de wolken rond de aarde.

Kort samengevat komt zijn kritiek hierop neer:

Helderwitte wolken bedekken steeds een derde tot tweederde van het hele aardoppervlak. Deze wolken weerkaatsen op hun beurt ongeveer 90% van het zonlicht dat erop valt terug de ruimte in. Zonlicht dat het aardoppervlak bereikt in het wolkenloze gebied, waarvan tweederde wordt bedekt door oceanen, wordt geabsorbeerd en zeewater verdampt, waardoor stapelwolken ontstaan. Als de temperatuur hoog is en er weinig wolken zijn, worden steeds sneller wolken geproduceerd. Dat zorgt voor een zeer krachtige thermostaat die de warmte-invoer en de temperatuur van het aardoppervlak stabiliseert. Veranderingen in de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer hebben een veel, veel kleiner effect (bijna twee ordes van grootte kleiner) dan de effectieve stabilisatie door deze wolkengebaseerde thermostaat.

De rol van koolstofdioxide (CO2) kan dus in vergelijking daarmee als verwaarloosbaar worden beschouwd.

Opgemerkt moet worden dat rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) herhaaldelijk toegeven dat de effecten van wolken inderdaad de grootste onzekerheid vormen in hun klimaatvoorspellingen. Maar dat verhindert hen niet om doem en ondergang te voorspellen…

John Clauser kreeg zijn Nobelprijs in 2022 voor zijn baanbrekende werk in de quantumfysica, en in het bijzonder de uitwisseling van informatie tussen quantumdeeltjes. Dat vormt mee de basis van de nieuwste generatie ‘quantumcomputers’.

2 comments

  1. Natuurlijk niet, wie gelooft nu nog die eco-fascistische bullshit ?

  2. Een ongemakkelijke waarheid natuurlijk en de brenger van deze waarheid zal waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd gecanselt worden en het zwijgen opgelegt.
    Want met dit soort uitlatingen brengt hij wel de nodige verdienmodellen in het nouw.

Comments are closed.