[Tijdschrift] De Stormlamp 8; Nieuw Rechts, Herman Coster en de ‘arbitraire’ natie

Het vaderlandslievend jeugdblad De Stormlamp is het derde jaargang goed gestart met een nieuwe digitale uitgave, die voor eenieder op de webstek valt te raadplegen. Met o.a. een aantal historische artikels, een duiding over de filosofische stroming Europees Nieuw Rechts en een paar actuele maatschappijkritische stukken. Het is een uitgave van de nationalistische jongerenorganisatie De Geuzenbond, ziet er mooi en verzorgd uit en telt een dertigtal bladzijden.

Inhoud
05 Nieuwsberichten
09 Albrecht Rodenbach – Deel III – Brent v. Klokke
12 Wat is Nieuw Rechts? – Walram
16 Ter introductie: De Groot-Nederlandse Studentenvereniging GNSV
19 Het ontstaan van het Uddeler- en Bleeke Meer – Zonnevlam
21 Herman Coster en het Hollanderkorps – Walram
23 Een Nederlandse toekomst – Jan Coppelstock
24 De ‘arbitraire’ natie – Freek
27 Pater Brauns – Radewijn
29 Leeshoek