Onze natuur zou ernstig worden aangetast door de dagelijkse bedrijfsvoering van boeren. Vandaar dat er vanuit het ministerie versnellingsplannen zijn om stikstof te reduceren en daarmee denkt men de kwaliteit van natuur en water te verbeteren. Maar gaat het hier wel echt om de stikstofuitstoot, of het is een stok om hiermee de boeren van hun land te slaan en het te gebruiken voor hele andere zaken? Deze week in ReactGesprek gaat het panel in op de toekomst van de boerenstand van Nederland.

Het einde van de boerenstand in Nederland ReactGesprek

Inhoudstafel:
01:15 – Inleiding
03:54 – Wettelijke toestand plannen regime – Reinout Eeckhout
25:35 – Technische uitleg stikstofkwestie – Joost Topderduinen
44:33 – Naar een volwaardig liberaal-totalitair nieuwe wereldorde – Alexander Wolfheze
58:50 – Kamerlid Gideon van Meijeren roept op tot verzet – Faust Lanser

Gasten:
Joost Topderduinen podcaster
Alexander Wolfheze traditionalistisch schrijver
Reinout Eeckhout; voorzitter van IDNL
Faust Lanser; uitgever Dietse Bazuin

Bronnen:
“WE DRONKEN EEN GLAS, WE DEDEN EEN PLAS EN ALLES BLEEF ZOALS HET WAS “
Kamerbrief over stand van zaken terugdringing stikstofuitstoot en samenwerking medeoverheden 2022-2023
Charles Maurras & Action Franҫaise
De stikstofjuristerij is een madarijnenwetenschap geworden
Het pro-boerensentiment is een door sociale media aangejaagde uiting van het internationale fascisme

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d bloggers liken dit: