Vorige week trok een betoging van extreemlinks door Antwerpen met een oproep tot censuur. De deelnemers eisten dat de vrije meningsuiting van democratisch verkozen parlementslid Filip Dewinter (VB) zou verboden worden in de Universiteit Antwerpen. De betoging flopte en de oproep mislukte, maar waakzaamheid is geboden: ook in de VS begon de marxistische woke-beweging in en rond de universiteiten.

Een aandachtige blik op de aanstokers van de censuuroptocht is dan ook nuttig. Tussen de 20 oproepende linkse organisaties voor censuur zaten naast de bekende clubs van de PVDA (EPO, Groene Waterman, COMAC) ook 4 clubs die een totaalbedrag van 798.000 euro Vlaamse subsidies ontvangen. Laten we er vandaag eentje van bekijken: de VZW Ella.

Blanke heteroman uitsluiten via quota

Deze VZW trekt 140.000 euro jaarlijkse subsidie onder de naam ‘ Ella – kenniscentrum gender en etniciteit’ in het kader van het Vlaamse ‘gelijke kansenbeleid’, een bevoegdheid van Bart Somers (VLD). De club bestaat sedert het jaar 2000. Wat ze wil blijkt uit een handleiding ‘intersectioneel denken’, een marxistisch waanidee dat stelt dat een lid van een slachtoffergroep méér rechten moet krijgen naarmate hij méér punten scoort op een ‘slachtofferschaal’: bijvoorbeeld én vrouw, én allochtoon, én lesbisch. Die ‘score’ vormt dan een rechtvaardiging voor discriminatie tegen de blanke heteroman, die moet wijken bij tewerkstelling of bevordering. ELLA verdedigt de meest radicale aanpak, die van de quota tegen blanke mannen in raden van bestuur:

ECM staat voor ‘lid van een etnisch culturele minderheid’. Dit ‘radicalisme in de einduitkomst’ is gewoon newspeak voor: grof racisme tegen blanke heteromannen.

ELLA brengt deze marxistisch-racistische visie tegen de blanke heteroman perfect in praktijk in de eigen beheersorganen: zowel in de algemene vergadering als in de raad van bestuur zitten enkel vrouwen. De bijpassende foto op de ELLA- website toont enkel vrouwen met hoofddoek.

Baas Sarah Scheepers geeft les aan marxistische zomeruniv van PVDA

Uit de website blijkt dat een zekere Sarah Scheepers de baas van de club is. Daarmee zitten we volop in het PVDA-universum, want het blijkt dat ze les geeft aan… de jaarlijkse marxistische zomeruniversiteit van de PVDA-mantelclub IMAST.

Sarah Scheepers steekt ook op andere plaatsen haar sympathie voor de stalinistische PVDA niet onder stoelen of banken. In 2019 nam ze deel aan het jaarlijkse PVDA-haatfestival ‘Manifiësta’ om er af te geven op ‘extreemrechts’, en dat verscheen op de website van PVDA-partijblad Solidair, het blad dat doorgaans de dictators in Noord-Korea toejuicht:

Steunbetuiging door de PVDA aan het moordlustige communistische regime van Noord-Korea

Dubbele subsidiëring via VZW Amazone?

Opmerkelijk is dat de VZW Ella gevestigd is op het adres Middaglijnstraat 10
1210 Sint-Joost-ten-Node, en dat de club enkel te bereiken is via een emailadres met als domeinnaam ‘amazone.be’. Dat woord ‘amazone’ blijkt te verwijzen naar een VZW Amazone, die gevestigd is op… adres Middaglijnstraat 10 1210 Sint-Joost-ten-Node. Die VZW slurpt ook al miljoenen belastinggeld en kwam al eerder onder vuur te liggen van de NVA.

Waarom zit een VZW die zich zogezegd op Vlaanderen richt in Sint-Joost-ten-Node? Waarom gebruikt het als emailadres de naam van een andere gesubsidieerde VZW? Is hier sprake van verboden dubbele financiering?

Stop subsidiëring censuur en haat

Sarah Scheepers mag marxiste zijn, deelnemen aan PVDA-haatfestivals, opkomen voor uitsluiting van blanke heteromannen, steun verlenen aan betogingen voor censuur. Dat mag, dat is waar de PVDA voor staat.

Maar is het acceptabel dat dit door de Vlaamse overheid met 140.000 euro belastinggeld van alle Vlamingen gesteund wordt? Neen. De regering hoort uitsluitend verenigingen te steunen die ijveren voor vrije meningsuiting en tegen censuur.

Disclaimer: REACTNIEUWS heeft op basis van de Grondwet en het Europees mensenrechtenverdrag vrije meningsuiting, en bericht hier naar aanleiding van een actuele gebeurtenis (een linkse betoging voor censuur) waarvoor Ella en Scheepers zélf de publiciteit zochten met een ‘open brief’. REACTNIEUWS verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens maar schrijft een artikel met daarin wat elementen uit door de betrokkenen zélf publiek gemaakte gegevens (openbare websites staatsblad, kruispuntbank, subsidieregister, PVDA, Ella, open brief). REACTNIEUWS roept enkel op tot debat en zorgvuldige subsidiëring en roept niemand op tot haat, geweld of het persoonlijke contacteren van Ella of Scheepers. Het auteursrecht staat citeren toe van teksten en foto’s van derden, zonder toestemming of vergoeding, zeker in de context van een actueel publiek debat. Pogingen tot censuur of intimidatie gaan hier dus rustig de prullenmand in.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “Subsidiespons Ella VZW: uitsluiting blanke heteroman en les over Marx voor de PVDA”

  1. Masculisme als noodzakelijk tegengewicht

    Zou Freud’s concept “der Penisneid” aan de grondslag liggen van dit volkomen overgesubsidieërd feministisch geklooi ?

  2. Van Brempt michel

    Het ware beter om te kunnen steunen door betaling met bancontact

  3. Wat een wansmakelijke boel daar bij Bart Somers en dito medeverantwoordelijken ! Nogmaals, dringend een Ministerie van Subsidies om al die schimmige groupusculens eens grondig aan te pakken.
    Wie haat predikt, censureert, discrimineert en racisme propageert is geen Vlaamse cent waard. Opkuisen die augiasstal, en geld terug !

Trending

%d bloggers liken dit: