Migrant stak meisje van 16 viermaal in rug; ontvangt geen straf, wel tbs

Abulgasim O. uit Soedan heeft het vorige jaar op 10 januari stemmen in zijn hoofd gehoord en daarom met een mes een zestienjarig meisje voor het leven verminkt. De puber uit IJsselstein werd viermaal in haar rug gestoken toen ze op de fiets langs de migrant reed, haar vriendin kon de slachtpartij ontwijken door hard weg te fietsen. Voor de Utrechtse rechtbank kwam deze week het vonnis en daar oordeelde de rechter dat Abulgasim O. geen straf wordt opgelegd, maar wel terbeschikkingstelling (tbs) met voorwaarden.

De rechter besloot om geen straf op te leggen, omdat verschillende deskundigen oordelen dat Abulgasim O. een psychotische aandoening heeft. Hoewel hij een poging tot doodslag heeft begaan, is hij door die stoornis niet strafbaar. Tbs met voorwaarden houdt in dat de man zich aan bepaalde voorwaarden moet houden, het is een lichtere vorm van tbs, in dit geval verblijft de man in een kliniek voor mensen met psychische problemen.

In het dorp zelf hebben deze week een honderdtal inwoners bij het stadhuis geprotesteerd tegen het weggeven van woningen aan migranten. De Montforters willen niet dat vanuit Utrecht alle problemen naar het dorp worden overgeplaatst, zoals migranten en probleemgezinnen. Bewoners zien hun wijk veranderen in een ghetto en anderen vrezen voor hun veiligheid en het uiteenvallen van de sociale samenhang door deze instroom.

De migrant uit Soedan wordt wel omschreven als een statushouder, wat betekent dat hij een verblijfsvergunning in Nederland heeft voor een bepaalde tijd, namelijk drie jaar. Niet bekend is hoe deze man in Nederland is gekomen en waarom zware, psychische problemen geen reden zijn om iemand de toegang tot Nederland te weigeren en daarentegen een woning in een woonwijk toe te kennen.

2 comments

  1. Het wordt toch eens hoog tijd dat de islam verboden wordt want dat geeft aanleiding tot veel gestoorde mensen.

  2. Niemand is schuldig aan zijn ziekte. Bovendien heelt vrijheidsberoving geen psychose. TBS is een veiligheidsmaatregel voor individuele preventie.Generale preventie lukt niet, want psychose wordt niet voorkomen door een voorbeeldstraf. Toekenning v asiel en status kan gestuit worden op gr v gevaar v openbare veiligheid, maar geneeskundig dossier is geheim vr de immigratiedienst. Tbs met voirwaarden is een traject voor onbepaalde tijd. Psychose is niet te genezen maar valt alleen te onderdrukken met zwaar medicijnregiem. Helaas wordt in Ned in TBS klinieken geen state-of-the-art psychiatrische behandeling geleverd. De oatient zit jarenlang uitzichtloos vast. In de voorwaarden staat niet altijd iets over wel of niet opname in gesloten regiem. Dat is op den duur ter beoordeling van de behandelend psychiater. Conclusie: Er is noch een juridische noch een psychiatrische sluitende oplossing voor dit probleem. Er is geen verband met het toekennen van een woning. Als bewezen kan worden dat psychose wel bekend was maar is verzwegen in de asielprocedure, kan de asielverlening en vluchtelingenstatus worden ingetrokken en uitzetting volgen. Een zwaar patient terug naar Sudan sturen zal misschien na doodslag door de asielgerechtigde voodoende maatscappeljke steun krijgen.

Comments are closed.