(OPINIE) Wordt klimaattop wèèr klimaatflop?

De zelfbenoemde ‘Groten der Aarde’ zullen allicht (wèèr) geen rotfiguur willen slaan door dat op diè manier te laten publiceren (audiovisueel en in gedrukte vorm): KLIMAATTOP DRAAIT UIT OP KLIMAATFLOP!

De ‘Groten’, in een of andere vuile volksmond die daar geen blad voor wil nemen, ook wel eens, zonder enige vorm van verschuldigde eerbied, vervormd tot de ‘kloten der aarde’, willen allicht niet in die media gedrukt of gezegd of getoond zien wat ooit is gezegd over ene Flop – pardon, ene Philippe – van koninklijken bloede: ‘Hij kàn het niet!’

In verband met die overtalrijk bijgewoonde Klimaattop, zou dat dan luiden: ‘Zij kunnen het niet!’ FEITEN, Dames en Heren en Tusseninnen, FEITEN! Feiten zijn straffer dan een burgemeester, vinden de Engelsen, en omdat een burgemeester op zijn woorden – en vooral op zijn feiten – moet letten als hij een nieuwe ambtstermijn beoogt, wordt er maar beter heel voorzichtig omgesprongen met feiten. Behandel die zoals een mandeken met eieren, zou die goeie ouwe Felix Timmermans in die goeie ouwe tijd in een of ander boeksken over Minneke Poes of over een pastoor met een wijnkelder geschreven hebben.

Jij kent die toch, die volkse schrijver van Lierke Plezierke, die in de verste verte gèèn familie was van ene Frans Timmermans die onze dierbare Moeder Aarde naar de kloten probeert te helpen met al zijn gezever? Hoewel ik prompt wil toegeven, met zijn hoogst originele verklaring omtrent die klimaattop ‘Liever geen resultaat dan een slecht resultaat’, heeft de man onze dierbare aarde met omtrent 1,5 graden opgewarmd. Je moet voorwaar maar je ogenblik weten te kiezen: krek op de dag dat je mensen hoort mekkeren dat het een flink pak kouder is geworden, komt Frans met zo’n hartverwarmende verklaring op de proppen: ‘Liever geen resultaat dan een slecht resultaat’.  

Er blijken nog openstaande twistpunten te liggen wachten om door de achtbare vergadering, ook wel de COPPIGE 27 genoemd, te worden toegedaan. Timmermans’ medekees Rob Jetten, klimaatminister, vond het resultaat van de klimaattop een soortement repetitie van het klimaatakkoord waaraan vorig jaar al zo’n hoop geld van de burgers aan weggesmeten was. Pas op, lezers, de heer Jetten drukte zich nièt in diè termen uit, maar de synoniemen die de minister gebruikte, kwamen wèl op hetzelfde neer en dààrom moest de klimaattop uitlopen. Heeft de gewaardeerde lezer al eens gehoord van een warmwaterfles die was uitgelopen? Welnu, dat is iets helemààl anders dan een klimaattop die uitloopt omdat er nog betwistingen openstaan, o.a. omtrent de afbouw van fossiele brandstoffen.

Om ieder misverstand uit de weg te gaan, ik heb het hier niet over de klimaattop met fossiele deelnemers, maar over fossiele brandstoffen waarover de besluiten nog verfijnd moesten worden in het onmisbare bijzijn van fijne lieden als Frans Timmermans. Die fijne lieden toonden zich tijdens de verlengingen nog grootmoedig bereid de arme toplanden tegemoet te treden met een schadefonds, wat door De Standaard grootmoedig werd bestempeld als een ‘lichtpunt op een top die uitblinkt door chaos’.

De heer Frans Timmermans, geen familie, zelfs geen verre familie van de taalvirtuoos Felix, toonde zich achteraf toch hartstikke blij dat hij erbij was geweest. Hoe zou je zelf zijn, waarde lezer?

HVO

4 comments

 1. Klimaattop.
  Naar verluidt waren ze met ±40.000 klimaatvorsers in Egypte, grotendeels aangevlogen. Hopelijk met vliegtuigen, aangedreven door windmolens of zonnepanelen, en NIET met zeer vervuilende fossiele brandstof.
  Het overbetaalde, corrupte WK voetbal in Qatar met de bloedige bouw van 8 voetbalstadia met AIRCO tot max. 18°C. En AIRCO-supporter-dorpen. Hopelijk niet gebouwd en aangedreven met fossiele brandstof. Het zal wel niet, want ik vernam geen kritiek van Greta & C°. Trouwens ook niet over de vele gesneuvelde slavenarbeiders uit het Verre Oosten. Koosjere arbeidsomstandigheden gelden niet overal.
  Enorm klimaatschadefonds voor de arme landen in het verschiet. Hoe kan die schade in hemelsnaam berekend worden? Enfin, er worden straks opnieuw miljarden aan GELEEND geld weggesmeten, zonder enig oorzakelijk verband gestaafd te kunnen aantonen.
  Wat wél een feit is: de zon neemt 99,86% van de massa in het zonnestelsel voor haar rekening. ‘Onze’ aardbol nauwelijks 0,03%. – – – Om even bij stil te staan.

 2. de ” groten der aarde ” : hector vergat een woord : de grote dieven der aarde . En geen akkoord is inderdaad beter dan een slecht akkoord dat de westerse , werkende belastingbetaler verder luimt en niks opbrengt . We kunnen beginnen met het optrekje van de klimaatpaus openbaar te verkopen voor een herstelbetaling aan de westerse belastingbetaler .

  1. Naar mijn gevoel een geestige letterweglating in die zin over een belastingbetaler die het akkoord verder… luimt. Wie dat te lezen krijgt, zou er wel eens goedgepluimd van willen worden.

Comments are closed.