Zondag vindt in Brussel een grote betoging plaats tegen de invoering van de coronapas, die niet-gevaccineerden tot tweederangsburgers maakt. Tot de demonstratie wordt opgeroepen door een breed front van verenigingen voor vrijheid en tegen dictatuur. Vandaag heeft ook de rechtse nationalistische voorman Tomas Boutens, bekend o.a. van de opgemerkte steundemonstraties ten gunste van Jürgen Conings, opgeroepen om zondag mee te betogen.

Waarom ik nu zondag (21NOV) in Brussel zal zijn (en waarom ù daar misschien ook wel wil zijn)

Bijna twee volle jaren…Bijna twee volle jaren intussen leven wij, eens-vrije burgers, nazaten van fiere generaties die zó veel offerden voor onze vrijheden en rechten onder een regime van beperking, beknotting, onrecht en ontmenselijking. Tussen de academici zitten zeker knappe koppen, maar de werkelijkheid van vandaag is glashelder voor al wie ze zien wil, voor al wie zich de ogen niet langer laat sluiten. Ook het hart van de ‘gewone’ mens kan goed van fout onderscheiden, of zou dat toch moeten kunnen… De tijd is gekomen dat wij een analyse maken van die voorbije twee jaren en uit die analyse te leren dat het tijd is, hoog tijd, om dit ‘nieuwe normaal’ te verwijzen naar de prullenbak van de geschiedenis, waar het thuishoort.

Herinner u de invallen op familiefeestjes in 2020, vaak met een compleet buitenproportionele politieinzet. Huisvrede? Privacy? Aloude burgerrechten gingen de vuilbak in. Op eender welk ogenblik van dag of nacht mocht de politie manu militari in eender welke woonst binnenvallen, wanneer het vermoeden bestond dat u nét iets teveel naasten ‘naast’ had. Herinner u de gigantische boetes en een vervolgingswaanzin die zelden haar gelijke zag, of het moest in tijden van inquisitie geweest zijn. Criminelen hebben dit land al decennia tot hun speeltuin gemaakt, ‘jongerenbendes’ verspreiden quasi ongestraft een onveiligheidsgevoel als een gitzwarte inktvlek, overheidsfraudeurs blijven zich ongestraft verrijken op de kap van het gewone Volk, maar tegen dat gewone Volk, daartegen werd de oorlog verklaard….

Ambulanciers verzorgen een gewonde na een woeste politiecharge te paard, Terkamerenbos

Herinner u eveneens de verschillende debacles aangaande de mondmaskers; de vernietigde voorraden, het gesjoemel met aankopen; verkwanseld en verdwenen belastingsgeld, geld van u en mij, waarvoor tot heden níemand verantwoording afgelegd heeft. Ook recenter nog, met de verdwenen miljoenen voor o.a. testen, zien wij niemand verantwoordelijkheid dragen. Het is één van de tekenende eigenschappen van een totalitair systeem: een elite die zich onttrekt aan de wet en/of deze buigt zoals het haar uitkomt. Voor het Volk echter rest alleen “dura Lex, sed Lex”…

Het ‘rijk van de vrijheid’, blijkt een rijk te zijn waarin de overheid alle vrijheid heeft om te doen zoals zij belieft, en de burger moet zwijgen, gehoorzamen en betalen. Gelukkig (sic) kwam daar de ‘redding’ vanuit de goedverdienende – enkelingen verrijkende – grootfarmaceutische sector! Daar waar een vaxxin (doelbewust foutief geschreven) in het ‘oude normaal’ een ontwikkelings- en uitgebreid testtraject van 10 tot 15 jaren doorlopen moest eer het goed bevonden kon worden voor gebruik, was dit in het ‘nieuwe normaal’ wonderbaarlijk slechts een kwestie van enkele maanden… Plotsklaps was de techniek lichtjaren gevorderd en waren langlopende testperioden vóór toelating tot verkoop niet meer nodig… Werkelijk een mirakel…Efficiëntie/doeltreffendheid? Bijwerkingen? Gevolgen op lange termijn? Men verzekerde ons, onwetenden en argwanenden, dat het allemaal geen probleem zou zijn. De vaxxins zouden de perfectie zelve zijn en dus liepen overheden elkaar in overhoop om miljarden en miljarden belastingsgeld, uw en mijn geld, in de zakken van de grootfarmacie te proppen… Echter, na een eerste was een tweede nodig en nu blijkt dat ook de combinatie niet echt doet wat men ons voorgspiegelde dat ze zou doen ook nog een derde, en wat daarna? Dit is geen gezondheidsstrategie, maar een winststrategie, een verdienmodel. Want laten we de realiteit bekijken; ook zij die gevaxd zijn, kunnen besmet raken, kunnen anderen besmetten, kunnen ernstig ziek raken, kunnen op IC belanden en kunnen sterven. En inmiddels stapelen de duizenden meldingen van bijwerkingen – ook ernstige – zich op, om in regel netjes te verdwijnen in iets wat veel weg heeft van een gigantische doofpot.

De vaxxins gingen de poorten van de vrijheid openen. 70% Ging voldoende zijn… het zijn slechts enkele voorbeelden van de leugens en gebroken beloftes die dermate ontelbaar en alom tegenwoordig zijn, dat zíj́ de werkelijke ruggengraat van ‘het nieuwe normaal’ blijken te zijn. Als deze overheid tien zaken zegt, zitten er negen leugens tussen; zo eenvoudig is het. Ga dat gerust maar na de voorbije twee jaar, en dan gaat het lang niet alleen over het c*v*d-debacle.

Omdat één en ander echter nog steeds niet werkte zoals het ons voorgelogen was dat het werken zou, kwam er dan de volgende stap… Het CST, ‘C*v*d Safe Ticket’… U weet wel: dat ding met die QR-code om nog deel uit te mogen maken van het openbare/culturele / gemeenschaps- / leven. Dat ding, waarvan het huidige gebruik compleet in strijd is met o.a. art.23 van de Grondwet maar hey, wie geeft daar nu om? Dat ding, dat reeds aanleiding gaf tot verschillende privacy-inbreuken en gegevenslekken, zonder dat iemand verantwoordelijk gesteld werd natuurlijk. Dat ding, dat helemaal niet bewijst of iemand besmet is en bijgevolg anderen kan besmetten, en bijgevolg niets meer is dan een trofee van vals veiligheidsgevoel, duur betaald met kostbare vrijheid…Nu ook, oh verrassing, dát niet deed wat de overheid ons heeft laten geloven, nu dringen – alweer – nieuwe maatregelen zich op… Nieuwe maatregelen, terwijl het nut op het vlak van volksgezondheid van alle voorgaande maatregelen nooit aangetoond is… maar de massa ging er gedwee in mee, keer op keer, want blind gehoorzamen is altijd de gemakkelijkste weg.

De overheidsdictaten van gisteren betekenen onmogelijke maatregelen voor de horeca, maatregelen die de sector dreigen te wurgen. Maar tot een sluiting beveelt de overheid niet, want dan zouden zelfstandigen recht op vergoeding hebben en de staatskas is leeg, ook al tracht men wanhopig ze aan te vullen met accijnsverhogingen en invorderingen allerhande.

Ah en de helden van de zorg? Voor wie zich beroept op zijn recht en, om gelijk welke reden ook (want die reden is persoonlijk en doet er ook helemaal niet toe) ervoor kiest zich niet te laten vaxxineren, voor hem/haar dreigt het ontslag, ook al biedt dat vaxxin allesbehalve zekerheid (zie bovenstaande). Respect? Dank? Neen.. méér dreigementen, méér platte chantage, méér repressie, dát is wat de heren en dames politici de ‘helden van de zorg’ en bij uitbreiding het gehele Volk te bieden hebben….

De voorbije twee jaren zijn een opbod geweest; een stroomversnelling van vrijheidsbeperking, rechtenvernietiging, privacyschending en totalitarisme en let op mijn woorden: de stormwolken die heden samentrekken boven de zorgsector bedreigen ons allen, op meerdere fronten, denk daar gerust eens over na. De zorgsector… twintig jaren van besparing hebben haar capaciteit letterlijk gehalveerd, terwijl de bevolking toegenomen en vergrijsd is… Men moest besparen op de zorgsector en op Volksgezondheid omdat men vele miljarden nodig had om een falend maatschappijbeeld (‘vreedzaam superdivers samenleven’) in stand te houden, ook al kón en kán dat beeld nooit werken… Het water stond de zorgsector al aan de lippen vóór 2020… De verantwoordelijkheid hiervoor nu op de schouders van de ongevaxxineerden schuiven, is ronduit laag. En zelfs nu, zelfs nú kan men er zich niet toe brengen een substantiële bijkomende investering en personeelsversterking in de zorgsector te bewerkstelligen…

Dit toont duidelijk aan dat het inderdaad niet over onze gezondheid gaat, maar over controle over ons, over ons doen en laten. Dit gaat over een overheid die zichzelf een totalitaire macht wenst toe te eigenen (ook al heeft ze in Vlaanderen geen democratisch bestaansrecht) en dit gaat over de geldelijke winsten van enkele grote bedrijven. En dus…

Voor de rechten en vrijheden van ons Volk…

Voor de toekomst van mijn kind, maar ook van de uwe…

Omdat mensen mensen zijn en geen objecten waarvan doel en nut bepaald worden aan de hand van een QR code…

Omdat onze geschiedenis ons leert dat wij niet tot slaafs knielen geboren zijn en dat zulks knielen alleen tot verdere slavernij leidt…

Omdat vrijheid en recht geen holle woorden zijn, maar kostbaarheden afgekocht met het bloed onzer voorzaten, kostbaarheden die wij niet zomaar uit laksheid, lafheid of naïviteit te grabbel mogen gooien…

Omdat in een democratie de macht bij het Volk hoort te liggen en geen overheid het recht heeft zich almachtig boven het Volk te stellen…

Omdat het minstens onze plicht is om hen daaraan te herinneren…

Dáárom ben ik nu zondag in Brussel, en dáárom wilt u daar misschien ook zijn…

Want dit zal alleen stoppen wanneer wij het een halt toe roepen, samen.

Tomas Boutens

PS: Kwatongen verspreiden al een poosje kwalijke en volstrekt onware geruchten om verdeeldheid te zaaien en verzwakking te bekomen. Schenk geen gewicht aan hun verzinsels; de manifestatie is goedgekeurd en tientallen stewards zullen ervoor zorgen dat deze naar bedoeling ordentelijk verloopt; gelieve hun richtlijnen op te volgen.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

5 reacties op “(Opinie) Tomas Boutens roept op voor betoging zondag”

 1. Betoging.. grote grap ja! Tegen vanavond grote rellen. Niet te bedenken door wie! Laat jullie vaccineren dan is er geen probleem belanden de niet gevaccineerden niet in onze ziekenhuizen en staan deze niet onder zware druk! Niet gevaccineerd=grote anozelaar

 2. Covid-19 wordt wegzet als een levensgevaarlijk virus, terwijl het IFR een totaal ander beeld geeft. Ebola is dodelijk voor 50-90% van de besmette personen, het IFR van Covid-19 komt zelfs niet eens in de buurt van 0,5%! Het is weliswaar besmettelijk, maar de huidige maatregelen zijn totaal buiten proportie en dienen enkel als sociale controle.
  Nu 90% van het volk gevaccineerd is ligt het aantal corona besmettingen hoger dan voor de experimentele vaccinaties.
  Hypergevaccineerde landen als Israel, IJsland en Gibraltar hebben de ene uitbraak na de andere.
  Toon mij de uitbraken in Afrika waar er (bijna) niet gevaccineerd wordt?
  Tomas Boutens geeft in dit artikel de juiste feiten weer, maar we weten dat dat er de dag van vandaag niet meer toe doet. Blind geloof in de vaccinatiecultus is wat telt.

  1. Goed gezegd!
   Er wordt ook navelgestaard op de vaccinatie en weinig gedaan met de therapien die er sinds 2020 reeds bestaan en effect hebben Bv hydrochloroquine, ivermectine ea
   Ook kan men de ziekte voorkomen met vitamines edm.
   Blijkt nu dat zelfs de pil van Pfizer moet onderdoen voor ivermectine, die al duizenden/miljoenen levens gered heeft en/of mensen genezen ; oa massaal gebruikt in India, Japan, …
   Overbevolkte ziekenhuizen?
   Waarom bouwde de politiek geen extra ziekenhuizen in 2020 dan? China deed het wel. Dus schuldige verzuim van deze criminele regering, die aanstuurt op een medische dictatuur!!
   Onze media?
   Waar blijven de cijfers van al diegenen die thuis de ziekte hebben overwonnen? Waar blijven de cijfers per gewest? Waarom zegt de media nooit dat er gemiddeld 300 doden/dag vallen in België, al 20j is dat zo!
   Waarom telt men de gevaxte doden als covid-doden, terwijl eigenlijk een gevaxte NIET kan sterven aan covid volgens de regering en de vaccin-makers?
   Het volk wordt door de media en regering misleid!

 3. Laat je a.u.b. vaccineren… het is de enige uitweg uit deze pandemie.

 4. Bovenkamp Henk van den

  De maatregelen zijn er om de niet gevaccineerden te beschermen. Zij worden dus eerste range burgers!

Trending

%d