Rechts stemt tegen Europese inmenging in nationale minimumlonen

In het Europees Parlement in Straatsburg werd deze week gestemd voor een wet die een Europees minimumloon zou opleggen in alle lidstaten. Dat zou in theorie een interessante maatregel kunnen zijn, om bv. te verhinderen dat Vlaamse truckchauffeurs verder vervangen worden door Bulgaarse en Poolse truckchauffeurs die onder hun veel lagere nationale lonen werken. Anderzijds zou het alweer een nieuwe inmenging zijn door de EU-superstaat in één van de soevereine rechten van elke nationale lidstaat: het vastleggen van een nationaal minimumloon. Nationalisten verdedigen die soevereiniteit: het minimumloon in Hongarije moet vastgelegd worden door Viktor Orban, niet door Guy Verhofstadt.

Links juichte, en startte meteen een harde campagne tegen rechts op Twitter: de Europese parlementsleden van VB en N-VA zouden ‘tegen een adequaat minimumloon’ gestemd hebben. De linkse campagneafbeelding ziet er zo uit:

Vraag is dus waarom de rechtse parlementsleden hebben tegengestemd.

N-VA-Europees parlementslid Assita Kanko reageerde aldus op haar Twitter:

Iets met bruto- en nettolonen dus: een beetje vaag, want als je het brutoloon verhoogt, verhoog je logischerwijs ook het nettoloon… Daarnaast verwijst ze echter ook naar het juiste nationalistische argument: wetgeving over lonen hoort thuis op nationaal niveau. In dat geval is de campagne van links misleidend: de rechtse parlementsleden stemden tegen, niet omdat ze tegen een ‘adequaat’ minimumloon zijn, wel omdat ze voor een adequaat nationaal minimumloon zijn en tegen verdere EU-inmenging in nationale aangelegenheden. Dat is volkomen terecht.

Bij het VB duurde het lang voor iemand wilde reageren, maar op Twitter verscheen deze tekst:

De richtlijn vormt een existentiële bedreiging voor onze collectieve onderhandelingen op de arbeidsmarkt, waar geen politieke inmenging in de loonvorming bestaat. Deense en Zweedse vakbonden staan op onze lijn. Inmenging van de Commissie zal enkel tot meer inefficiëntie leiden.’

Die argumentatie raakt kant noch wal: de collectieve onderhandelingen over de loonvorming zijn in België immers nu al volledig gepolitiseerd, want aan werknemerszijde is er een monopolie voor de drie bonden ACV, ABVV en ACLVB van de drie traditionele partijen. De politieke inmenging is dus nu al totaal. Maar bon: met wat goede wil onthouden we dan maar dat ook het VB geen EU-inmenging wil in wat een nationale bevoegdheid moet blijven.

Bij dit alles moet ik als voormalig Europees VB-fractiesecretaris wel opmerken dat tegenstemmen tegen een voorstel voor een Europees minimumloon links een wel erg gemakkelijke doelkans geeft. De Europese fractie van het VB met Frank Vanhecke, Koen Dillen en Philip Claeys heeft zich in het verleden bij zo’n onderwerpen vaak onthouden, net om de verkeerde weergave door links zoals die nu gebeurt te vermijden. Stemlijsten in het Europees parlement zijn echte mijnenvelden, en moeten niet alleen technisch maar ook politiek grondig bekeken worden; soms is een onthouding de veiligste optie.

5 comments

 1. “Iets met bruto- en nettolonen dus: een beetje vaag, want als je het brutoloon verhoogt, verhoog je logischerwijs ook het nettoloon… ”
  Ik vind dat net iets te kort door de bocht. Zonder te technisch te worden is er wel degelijk een verschil of met het brutoloon of het nettoloon verhoogt.
  In de praktijk is het zo dat men in België een loonsverhoging kan krijgen en toch netto minder overhouden omdat men in een andere/hogere belastingsschijf valt.
  Een hoger brutoloon betekent ook hogere werkgeverskost. Voor personen met een extra-legaal pensioen betaald door de werkgever (en er zijn ook personen met een minimumloon die dat hebben!) is de verhoging van het brutol ook een hogere bijdrge hier door de werkgever
  Enz…. er zijn heel wat argumenten/elementen die de keuze voor het een of het ander wel of niet schraagt.

 2. Op het moment dat de EU zich met de lonen gaat bemoeien is een Europees belastingstelsel niet ver weg meer.
  Laat nou toevallig de heks Kaag in Nederland het standpunt aanhangen dat Europa de belasting kan gaan innenop Europees niveau.
  Ze gooide daar van de week een muntje over op maar werd snel terug gefloten.
  Maar het is wel een teken aan de wand.

 3. Beste, Uw laatste zin toont het grote probleem aan voor het “nieuwe” VB : men kijkt (liever) meer naar de gevolgen voor het postje dan naar de grondgedachte. Reden waarom ik na 18 jaar deze keer NIET meer op VB zal stemmen

  1. hier spreekt een journalist van reactnieuws, niet iemand van het vb , als u het niet door heeft.. deze journalist zegt juist het tegenovergestelde van wat u tracht te bewijzen. namelijk : het vb wil zich niet onthouden en zijn grondgedachte zoals u het verwoordt verdedigen. Deze journalist heeft gelijk : namelijk het vb zou zich wat minder aan hun grondgedachte moeten houden ,dan hadden ze al lang het cordon kunnen breken en mee kunnen besturen ( want dat is toch het ultieme doel !? ). waarop stemt u dan ? nva? die denken bijna 100 % zoals het vb maar uiten het niet .. die houden zich zeker niet aan hun grondgedachte . “beste” u zou beter eens beginnen nadenken…

  2. het vlaams belang mag al 45 jaar niet meebesturen omdat ze zich aan hun grondgedachte houden , je bent ook de grappigste thuis zeker ? op wie stem je dan ?” niemand “moet dan het enige juiste antwoord zijn , want welke partij in belgie houdt zich wel aan zijn grondgedachte? pvda ? niet stemmen is ook de juiste oplossing niet..

Comments are closed.