Zuid-Afrika: nu 70 moorden per dag

Het in zelfverklaarde progressieve kringen nooit ofte nimmer volprezen ANC-boegbeeld Nelson Mandela heeft, toen hij van alle mogelijke zonden gezuiverd, uit de onmenselijke gevangenis van het ‘mensonterend’ wit bewind was bevrijd, zijn ‘nieuwe natie’ herdoopt in reënboognasie (regenboognatie), onder hartstochtelijk gejuich van heel de toentertijd weldenkende Westerse wereld!

Zoals in het bijbels verhaal de Heer zijn regenboog zond om Noë op zijn ark het sein te geven dat de zondvloed voorbij was, werd die regenboog in het ‘postblanke’ Zuid-Afrika bejubeld als teken van bevrijding uit een verdrukkende ‘witheid’. De verloste miljoenenmeerderheid van bruin en zwart getinte onderdrukten kon schijnbaar haar geluk en dankbaarheid niet op en koesterde zich in het luide medeleven van een openbare mening die zich zonder complexen aan de kant van die verdrukten ‘mocht’ scharen.

Jawel hoor, betreurenswaardige witte merels uitgezonderd, verhieven de wereldmedia Mandela op het stalen schild van hun verering en bedekten met de warme mantel van hun liefde alle zonden waarvoor hij 27 lange jaren, uiteraard ten onrechte, in het wit gevang was gesmeten. Er was na jaren van slavernij een nieuwe natie geboren die, bij wijze van spreken, barstte van de eendrachtigheid!

En nu, zoveel jaren later onder een getint bewind, bestaat een niet gering segment van de media in regenboogland het zowaar te onthullen dat er onder die regenboog gemiddeld per dag – èlke dag… – zeventig (70 !) mensen worden vermoord. Zelfs als we aannemen dat een dag 24 uren telt, betekent dat, lieve mensen, 3 moorden per uur. Komt daar nog bovenop dat het ‘media-mes’ wordt rondgedraaid in de wonden, want in de onthullende artikels wordt niet enkel geschreven over de stijging van het aantal moorden, maar ook over de kommer wekkende stijging van de wreedheid, tot sadisme toe, waarmee de moordenaars te ‘werk’ gaan. Ook dààrover begraaft de pers zich niet in een… moordkuil.

En de ‘genieters’ van die pers, de lezers, de luisteraars en de kijkers, geven vrije loop aan hun verontwaardiging over de misdadigheid en de baldadigheid die zo fors toenemen dat de regenboog er zowaar haast zwart van uitslaat. Niet als de enige, maar wel als in hoge mate bedreigde groep mensen, worden in de media steeds weer de boeren genoemd, diè groep mensen die geacht worden de miljoenen gewone burgers van hun dagelijks brood te voorzien.

Bij de boeren zelf vallen al pessimistische geluiden te horen of zij, als risico-groep, nog wel lang bij machte zullen zijn om alle planken van de natie van brood en andere spijzen te voorzien. Wat, vragen pessimisten zich af, als er in dit land geen boeren meer zullen zijn? Niet allèèn door de moorden, maar mède door de niet-aflatende moorden, waar de steeds talrijker witte kruisjes tegenover de snelweg bij Potgietersrus de schrijnende uitdrukking van zijn.

In een ver verleden zijn hier wreedheden begaan, maar ziet het heden er zoveel vreedzamer uit? Elke dag 70 moorden, weet je wel???!!!       

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons het échte nieuws te brengen, en de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of een beetje meer. Alleen dankzij jouw steun kunnen wij verderwerken voor de waarheid.

€ 5,00

One comment

  1. Nochthans was het goed begonnen.Omwille van het immense cultureel maatschappelijk verschil richtte men daar een systeem op van GESCHIJDEN ONTWIKKELING. Apart onderwijs op voor blank en zwart. Het enige land in zwart Afrika waar zwarten onderwijs tot en met eigen universiteit, ziekenzorg, ambulancedienst, enz konden genieten.
    Spijtig dat deze goedbedoelde apartheid tot in het extreme werd toegepast zoals aparte zitbanken enz. Apartheid was goed voor én blank én zwart met de bedoeling op zeer lange termijn beide systemen op gelijk niveau te brengen. Apartheid was een unieke bonus voor de zwarten.
    Niet lang geleden is de term nog gebruikt door een belgisch minister ivm de toename van nederlandsonkundige migrantenkinderen gepaard met hun leerachterstand, dikwijls te wijten aan het feit dat ze uit een land kwamen waar ondrwijs was weggelegd voor een paar procent van de bevolking. Na een storm van verontwaardiging kwam het M decreet. Na de faling ervan kwam herwaardering van het Bijzonder Onderwijs BO°. Is BO niet hetzelfde als apart onderwijs om een deel van de leerlingen toch een kans te geven zich tot op hun maximalepotentie te ontwikkelen.
    Apartheid, “what’s in a word”

Comments are closed.