Opiniebureaus zijn even onbetrouwbaar als de media!

Waarover gaat het?

Door het klimaat, zowat het enige onderwerp dat in de manipulatiemedia nog aan bod komt, zijn de opgewarmden tot het besluit gekomen dat men op de Franse snelwegen niet sneller dan 110 km per uur zou mogen rijden (thans 130 km bij droog weer, 110 km bij neerslag).

Uit een gedane IFOP-peiling zou blijken dat de “Fransen voorstander zijn van een verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen tot 110 km/u”!  Behalve dat het hier gaat om een grotesk gemanipuleerde bevraging, georkestreerd door de milieulobby en met de zegen van de regering en het peilingbureau zelf.

Hier is de manipulatie:

Stap 1: een lobby van ‘milieudeskundigen’ (Agir pour l’environnement) bestelt bij het Ifop een enquête over “de verlaging van de snelheid tot 110 km/u op de autosnelwegen”.

Specificaties: het antwoord moet het mogelijk maken de resultaten te interpreteren als een instemming met de verlaging van de maximumsnelheid tot 110.

Stap 2: het peilingbureau stelt een goed doordachte vraag om een meerderheid van “ja”-stemmen te verzekeren. Uiteraard hebben zij ervoor gezorgd de ‘echte vraag’ niet te stellen: “bent u voorstander van verlaging van de maximumsnelheid tot 110 op snelwegen”?

De echte vraag luidde: “Zou u persoonlijk bereid zijn uw snelheid op de snelweg te verlagen tot 110 km/u, specifiek om brandstof te besparen?

Natuurlijk zijn we allemaal bereid – van tijd tot tijd toch – onze snelheid te verlagen wanneer we ‘specifiek’ brandstofbewust willen zijn. Net zoals we thuis de verwarming lager zetten, de lichten uitdoen en het watergebruik beperken, wanneer het mogelijk is. Met de huidige brandstof- en energieprijzen is dat toch de evidentie..

Stap 3: de onjuiste voorstelling van de resultaten.

De milieulobby en het opinie-onderzoeksinstituut hebben de pers bestookt met deze valse informatie: “De verlaging van de snelheid tot 20 km/uur op de autosnelwegen is een van de maatregelen die ons in staat zouden stellen naar deze soberheid toe te werken en de Fransen zijn er over het algemeen voorstander van”.

En zo krijgen we al een week krantenkoppen over “de meerderheid van de Fransen is voor verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen”. Het brandstofgebruik komt er niet meer aan te pas. Dit opent een boulevard voor de (groen-rode) politici die de Fransen al jaren lagere snelheden op de snelwegen proberen op te leggen!

Vandaag de dag is de enige manier om deze manipulatie tegen te gaan het bekend maken ervan aan zoveel mogelijk mensen! Want wees ervan overtuigd, dit is niet de enige gemanipuleerde bevraging.