Door gastschrijver Nooit-een-slaaf

In de voorbije dagen hebben we twee gebeurtenissen te vermelden. Het eerste zijn de gemeenteraadsverkiezingen.  Deze zijn, behoudens enkele lokale lijsten, zoals Leefbaar Rotterdam, geëindigd op een overwinnings-nederlaag.  Het Nederlandse volk is daarvoor, zoals ze in het Engels zeggen “They are to blame for it.”   Alhoewel gemeentelijke materie, weerklinkt het alarm over de dreigende teloorgang van onze vrijheden. Vertaald dus : zij dragen schuld aan de uitslag.

De Nederlanden zijn ontstaan na een tachtigjarige oorlog om de vrijheden en verdraagzaamheid van een voorspoedig volk af te dwingen.  (1568-1648).   Het werd tot voor zeer kort als het meest democratische land ter wereld gezien.  Dit zelfs met een traditie van gebeurtenissen  (eigenlijk excessen) zoals de verstoring van het huwelijk van Beatrix en Claus (10.3.1966), de krakersrellen in de 70 en 80e jaren en de kroningsoproer op 30.4.1980.  Nu werden de voorbije 2 jaren bepaalde grondwettelijke vrijheden opgeheven als ware het een vodje papier.

Deze laatste verkiezingen, oncontroleerbaar uitgesmeerd over 3 dagen, zeggen ons dat het gros van het Nederlandse volk onbewust is over de dreiging van een toekomstige digitale dictatuur. Men had daar uit noodweer duidelijk het Forum voor Democratie moeten steunen.

De grondwet werd niet opgesteld om burgers te beteugelen. Het werd opgesteld om overheden te beteugelen.

Ons volks Groot-Nederlands verzet legt de juiste klemtonen!  Vijf punten moeten in het onderbewustzijn verankerd worden van de Nederlanders  en Vlamingen :

  • Het corona-virus werd opzettelijk de wereld ingebracht in Wuhan en wellicht ook vanuit andere plaatsen;
  • De lockdowns en mondkapjes waren een opstart richting vaccinatie-dwang.  Deze vaccins werden gemanipuleerd en geven talrijke (soms fatale) bijwerkingen.  De onschendbaarheid en integriteit van het lichaam (speciaal bij jongeren) wordt aangetast.
  • Zoals uit nota’s (o.a. via Gideon van Meijeren) bekendgemaakt, ontvangt de regering instructies vanwege het WEF en de WHO (World Health Organization) en voert deze uit, onafhankelijk van de parlementaire werking.
  • De ontketende oorlog van Rusland versus Oekraïne is tegelijk een 2e fase in de planning om de hele wereld onder een supra-nationaal bestuur te brengen.
  • De radicale hetze in dit conflict is identiek aan het “enige aanneembare narratief” zoals bij corona.  Het doel is terwijl de plannen tot digitale overheersing van de (Europese) bevolking in orde te brengen.

De tweede gebeurtenis is de hechtenis van Willem Engel.  Los van alle theorieën die over hem en zijn aanhouding verspreid worden, geldt dat een doelbewuste operatie is opgezet.  Het afschrikken van de verzetsgroepen is aan de orde.  Willem Engel kan niet anders dan een politiek gevangene worden genoemd.

De intentie van deze bijdrage is de tactiek niet los te laten, om de dreigende (hernieuwde) maatregelen te bestrijden  (vanaf de herfst?). Zowat alle uitzonderings-wetten zijn slechts “opgeschort”” en niet afgeschaft.

De respectievelijke verzetsgroepen moeten hun werk coördineren. Er dient ook verbinding tussen Nederland en Vlaanderen te zijn.  In een volgende bijdrage een opsomming van tegen-maatregelen van het verzet, zoals anonieme communicatie en op vrijheid gerichte dagelijkse gewoonten.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Eén reactie op “Machtsgreep W.E.F. op Nederlands bestuur”

  1. Het is NU de tijd om te verbinden. Bij de volgende golf van waanzin zullen we niet meer de kans krijgen.

Trending

%d bloggers liken dit: