Wordt vierentwintig hèt jaar van Vlaanderen-ons-Vaderland?
De dichter zag het lang geleden in de sterren al geschreven!
Die sterren echter staan te ver, te ver van ons verstand,
hoewel Nasa, Esa, etcetera niet werkloos zijn gebleven.

Staat in de sterren dat Vlaanderen vrij wordt volgend jaar?
Wie ’t in die verre sterren heeft geschreven, mij is ‘t om het even,
maar dit is Is Vlaanderen levensgrote vraag: Is Vlaanderen ervoor klaar,
voor ’t hoge ideaal waarvoor een Berten Rodenbach wou sneven?

Wordt vierentwintig ’t magisch wonderjaar zonder cordon
waarin de vrijheid uit de sterren valt als hedendaags mirakel?
Diogenes, als jij nog leefde, kwam jij uit je ton
tot ergernis van père et fils De Croo van ’t landelijke Brakel.?

Tot nijd van alle kwelers tevens van la brabançonne
en uiteraard van alle trotse dragers van een decoratie
die dachten dat een land als ‘t belgieksken nooit verdwijnen kon,
al was het maar om al die wijd en zijd verspreide adoratie.

Wordt vierentwintig hèt jaar van Vlaanderen-ons-Vaderland,
van ’t Vlaamse volk, dàt volk, dat flamingant Verriest wou zien herleven,
dàt volk dat al zo vaak in zijn bestaan is aangerand,
zoals onlangs in het Verhaal van Vlaanderen treffend weergegeven.

Al is ’t Verhaal, naar is gebleken, vatbaar voor kritiek.
’t Is zeker niet gespeend, zo wordt gemeend, van nogal wat hiaten,
maar geldt dat niet in ruime mate ook voor la belgique?
Brengt vierentwintig ons ‘in staat’ of brengt het ons in àlle staten?

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d