Regime volgt middels NCTV actief de alternatieve media

Uit documenten die het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid einde april beschikbaar heeft gesteld blijkt dat de dienst Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zeker in de jaren 2017 tot en met 2021 actief de alternatieve media in de gaten heeft gehouden. Deze informatie is naar boven gehaald middels een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) waaraan het bewuste ministerie gehoor heeft gegeven. Met name Geenstijl en de Dagelijkse Standaard worden regelmatig gelezen door ijverige overheidsdienaren en daarbij van kritisch commentaar voorzien.

Het gaat om de weekberichten van het NCTV, waarbij een hele brede waaier aan organisaties wordt gevolgd en bekritiseerd. Zo wordt bijvoorbeeld ook bekeken hoe acties van de nationalistische acteigroep Voorpost op het internet worden verspreid, wie er op reageren en of er een mogelijkheid is dat men kan overgaan tot geweldadige acties. Wat vooral opvalt is dat de overheid interesse heeft hoe alternatieve media het nieuws verslaan, wat de reacties van mensen onder de berichten zijn en het tevens wenselijk acht om berichtgeving van kritisch commentaar te voorzien.

De verantwoordelijke minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yesilgöz-Zegerius, heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat het hier gaat om internetmonitoring waarbij “….wordt uitsluitend gekeken naar open bronnen, waaronder social media, zodat onderzocht kan worden of er een bepaald fenomeen of een bepaalde trend bestaat of aan het ontstaan is met relevantie voor de nationale veiligheid.”

Alternatieve media in weekbericht van NCTV
Met commentaar van de ‘monitorspecialist’ van NCTV