[Tijdschrift] Taalverdediging 2021-4; opgedrongen Engels in gemeenten, schrijfactie en taalonderzoek Brussels Airport  

Het laatste kwartaalblad van de Stichting Taalverdediging is inmiddels bij de ondersteuners van de organisatie in de bus gevallen. De nieuwsbrief telt 16 bladzijden en probeert een beeld te schetsen van de gevaren die de Nederlandse taal bedreigen. Zo valt te leren dat via EU-richtlijnen in Vlaanderen het Frans nog sneller wordt verspreid en in Nederland op dezelfde wijze het Engels. Een interessant idee wekt opzien, namelijk het invoeren van een ‘Dag van de Nederlandse taal’ om tegengewicht te bieden tegen het toenemend, onnodig gebruik van Engelse termen.

Inhoud
01 Gemeenten krijgen het Engels opgedrongen – redactie
05 Rapport Beter Onderwijs Nederland
09 Dag van de Nederlandse taal – Paul Dellepoort
10 Oproep voor schrijfactie – Rogier Oud
11 Engelstalige klimaatwandeling – Kees Ruig
12 Een taalreis naar Rome – Daniël Mantione
14 Taalonderzoek Brussels Airport – redactie
16 Woordenlijst Engels – Nederlands