Minister De Jonge schetst structurele vaccinatiecampagne tegen COVID-19

Tijdens het plenair debat ‘ontwikkelingen rondom het coronavirus‘, gisteren in de Tweede Kamer, liet de demissionair minister van Volksgezondheid in zijn kaarten kijken wat betreft de toekomstige bestrijding van het coronavirus. De enige weg vooruit, zo blijkt, is het vaccineren van alle Nederlanders vanaf 12 jaar, de booster wordt een terugkerend ritueel, de overheidsorganisaties worden verbeterd om dit alles te faciliteren en men gaat dit beleid nog actiever propageren. Men grijpt voor deze drastische keuze de nieuwe omikron-variant aan, waarvoor boosters worden ontwikkeld en dat geldt ook voor toekomstige varianten, dit alles wijst dus richting een structurele vaccinatiecampagne.

De opvallende antwoorden van de minister kwamen op vragen van Westerveld van GroenLinks en Agema van de Partij voor de Vrijheid, die o.a. wilden weten wat de langetermijnstrategie is van het kabinet en waarom bij vaccins die steeds minder goed werken iedereen toch een coronatoegangsbewijs kan krijgen.  De Jonge bevestigde nog maar eens dat volgens hem iedereen die in eerste instantie een prik heeft ontvangen ook een booster moet krijgen, want anders onvoldoende beschermd.

Er moet dus regelmatig een booster bijgeprikt worden en volgens de door hem geraadpleegde experts is niet duidelijk hoelang deze werken; “niet voor een heel lange periode” weet de minister. Nu is een aanwijzing over de herhaalmomenten van de boosterprik wellicht de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs, deze staat nu op 9 maanden. De Jonge wil per 1 februari zorgen dat de overheid van start kan gaan met de nieuwe werkwijze, wat erop neer komt dat zonder de boosterprik de QR-code van het coronabewijs verloopt.

Hiervoor zijn natuurlijk een hoop vaccins nodig, die zijn besteld of er zijn opties om deze naar Nederland te halen. De minister noemde Pfizer over 2022 en 2023, waarvoor er 35 miljoen gecontracteerde vaccins zijn, 17,5 voor de eerste helft van dit jaar en 17,5 voor de eerst helft van volgende jaar. Vanaf het moment dat er een nieuwe versie is van het vaccin, zoals nu de omikron-variant, krijgen we die nieuwe spullen geleverd, dat is contractueel bepaald.

De antwoorden van de demissionaire minister van Volksgezondheid wijzen richting de opzet van een langdurig vaccinatieprogramma, inhoudelijk kan er nog wel het een en ander veranderen, het ministerie werkt eraan over alle vaccins te beschikken en kan dan zeker 2 keer per jaar prikken, “minimaal, als het vaker zou moeten zijn er nog opties.” verklaarde De Jonge. Er wordt daarnaast hard aan gewerkt om de organisatie verder te verbeteren.

4 comments

  1. Die gast heeft bloed aan zijn handen wat er nooit meer af gaat.
   Al die oudjes die in eenzaamheid zijn gestorven waar wij ons leven aan te danken hebben.
   Al die mensen die bang gemaakt zijn en hem geloofde dat die spuiten nodig waren en veilig zouden zijn, en nu gehandicapt zijn.
   Al die kinderen die zich schuldig hebben gevoeld, en nog, dat ze een gevaar zouden zijn voor opa en oma.
   Al die ondernemers die gehoor gaven aan de dictaten van de overheid en hun toko moesten sluiten in de hoop dat ze daarna verder konden met inkomsten verdienen voor hun gezinnen.
   De pathologische arrogantie van deze over het paard getilde figuur is onbeschrijfelijk.
   Nee, dat bloed gaat nooit meer van zijn handen af….

 1. Gewoon je bek houden en je mouw opstropen, dat is moderne seculiere liefde, want liefde verdraagt alles…

Comments are closed.