De bijeenkomst van het WEF in Davos

Door gastschrijver Nooit-een-slaaf

Onder zware bewaking is de vierdaagse bijeenkomst, vanaf 22. mei, bezig van het World Economic Forum.  Na twee jaren opschorting, door de corona-hypnose, wordt er verzameld achter een bewaking van 5.000 ordehandhavers en bescherming van het territorium rond en boven Davos. (Zwitserland).

Op de websites is in alle openheid te zien wie er deelneemt.  Voor Belgie staan Alexander De Croo (eerste minister) en Petra De Sutter (Groen) aangeduid.  Voor Nederland een uitgebreidere delegatie met koningin Maxima, Sigrid Kaag (D66), Kajsa Ollongren  (D66), Karien van Gennip (CDA), Liesje Schreinemacher  (VVD), Vivianne Heijnen  (CDA) en Klaas Knot  (de Nederlandsche Bank).  Uit de economische wereld zijn er vertegenwoordigers (voor Belgie) van Brussels Hub, Tradi Union Confederation, UPS, Ageas, Solvay, Umicore, Arcelor, Antwerp Port en Deme.  Voor Nederland zijn dat : One Familly Foundation, Unilever, Ikea, Access to Medecine, Philips, NN Group, DSM, OGV Este, Palo Alto, Signify en McKinsey.

We konden pas na de installatie van buitengewoon gevolmachtigde regeringen in de wereld zien, waartoe de decennia durende voorbereiding van het WEF heeft geleid.  Zonder (nu) de grote registers open te trekken kunnen we zeggen  dat vele van de ‘leiders’ op economisch en regeringsniveau geselecteerd zijn, door de leiding van het WEF.  Ze verkondigden dan ook het programma van Klaus Schwaben zijn Build, Back, Better in de richting van de  Great Reset. Daarvoor werden grondwettelijke en burgerlijke vrijheden opzijgezet, vnl. voor de corona, de ecologische en de Oekraïne-agenda.

De vrijpostigheid bij het opleggen van een eenzijdige agenda, heeft geleid tot een supra-mondiaal totalitaire manier van besturen.  Terwijl zogenaamde democratische structuren ingeperkt blijven bestaan, worden de beslissingen in de geest van deze Young global leaders genomen.  Het beste ziet men dat in bvb. Canada en Australië waar draconische blijvende vrijheidsbeperkingen, onder Trudeau en de nu niet-herkozen premier Morrison in Australie,   van kracht zijn.

We zien dat deze opperklasse, waarvan verwacht kan worden, dat ze vanaf de herfst weer schrikbarende inperkingen van de vrijheid gaan toepassen, nu hun instructies in Davos krijgen.  Overigens is de laatste maanden in toenemende mate een ontwaken aan de gang onder de wereldbevolking.  Volgens de goed onderlegde  boodschap van Pieter Stuurman  (Gezond Verstand en Café Weltschmerz) wordt ieder die met deze ultra-dictatoriale machtsgreep niet meegaat als ultra-rechts of complot-denker  gecatalogeerd. 

De revolutionaire ommezwaai aangaande de wijze van leidinggeven in de wereld is opvallend.  In het democratisch model, dat naar burgerparticipatie zegt te streven, wordt het landsbestuur door verscheidende fracties ingericht ten bate en tot welzijn van de bevolking.  Het bestuur dus volledig ten dienste van de onderdanen.  Het nieuwe, overheersende systeem wordt geleid door een elite, die haar instructies op mondiaal vlak haalt bij de overkoepelende instellingen, zoals WEF, WHO (World Health organisation), UN en pakken NGO’s (zgn. niet-gouvernementele organisaties). Dit systeem van besturen betekent dat gaandeweg de bevolking wordt geleid door een digitale, transhumane systeemopstelling.  De wereldelite dus despotisch overheersend over de onmondige schapen.  Dit systeem wordt bij de WHO verfijnd.

Bij het aanjagen van angst de laatste jaren, vnl. door pandemie en ecologische rampspoed te verkondigen, lijkt een groot aantal politici het opgelegde narratief (opgelegde werkelijkheid) te volgen.  In het licht van de dreigende opheffing van autonoom handelen door de mensheid, dienen verantwoorde volksvertegenwoordigers de kant van het volk te kiezen.  Dit zien we met enkele goede voorbeelden, zoals het Forum voor Democratie (NL) en de Freiheitliche Partei Österreich.

Voor ieder vrijheidslievend persoon dient de lichamelijke integriteit individueel en als volk het hoogste doel zijn.  De besluitvorming van de kliek in Davos dient dan ook bestreden te worden.  De ordediensten en geheime staatsveiligheidsdiensten behoren de grondwet en individuele vrijheidsrechten te verdedigen.  De vrijheidsminnende volkeren tellen veel meer leden dan de enkele duizenden Bilderbergers in Davos.

5 comments

    1. amai er zijn hier nog idioten die dit een thumbs down geven ?? Die willen dus slaafjes zijn ?

      1. De linkiewinkies gaan dus tesamen met de machtselite op deze planeet…de omgekeerde wereld…

  1. De steun van de maçonnieke loges voor democratie en republikanisme, de loges die in Europa republikeinse structuren gevestigd hebben sinds 1789, was steeds en van in het begin een psyop om de oude gevestigde theocratische monarchieën omver te werpen en hun luciferiaanse heerschappij op de ruïnen ervan te bouwen. De maçonnieke loges zelf werden en worden bestuurd in het kader van een rigide piramidale structuur waarvan de hoogste bestuurders verborgen waren en zijn; dat toont aan dat zij zelf niet in democratie en republikanisme geloven, en degenen die hun volkeren bevrijd willen zien uit de occultistische maçonnieke wurggreep moeten van die valse beginselen afstand doen om effectief aan het welzijn van hun volkeren te kunnen bijdragen. Volkeren besturen geen volkeren; het zijn altijd specifieke personen die dat doen, en zodus werkt een “democratie” nooit democratisch. De transformaties die we de gekochte politiekers heden zien betrachten uit te voeren zijn bedoeld door hun meesters achter de schermen als een eindloop naar het wereldwijd digitaal surveillantie-en-controlesysteem dat zij geïnstalleerd willen zien. Zij willen dat iedereen in het land van Dystopië gaat wonen, jakobijns-centralistisch met vergaande, verstikkende technologische infrastructuur met een groep psychopaten achter de knoppen en beeldschermen, waar mensen krampachtig glimlachen en in de handen klappen voor het “Centraal Comité Van Heel Slimme Mensen Die Weten Wat Goed Voor U Is” om niet plotseling te verdwijnen en niet meer teruggezien te worden. “Ge zult niets bezitten en blij zijn, of anders…”

    Om een volk te bevrijden uit de tentakels van de Nieuwe Wereldorde is het nodig dat de band tussen het volk en God hersteld wordt via de religieuze orthodoxie, want tegen de praeternatuurlijke krachten die de NWO besturen via hun menselijke dienaren kan men alleen winnen met de bovennatuurlijke bijstand van God en niet met menselijke krachten alleen. Men kan er ook aan werken om de mensen die niet de slaven van de satan-aanbidders willen zijn te bewegen om zich te scharen rondom leiders buiten de electorale processen van de maçonnieke bureaucratieën om opdat die dan als heren leiding zouden geven over de krachten van verzet. Belangrijk is ook de bevordering van lokale landbouw en voedselcirculatie om dorpen en steden onafhankelijk te maken van de internationale satanische donkere machten.

  2. Vrij denkende volkeren van het Avondland, verenigt u tegen a-democraten in Davos, waar het voor de vrijheid van denken en zijn vijf voor twaalf heeft geslagen! En in de taal van Macron: PLUS EST EN VOUS!

Comments are closed.