Opinieonderzoek immigratie: de liberale democratie faalt

Deze week geraakten de resultaten bekend van een opinieonderzoek in opdracht van VRT NWS en De Standaard. Het onderzoek bestreek verschillende thema’s, maar het thema ‘immigratie’ deed het meeste stof opwaaien. Meest in het oog springend is het feit dat drie kwart (76 %) van de Vlamingen vindt dat niet-westerse immigranten onze cultuur en gewoonten moeten overnemen. Dat vooral kiezers van het Vlaams Belang dit vinden mag geen verrassing heten, maar ook 65 % van de PVDA-kiezers en 57 % van het kiespubliek van Groen is voorstander van dit standpunt.

Voor 80 % van de respondenten is het van belang Nederlands te spreken en de politieke wetten en instellingen van ons land te respecteren om een echte Vlaming of Belg te kunnen zijn. Bij het Vlaams Belang vindt 73 % van de ondervraagden dat ‘hier geboren zijn’ een voorwaarde is om Vlaming te zijn, terwijl aan het andere uiterste toch nog 28 % van de kiezers van Groen hiermee akkoord gaat.

Wat leren we hieruit? Als dit opinieonderzoek één ding aantoont, dan is het dat een meerderheid van de bevolking het gehad heeft met immigratie. Nochtans weerspiegelt zich dat niet in de besluitvorming van de overheid.

Een belangrijke vaststelling is dat de keuze voor of tegen immigratie geen rekening houdt met partijgrenzen. Het zou ook interessant zijn om te weten hoeveel respondenten met een recente migratie-achtergrond deelnamen aan dit onderzoek, en hoeveel respondenten met een langere familiegeschiedenis in onze gewesten. De kans bestaat dat er in het tweede geval nog veel meer ondervraagden immigratie als negatief ervaren.

Dit onderzoek werpt ook een ander licht op het vormen van politieke meerderheden om een regering op te bouwen. Mathematisch gezien heeft de huidige regering een democratische meerderheid, maar in hoeverre is het democratisch om geen rekening te houden met het sentiment van de meerderheid van de bevolking? De meerderheid van de Vlamingen keert zich – over alle partijgrenzen heen – tegen immigratie, en toch worden in deze liberale democratie alleen maar maatregelen genomen die immigratie bevorderen. Dat wil dus zeggen dat de vertegenwoordigers van het volk – althans zij die behoren tot de regerende partijen – geen rekening houden met de wil van de échte meerderheid van dat volk.

De liberale democratie werkt dus niet. De traditionele partijen volgen hun eigen agenda, tégen de wil van het volk. Ze worden aangevoerd door politieke charlatans, met in hun kielzog een bende onverantwoordelijke meelopers, die enkel maar hopen er volgende keer ook bij te zijn als de postjes worden uitgedeeld. Onverantwoordelijk, omdat ze de toekomst van ons volk op het spel zetten. En dan maar klagen over de mangelende democratie, en de kloof tussen de politiek en de burger. Liberale democratie? Liberale oplichterij zou al beter klinken!

4 comments

  1. Ik voel me vreemdeling in mijn eigen land, overlast, arrogantie, de waarden van ons land worden totaal niet gerespecteerd, Arabische taal in supermarkten, maar de politiek doet gewoon verder zonder rekening te houden met de wensen en noden van de bevolking. Het gaat van kwaad naar erger tot morgen de bom barst!

    1. Vreemdeling in het inclusieve N-VA Vlaanderen dank zij de Afrikanisering en islamisering via asielbusiness. Iedereen welkom met uitzondering van de inheemse VL nationalisten.

  2. Ooit vroeg ik aan mijn lieve Thaise vriendin of ik ook de Thaise nationaliteit kon verkrijgen bij een eventuele immigratie naar haar land en ze antwoordde rechtuit, ‘Nee, vreemdelingen kunnen bij ons nooit Thai worden, wij zijn niet zo dwaas als jullie hier doen.’ Ik begreep haar onmiddellijk.
    Gelukkig is haar huid niet roomblank, anders werd ze als Nazi afgevoerd door onze tolerante academische Gutmenschen aan de top.

Comments are closed.