Het Studiecentrum Joris van Severen kiest ervoor om samen verder te gaan met de Stichting Joris van Severen vzw, zo valt te leren uit de laatste nieuwsbrief van de eerstgenoemde organisatie. Op de Algemene Vergadering 2021 van het Studiecentrum is ervoor gekozen om de krachten verder te bundelen naar een nieuwe vereniging zonder winstoogmerk, die zal functioneren met een drietal werkgroepen. In de loop van 2022 zal dit alles in werking treden onder de nieuwe naam, Joris van Severen Instituut – vzw.

Dit betekent dat alle activiteiten omtrent Joris van Severen nu onder één vereniging vallen. Men moet dan denken aan het organiseren van de herdenkingsplechtigheden te Brugge en te Abbeville en het onderhoud van het grafmonument aldaar. Daarnaast zijn er de publicaties van de nieuwsbrieven en de jaarboekenreeks. De overige, praktische gegevens, voor de leden en geïnteresseerden, worden medegedeeld in de volgende Nieuwsbrief Joris van Severen.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d