[Tijdschrift] TEKOS 185; Naar een burgeroorlog in West-Europa?

De laatste uitgave van het driemaandelijkse blad TEKOS ligt in de schappen en telt 64 bladzijden. In dit nummer van het nieuwrechtse tijdschrift is er aandacht voor de explosieve situatie in onze grootsteden, hoe interne conflicten ontstaan en of het mogelijk ook hier kan ontsporen. Er is aandacht voor kunstenaar en ‘anarcho-fascist’ Erich Wichman  en zijn (politieke) levensloop. In het artikel over verstedelijking wordt de fenomeen vanuit de geschiedenis verklaard. Het tijdschrift sluit af met een aantal boekbesprekingen.

Inhoud
02 Naar een burgeroorlog in West-Europa? – Bruno De Cordier
17 Erich Wichman: abstract kunstenaar en pionier van het fascisme in de Lage Landen – Pieter Jan Verstraete
27 Verstedelijking: veeleer een multiregionaal dan een cyclisch verschijnsel – Geert Rombaut
41 Welkom in Platland – Björn Roose
49 Kort signalement
55 Schrijvers en lezers