Ook de Franse taal ontsnapt niet aan de genderwaanzin. Laat ons beginnen met de volgende opmerking: mochten er geen vrouwen en mannen – verschillend, maar gelijkwaardig en complementair –  bestaan, dan zouden die idioten die ons naar de culturele en maatschappelijke afgrond willen voeren, er zelf ook niet zijn. Er zijn zo van die dagen dat men denkt: nu hebben we het wel gehad. Maar neen, ze blijven ons steeds verrassen ……

Er is een nieuwe definitie in het woordenboek verschenen: ‘iel’. Definitie van ‘iel’: “een persoonlijk voornaamwoord in de derde persoon, enkelvoud of meervoud, dat wordt gebruikt om te verwijzen naar een persoon van gelijk welk geslacht”.Met andere woorden: elle of il (zij of hij) wordt vervangen door ‘iel’.

Dit ‘inclusief’ gebazel komt in het woordenboek. In dit geval gaat het om Le Petit Robert, een van de belangrijkste Franse woordenboeken in gebruik en een echte referentie op het gebied van woordenschat en taalevolutie. Robert is samen met Larousse, wat Van Dale en Verschueren voor het Nederlands zijn.

Deze nieuwe manier van schrijven blijft vooruitgaan, in kleine stapjes, à petits pas, in dit geval.  Theoretisch marginaal – volgens de voorstanders – wordt het veel gebruikt door de administraties van bepaalde universiteiten met een uitgesproken linkse stempel (Toulouse, Lille…), bepaalde gemeenten, voornamelijk bestuurd door socialistische en groene creaturen. Daarmee gaan die officiële instellingen – gesponsord met het geld van de belastingbetaler –  regelrecht in tegen de ethiek en de Franse taal. Dan zijn er natuurlijk nog de gauchistische partijen (EELV, LFI), de vakbonden (CGT), maar ook de media (Libération of Mediapart) die dat soort woorden gebruiken.

De regering heeft het gedeeltelijk uit haar communicatie geweerd sinds Edouard Philippe in februari 2019 een besluit over deze kwestie heeft genomen. Het ministerie belast met de gelijkheid van vrouwen en mannen, diversiteit en gelijke kansen, destijds geleid door Marlène Schiappa, had echter de verdiensten ervan geprezen.

In feite neemt Robert gewoon deel aan het woke-gedoe. De uitgeverijen, of beter, de hele boekensector, is meestal progressief ingesteld. In Vlaanderen weten we daar immers van mee te spreken.

Dit links, dat in de peilingen n.a.v. de nakende Franse presidentsverkiezingen samen (PS, PCF, EELV, LFI, enz.) slechts 20% haalt, nog zo haar wil kan opdringen, is opmerkelijk.

Dat ligt gewoon aan de Lamme Goedzak-mentaliteit van de rechterzijde.

Aux armes citoyens !

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

4 reacties op “Frans woordenboek maakt komaf met ‘zij en hij’”

  1. Erwin Schauvliege

    De waanzin heeft toegeslagen. Maar geen politic die dit stoppen, integendeel. Wat is er nu mooier dan diversiteit tussen mannen en vrouwen. Dit staat voor complementariteit. Wie stopt deze waanzin ? Hetzelfde met zwart en blank. De wereld heeft zich zo opgebouwd. Ook dit betekent diversiteit, complementariteit. Wat is r fout aan de natuur, aan de manier waarop de wereld zich heeft opgebouwd ? Deze kunstmatig gecreëerde toekomst wordt op deze manier erger dan het verleden. Laat ons de mooie dingen uit het verleden koesteren en dus zeker behouden en een aantal spijtige dingen uit het verleden die hier en daar zijn gebeurd bespreken met de bedoeling om ervan te leren en ze in de toekomst te voorkomen.

  2. De aanvallen tegen de meest vanzelfsprekende natuurrealiteiten zoals het onderscheid tussen man en vrouw staan in het kader van het gnostisch pantheïsme dat het wereldbeeld is van de Nieuwe Wereldorde, volgens hetwelk alle wezens eenzelfde goddelijke substantie in zich dragen en in essentie één goddelijk geheel zijn. Daarom wordt Bafomet, één van de duivels die aanbeden worden binnen de cultische kringen van de Nieuwe Wereldorde en over wie de magiër Eliphas Levi schreef, afgebeeld als een hermafroditisch monster. Gnostische pantheïsten beweren dat de stoffelijke wereld een gevolg is van een storing in “het pleroma”, en door alle scheidingslijnen in de natuur, de cultuur en de samenleving proberen te doen vervagen menen zij te werken aan een herstel daarvan. De moderne concepten zoals democratie en egalitarisme vloeien voort uit dat esoteristisch wereldbeeld, en ook de moderne kosmologie met het copernicanisme en het concept van een uitdijend universum is onderdeel ervan (de kosmologie van de Zohar, ook een pantheïstisch boek, hield reeds dat concept van een uitdijend universum in zich). Wat de krankzinnige oorlog tegen het onderscheid van geslachten aantoont is dat de agenten van de NWO niet aarzelen om steeds verder te gaan met het mentaal ontwrichten van de westerse volkeren door dat gnostisch pantheïsme; via dergelijke mentale ontwrichting kunnen de schimmige oligarchen vanuit de schaduw de bevolking manipuleren tot het blind doen van hun wil. Er worden eigenlijk “MKUltra”-technieken uitgevoerd op grote schaal via de media.

    Het juiste antwoord op deze psychologische oorlogvoering is een terugkeer naar het christelijk monotheïsme met de vaste natuurwet die het proclameert.

  3. Het is in feite wachten tot wanneer deze idiote wokers door hebben dat iel – ik vermoed uitgesproken hetzelfde als il – doorhebben dat dit te veel nadruklegt op de mannelijke suprematie.

  4. Ouderwetse hetero

    Ronduit ziekelijk een taal zo verkrachten !

Trending

%d