Oudejaarsnacht: veel vooral allochtoon geweld

Als er bij een betoging tegen de corona-dictatuur in Brussel een paar ruiten sneuvelen, dan gilt de leugenpers dagenlang over de ‘zware rellen’, uiteraard georganiseerd door ‘extreemrechts’; maar als er van oud op nieuw in gans West-Europa op grote schaal gevochten en vernield wordt, vooral door allochtonen, dan is dat volgens de leugenpers een ‘al bij al rustige nacht…’

Antwerpen

In Antwerpen keerden honderden allochtonen zich tegen de politie. Soms ook tegen elkaar: Turken en Marokkanen enerzijds en asielzoekers en illegalen anderzijds sloegen op elkaar in, want beide groepen lusten elkaar rauw. Vrouwen en meisjes werden aangerand.

Brussel: 20 auto’s in brand gestoken

In hellhole Brussel, hoofdstad van dit niet-functionerende land, kan het natuurlijk altijd nog wat straffer: daar veranderden hele wijken in oorlogszones. Maar liefst 20 auto’s werden in brand gestoken. Er waren 500 politie-interventies en tientallen gerechtelijke aanhoudingen. Maar volgens de leugenpers is dat dus een ‘al bij al rustige nacht’. De leugenpers slaagde er bij ons weten ook niet in, ons beelden te tonen van één van die 20 uitgebrande auto’s. De cameraploegen hadden het te druk met de memes van Schild&Vrienden, allicht.

Brandende auto in de Europese jihadistenhoofdstad Molenbeek. ‘Schoongeveegd’ door Jan Jambon, volgens hemzelf dan toch, maar blijkbaar weten ze dat daar nog niet.

Straatsburg: 90 auto’s uitgebrand

Wel beelden komen er uit Straatsburg, de stad in Frankrijk met een beruchte reputatie inzake de ‘kleine Jihad’: de straatoorlog van moslims tegen alles wat niet-moslim is. Dit jaar gingen er maar liefst 90 auto’s in vlammen op. In gans Frankrijk waren dat er meer dan 800!

One comment

  1. maar indien morgen een moegetergde auto-eigenaar nog maar een waarschuwingsschot zou lossen op dat uitschot , zou de lugenpresse waarschijnlijk van een gewapende racistische aanval op weerloze kansarmen noemen en er een halve krant mee vol liegen .

Comments are closed.