PVDA brengt communistische Stalin-groet

Griezelige beelden uit Breendonk: daar brachten de kopstukken van de PVDA-PTB in een strakke regie de communistische Stalin-groet.

Nazisme en communisme zijn de twee dodelijke totalitaire regimes van de 20e eeuw. Het nazisme kende de Hitlergroet, met gestrekte rechterarm; de gelijkaardige tegenhanger van het communisme is de Stalin-groet, de gebalde vuist. Het is een steunbetuiging aan de ‘dictatuur van het proletariaat’ die het communisme wil, en zo meteen ook een hulde aan de gruwelijkste dictators uit de geschiedenis: Stalin (23 miljoen doden), Mao (75 miljoen doden), Pol Pot (1,5 miljoen doden…)

Bergen skeletten van slachtoffers van communistische genocide in Cambodja

De groet als hulde aan communisme en dus genocide werd uitgebracht door oud-PVDA-voorzitter Peter Mertens, PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw en Vlaams parlementslid Jos D’Haese.

Deze groet is verboden in een aantal landen die het slachtoffer geweest zijn van de communistische massamoorden, zoals de Baltische staten en Oekraïne. Hij wordt daar beschouwd als verheerlijking van genocide en aanzetten tot haat.

In 1966 was de gebalde vuist ook het symbool van de ‘Rode Gardisten’ van de communistische dictator Mao, die een gruwelijke ‘Culturele Revolutie’ over China lieten rollen. Het aantal doden wordt op minstens 3 miljoen geschat.

8 mei-coalitie

De Stalingroet door PVDA-kopstukken in Breendonk past in een campagne van de extreemlinkse zogenaamde ‘8 mei-coalitie’. Alhoewel wij van oudsher de slachtoffers van alle oorlogen herdenken op 11 november wil deze club van 8 mei een ‘feestdag’ maken tegen ‘extreemrechts’. Daarmee worden dan zowel N-VA als VB bedoeld…

De club probeert aan geschiedenisvervalsing te doen rond het communistische ‘verzet’ in Vlaanderen. Dat verzet kreeg na de oorlog van de Vlamingen die de oorlog meemaakten geen respect, omdat het nauwelijks een bijdrage leverde aan de bevrijding door Britten en Amerikanen, en zich schuldig maakte aan misdaden als plundering, diefstal en het lukraak vermoorden van onschuldige familieleden van collaborateurs. Ook het barbaarse optreden tijdens de zogenaamde ‘repressie’ na de bevrijding, met o.a. het verkrachten van ‘foute’ Vlaamse vrouwen en meisjes, werd door het Vlaamse volk massaal afgekeurd – ook door échte verzetslieden.

De actie van de 8-mei-coalitie probeert een mythe te creëren: die van de communistische verzetslieden die ‘helden’ zouden geweest zijn, die na de bevrijding door de schuld van de stoute Vlaamsnationalisten te weinig ‘eer’ kregen. Maar dat is een historische leugen.

Tenslotte ter illustratie één getuigenis over de zaken die in Breendonk gebeurden, ook uitgevoerd door P.A. (communistische partizanen):

‘In Breendonck werden voorstellingen gegeven. Mits betaling van X franken ten voordele van de dorstige PA (Partisan Armee – communistische partizaan), FI (Front Independance – onafhankelijkheidsfront) of BNB (Begische Nationale Beweging) werd het publiek tot de «vermakelijkheden» toegelaten. De bezoeken aan de cellen werden zelfs geleid, en de reden der aanhouding opgegeven. Zo hoorde Poleunus op een en dezelfde dag 16 verschillende versies over zijn geval. Een meisje van 18 jaar, wier enige schuld het was de dochter van een oud-VNV. te zijn, werd met het hakenkruis op de borsten getekend en met armen en benen wijd opengespreid aan de prikkeldraad vastgebonden. Zij ook was een attractienummer. De mannen betaalden 5 fr. om de naakte VNV-ster van Breendonck te zien. Het is onmogelijk alle gevallen te vernoemen : ze zijn ontelbaar ! ‘

(Bron: Zwartboek der Zwarten)

4 comments

  1. Waarom staat Napoleon nooit in die lijstjes met massamoordenaars?

  2. De communistische ” verzetslieden ” waren collaborateurs tot Hitler het ” Von Ribbentroff ” pact opzegde . En werden gewoonlijk pas ” verzetsman ” , nadat de Britten en Amerikanen de Duitsers verjaagd hadden . En de Belgische politieke klasse , die dit aanmoedigde , waren de “helden ” , die naar Londen gevlucht waren en hun volk in de steek gelaten hadden , toen de Duitse tanks de Rijn overstaken . En die dus diegenen die bij het volk gebleven waren en in moeilijke omstandigheden bijgestaan hadden , ,in een slecht daglicht wilden stellen .

Comments are closed.