[ReactGesprek] Ziek na de coronaprik

Plotsklaps zijn veel van onze medeburgers na de coronaprik van gezonde mensen veranderd in patiënten, waarbij ernstige aandoeningen voorbijkomen die voor het verder leven grote gevolgen hebben en zelfs opmerkelijke, vroegtijdige overlijdens. We spreken in deze uitzending van ReactGesprek met het panel over de maatschappelijke gevolgen van de vaccinatiecampagne van het regime.

Ziek na de coronaprik ReactGesprek

Inhoudstafel:
00:27 Inleiding – Sjors Remmerswaal
03:40 Ontwikkelingen in de covidianistische mythologie – Alexander Wolfheze
15:17 Vaccinatiebatch, injectiesstoffen en verandering internationale recht – Alfred Vierling
21:36 Gebrek aan harde data, zoektocht slachtoffers – Sjors Remmerswaal
33:02 Vaxxinocaust in (d)evolutionair perspectief – Alexander Wolfheze

Gasten:
Alexander Wolfheze; traditionalistisch schrijver
Faust Lanser, uitgever Dietse Bazuin
Alfred Vierling: geopolitiek specialist
Reinout Eeckhout; voorzitter van IDNL

Bronnen:
Continued mass vaccination will only push the evolutionary capacity of SARS-CoV-2 Spike protein beyond the Omicron version
Ed Dowd and Mike Adams discuss the devastating economic consequences of vaccine injuries, disabilities and deaths
The Long Shot is een plek waar mensen met of over vaccinatieschade hun verhaal kunnen delen.
Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine
Im Sperma sind nur noch Spike Protein enthalten…
What you are not being told about outrageous plans to give the WHO power over your life
WEF insider admits that Gates “injects” humanity with mRNA through the food supply

3 comments

 1. Ach, ik weet het, afgezien het amusement dat het uitsluitend aan mij biedt: hier reageren is volkomen zinloos, want “gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens”. (Friedrich Schiller)

  En voor wie het gewoon is zijn “informatie” te halen bij Engelstalige onzin en leugens spuwende websites, citeer ik deze gedachte, toegeschreven aan Albert Einstein: “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.”

  Ik heb gesproken met zeer veel mensen die ofwel zelf in meer of mindere mate covid-19 hebben gekregen, of die mensen kenden die door die ziekte werden getroffen, en daaronder soms erg hebben geleden.

  Ik ken niet één – echt NIET EEN! – persoon die van de vaccinaties wat meer last heeft gehad dan een paar dagen lichte pijn of wat stijfheid in de arm waarin werd geprikt. En ik ken veel mensen!

  Maar uiteraard ben ik wel bereid gemakkelijk te geloven dat traditionalistische schrijvers, uitgevers van bazuinen, geopolitieke specialisten, voorzitters van echt nationalistische Nederlandse partijen en leden van Redacties die echt nieuws verspreiden, inzake vaccins totaal andere ervaringen hebben gehad dan ik. Ik ben er zelfs bijna van overtuigd dat zij de uitzonderlijke kennis hebben van vermeldenswaardig veel gevallen waarin de vaccinaties zorgden voor “grote gevolgen voor het verder leven”, en zelfs voor “opmerkelijke, vroegtijdige overlijdens”.

  1. Beste heer van Nieuwenhuyze, met alle respect voor uw eigen – wel niet irrelevante maar zeer zeker geen uitsluitsel gevende ervaring – zijn hier niet geloven en overtuigen aan de orde. Realiteitszin is de eerste voorwaarde voor waarheidsvinding, en niets iets anders – hoe ongelovelijk en hoe onplezierig die overblijvende waarheid is ook. Het gangbare, en nu alleen nog door ongehoorde censuur gehandhaafde ‘veilig en effectief’ MSM narratief te blijven volgen, dwars tegen een nu overweldigende bewijslast in staat gelijk aan het opzettelijk volharden in cognitieve dissonantie. Waarvoor ik best wel begrip kan opbrengen voor al die velen die zich ter goeder trouw hebben laten injecteren uit angst en onder druk. Maar wij stellen onze vrije tijd en denkvermogen hier bij RG in dienst van het collectief en laten ons dus – al zeker voor dit zeer belangrijke onderwerp – leiden door wat wij weten, niet door wat wij voelen. En het zou niet moeten uitmaken of bewijzen in het Latijn, het Engels of het Nederlands zijn gesteld. Het is beter de feiten onder ogen te zien. De andere optie is weg te dromen bij de bedtijd verhaaltjes van de MSM. Het is goed te horen dat u en de uwen de ‘amerikaanse roulette’ ronde van eerste mRNA campagne vooralsnog goed hebben doorstaan – misschien is het echter beter de volgende ronde aan u voorbij te laten gaan. Tot die tijd is respect voor wat anderen u aan te reiken en misschien zelfs te leren hebben geen overbodigheid. Dat kan door onder meer door echt inhoudelijk onderzoek te doen en de juiste conclusies te treffen – maar die zullen dezelfde zijn als de onze. Met respect en vriendelijke groet, Alexander Wolfheze

 2. Dat ge tegen vaccinatie zijt tot daar aan toe. Maar vertel aub geen onzin, Dat is op niets gebaseerd.

Comments are closed.