Boerenopstand in Nederland tegen stikstofwaanzin

De acties, protesten en blokkades volgen elkaar op in Nederland: de regering-Rutte is erin geslaagd de boeren eindelijk zo kwaad te krijgen, dat ze van hun erf komen, in opstand tegen een autoritair en vrijheidsdodend regime. En dan gaan de poppen aan het dansen… Oorzaak: net als in Vlaanderen wil het liberale regime de boeren broodroven, failliet maken en onteigenen ‘omdat ze teveel stikstof uitstoten’.

Wat is dan wel het probleem met die stikstof? Wel, nu komt het: er is nauwelijks een probleem. Stikstof is een volkomen natuurlijke stof, een héél positieve stof zelfs, die planten en bomen beter laat groeien. Niks aan het handje dus. De natuur is tevreden met veel of weinig stikstof: zit er weinig stikstof in een grond, dan laat de natuur soort A groeien. Komt er meer stikstof in de grond, dan laat de natuur soort B groeien. Is soort A beter of meer waard dan soort B? Natuurlijk niet.

Maar enkele jaren geleden hebben een stel kamergeleerden en biodiversiteits-fetisjisten beslist dat het een groot probleem vormt als soort A moet wijken voor soort B. ‘ Je krijgt dan alleen waardeloze grassen’, zoals de extreemlinkse Draulans het recent in het Vlaamse leugenblad Knack uitdrukte. Terwijl die ontelbare hoeveelheid grassen op aarde nu net het tegendeel bewijst: ze houden grote delen van de wereld groen, gaan erosie tegen, vormen het voedsel voor ontelbare diersoorten en insecten, en zijn ook nog eens de voorlopers van vrijwel elk voedingsgewas dat wij eten…

Er is dus geen enkele reden om gras als waardeloos te bestempelen, ten voordele van planten die hier minder vaak voorkomen.

Is het hele stikstofprobleem dan een verzinsel? Dat nu ook weer niet: stikstof speelt een rol in het ontstaan van fijn stof en smog, fenomenen die ongezond en schadelijk zijn voor mensen. Maar daarvoor zijn hoegenaamd niet alleen de boeren verantwoordelijk: ook industrie, luchtvaart en verkeer spelen daarin mee. En bovendien is dat probleem geleidelijk aan te pakken met betere technieken en investeringen; er is geen enkele reden om daarvoor boeren te onteigenen en te broodroven.

Boeren vormen trouwens doorheen de geschiedenis een mikpunt van regimes die afglijden naar een autoritaire dictatuur, zoals in West-Europa gebeurd is. Ze zijn immers gehecht aan hun grond en tradities, houden niet van (teveel) buitenstaanders, stemmen en denken conservatief tot rechts, en zijn ook maar in beperkte mate door de liberale afpersingsstaat digitaal en fiscaal volledig te controleren. Liberalen hebben dus liefst zo weinig mogelijk boeren; hun grond kan dan ingepikt worden voor asielcentra, woningen voor meer vreemde goedkope arbeidskrachten en bedrijfsterreinen die fiscaal volledig uit te melken zijn. De komplottheorie ‘stikstofcrisis’ is dan een handig middel om de boeren hun grond te ontfutselen.

De boerenopstand verdient dus alle steun. Zet hem op, jongens, en lezers: steun en juich de boeren toe waar je maar kan! Alles wat ertoe kan bijdragen dit linksliberale autoritaire regime te vervangen door een echte democratie van en voor het volk is positief.