Virusvariant Zuid-Afrika: grenzen toe of hoe?          

Alsof de schijnbaar schier ongebreidelde woeker van de zeer besmettelijke delta-corona-variant, de al dan niet democratisch gemandateerde VDB’s en andere Verlindens van ‘Vivaldi-niet-mijn-regering’, nog niet genoeg zorgen zou baren, is er op de koop toe in het verre Zuid-Afrika nu ook nog sprake van de variant B.1.1. 529, die met zijn liefst 32 mutaties (min of meer), een nog grotere bedreiging zou vormen dan de delta. En ja, in de tijd dat aan de Kaap de macht blank was (wit, heet dat dan in het hedendaagse jargon), zou ‘men’ daar nogal rap de gepaste maatregelen bij genomen: grenzen toe! Momentje toch, want dat was toén, maar sinds de triomftocht van de alom gevierde en met universitaire eredoctoraten overstelpte Nelson Mandela, is er in de Regenboognatie een ‘politiek correcte’ ANC-regering aan de macht en – virus of geen virus – het kàn toch niet dat Europa dan paal en perk zou stellen aan de bewegingsvrijheid van Zuid-Afrikanen die ook niet om dat virus gevraagd hebben? Tijdsgeest, weet je wel? Het is ‘m uiteraard om DEMOCRATIE te doen. Of geldt zo’n ‘politiek-correcte’ reactie in het Westen niet meer nu in de republiek de zwarte getalsmeerderheid mag (moet?) bepalen wat DEMOCRATIE is? Uit naam van die ‘heilige’ DEMOCRATIE, werd destijds de hele beschaafde (?) wereld opgecommandeerd om het als mensonwaardig verketterd blank minderheidsbewind van Verwoerd en dito ‘fascisten’ met àlle middelen en op àlle terreinen te boycotten, waarbij de christelijke (?) en sociale en gesyndiceerde troepen in de voorste gelederen ‘opereerden’.

Het is mij levendig bijgebleven dat in weldenkende kringen met een lage dunk werd neergekeken, toen, op onverlaten die zich vermetel genoeg durfden opstellen om zowaar een vliegtuigreis voor te bereiden naar dat ‘witte’ uitbuitingsland in plaats van ‘gelijk iedereen’ geen vruchten te plukken van apartheid. Zelfs een brave mens als eerste minister Leo Tindemans weigerde in die dagen de hand te drukken van P.W. Botha, toen die Europa met hier een soort goodwill-tournee tot andere gedachten te kunnen inspireren. Ja, dat was toén. En vandaag, nu de zwarten hun macht van het getal van hun demografische en dùs democratische  meerderheid volop doen gelden, nu zou zo’n opgedoken virusvariant reden genoeg zijn om reizen naar het Westen not done te verklaren. Een virusvariant die neigt naar viruswaanzin? Mocht die goeie rooie Volksgazet van wijlen Kop Van den Eynde, nog onder ons zijn, er zou daarin terecht van leer zijn getrokken en van katoen zijn gegeven in de die krasse stijl met hoofdletters en uitroeptekens met de passende waarschuwing: EN dàt zullen de WERKERS (!) niet langer dulden (!!!!!). Juist ja: uit naam van de DEMOCRATIE of wat had je gedacht? Blij dat ik daar nog eens mijn gemoed heb kunnen luchten. En ik herhaal: variant of geen variant: GRENZEN OPEN voor de zuidelijke DEMOCRATIE! Om het nog maar eens satirisch onder woorden te brengen.