Nieuwe cijfers: Vaccins helpen vrijwel niet (meer)

Half november 2021 bleek voor het eerst uit de cijfers vanuit de hospitalen, in België verzameld door Sciensano, dat in absolute cijfers het aantal patiënten dat dubbel gevaccineerd is, hoger ligt dan dat van de niet-gevaccineerden.

Dat feit zou een start kunnen zijn voor een debat over zin en onzin van het massaal vaccineren van iedereen, en niet enkel de risicogroepen. Maar omdat het massaal vaccineren een punt van religieus geloof is van de liberale coronadictatuur werd daar meteen woedend op gereageerd, en werd overgeschakeld op kansberekening. De kans om in het ziekenhuis te belanden zou voor wie niet-gevaccineerd is nog steeds ’10 keer hoger zijn’ dan voor wie gevaccineerd is, zo toeterde de regimepers: IN GRAFIEK – Ongevaccineerden lopen tot 10 keer meer kans op ziekenhuisopname  | VRT NWS: nieuws

Maar uit de meest recente cijfers van Sciensano voor november 2021 ( Bron: Epidemiologisch rapport Sciensano, zie link onderaan artikel) blijkt dat van geen kanten meer te kloppen.

Voor de periode van 15 november tot 28 november 2021 zien de absolute cijfers er nu zo uit:

Lichtgroen is niet-gevaccineerd, donkergroen is dubbel gevaccineerd.

Wat we zien is dat nu in alle leeftijdscategorieën van 18 tot 64 jaar de gevaccineerden evenveel patiënten ‘aanleveren’ als de niet-gevaccineerden. Maar erger is dat in de meest ‘bedreigde’ groep, die van 65+, de gevaccineerden liefst 3 keer meer patiënten ‘leveren’ dan de niet-gevaccineerden. Van elke 4 bedden die nu nieuw in het hospitaal door Covid-patiënten boven 65 worden ingenomen, is er nu dus 1 bezet door een niet-gevaccineerde, en zijn er 3 voor gevaccineerden.

De kansberekening dan? Die ziet er nu zo uit:

Wat deze statistiek ons volgens het regime toont, is dat ‘de kans om in het ziekenhuis te belanden met vaccinatie nog steeds veel kleiner is’. Maar wat zien we echt: in de echt relevante leeftijdscategorie vanaf 65 jaar is de verhouding nu 54,7 voor niet-gevaccineerden tegenover 12,48 voor gevaccineerden; dat betekent, dat de kans om in het ziekenhuis te belanden voor niet-gevaccineerden nu nog slechts 4 keer groter is dan die van gevaccineerden. Dat is dus minder dan de helft die door de VRT amper een maand geleden nog werd rondgetoeterd. En dat is een getal waarbij de discussie mag starten: is dat de inspanning en het geld allemaal wel waard, met bovendien alle bijwerkingen en schadelijke neveneffecten?

Bovendien moeten deze cijfers, zo geeft Sciensano toe, met een korrel zout genomen worden. Zo blijkt België ook na 2 jaar nog steeds niet in staat om vanuit alle ziekenhuizen exacte gegevens over vaccinatie door te geven aan Sciensano, want ‘de patiëntengegevens zijn niet gekoppeld aan de vaccinatiedatabase’. This must be Belgium. Het is dus best mogelijk dat er nog méér gevaccineerden in het ziekenhuis belanden.

Betekent dit nu dat de vaccins waardeloos zijn, en volledig in de vuilnisbak moeten? Volgens een heleboel mensen wel, met goede argumenten: zo zouden ze verhinderen dat mensen die van covid-19 niet zwaar ziek worden het virus op natuurlijke wijze overwinnen. Dat natuurlijk overwinnen van het virus zou ook de beste garantie zijn tegen het snel ontwikkelen van meer besmettelijke varianten (wat overigens een volstrekt natuurlijk en voorspeld fenomeen is).

Alleszins is eind november 2021 duidelijk, dat massale vaccinatie als toveroplossing tegen covid-19 gefaald heeft. Een andere aanpak dringt zich op, waarbij het allicht logischer zou zijn, de vaccinatie-inspanning enkel te richten op de risicogroepen, en niet meer op de gezonde bevolking, laat staan op kerngezonde kinderen. Het CST-ticket is een miskleun, want vaccinatie beschermt noch jezelf, noch anderen; het geeft dus een vals gevoel van veiligheid, en moet verdwijnen. En verplichte vaccinatie van de hele bevolking? Dat zou al helemaal knettergek zijn. Want het werkt gewoon niet.

Wie die reserves stilaan blijkbaar schoorvoetend begint te delen, dat is… Sciensano. Want in de tekst van het rapport lezen we dat om de effectiviteit van vaccinatie te bepalen, er zal moeten gekeken worden naar comorbiditeiten (onderliggende andere aandoeningen van patiënten zoals obesitas) en factoren zoals sociaal gedrag (aanwezigheid in slecht geventileerde ruimtes, bijvoorbeeld.) Begint er wat gezond verstand terug te keren?

Bron: Epidemiologisch rapport Sciensano

2 comments

  1. Dat de VRT vroeger verkondigde dat de kans om wegens Covid 19 in het ziekenhuis te belanden 10 x hoger was voor niet-gevaccineerden dan gevaccineerden is één zaak.
    Dat die verhouding niet 10 x maar “slechts” 4 x blijkt te zijn is een andere zaak.
    Echter vier maal meer kans maken om opgenomen te worden is volgens mij verdorie toch nog heel wat!
    Daaruit besluiten dat “vaccins vrijwel niet helpen” lijkt mij wel wat van de pot gerukt.
    Of zie ik dat verkeerd?

  2. Gezond verstand ? Dat is volgens de ” wetstraat ” en de “staatsvirologen ” ( logen OVT van liegen ) een zeer gevaarlijk virus dat absoluut moet bestreden worden .

Comments are closed.