Ongeloof en verbazing in Wallonië: een peiling van de staatsregimezender RTBF bij 1000 Walen heeft aangetoond, dat momenteel maar liefst 24% de huidige zogenaamde ‘parlementaire democratie’ spuugzat is en liefst zou vervangen door een ander systeem.

Dat ander systeem, dat zou dan een systeem moeten zijn waarbij iemand wel degelijk de macht heeft om ook iets te veranderen. Meer dan één op de drie (37,4 procent) vindt dat “de samenleving beter beheerd zou worden als de macht in de handen van één leider geconcentreerd is”.

De afkeer voor de huidige chaos vooral leeft bij jongeren. Zo gaat bijna 47 procent van de 25-34-jarigen akkoord of helemaal akkoord met de stelling dat de macht beter bij één persoon geconcentreerd zou zijn.

Het Waalse resultaat loopt gelijk met een gelijkaardig onderzoek dat staatsregimezender VRT in 2018 deed bij jonge Vlamingen tussen 18 en 23 jaar. Ook die bleken de parlementaire chaos in België dik beu te zijn, en kozen met 26% voor een sterk gezag.

Wat de staatsregimezenders er niet bij vertellen is dat mensen het huidige ‘parlementaire democratische’ regime beu zijn, omdat het helemaal geen parlementair democratisch regime meer is. In een democratie regeert het volk, en de wil van het volk; in Belgistan wordt die wil met een cordon sanitaire aan de kant gezet, en regeert de zakkenvullerij en de corruptie.

En ‘parlementair’ is dit regime ook al niet: het zijn de partijen en de partijvoorzitters, vertegenwoordigd door ministers die soms niet eens verkozen zijn, en de ‘experten’ die de macht uitoefenen. Het belgische parlement is dus een dure poppenkast geworden, een ergerlijk circus dat niets meer te betekenen heeft.

5 euro voor de vrije pers

Alleen dankzij jouw steun blijven we aan het werk!

€ 5,00

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

10 reacties op “RTBF: 24% Walen wil sterke man in plaats van democratische puinhoop”

 1. Zemmour Toujours, Baguetteville

  Ook in “la douce France” gaan we die richting uit, cfr het feit dat meer dan 50% der Fransen blijkbaar die petitie steunde der coleirige militairen die de verrottende ontaarding en wetteloosheid terecht aan de kaak stelden en meenden dat het Leger in actie zou moeten treden, zelfs zonder daartoe bevel gekregen te hebben van de Minister van Landsverdediging, tot afschuw der door politiek-correcte desinformatieve propaganda gehersenspoelde bitskoemmers.

 2. De roep naar een sterke man ontstaat meestal in landen waar de liberalen een fake democratie gecreëerd hebben. België is nooit een democratie van en voor het volk sinds zijn ontstaan geweest. Ondertussen worden wij in de 21 ste eeuw geconfronteerd met de dictatuur van de particratie. Een politiek systeem waar goeroes van partijen beslissen welke kandidaten een verkiesbare plaats verkrijgen en via manipulatie al in 1919 voor een controversiële kieswet met een evenredig kiesstelsel kozen om te voorkomen dat de kiezer bepaalde partijen in het beleid zou stemmen en andere naar de oppositiebanken zou dumpen. In 1919 bij de invoering van het algemeen en enkelvoudig kiesstelsel vreesden de liberalen en socialisten de macht te zullen verliezen ten voordele van de katholieke partij. Twee maatregelen werden toen getroffen: 1) Geen kiesrecht voor de vrouwen in het parlement en anderzijds 2) het proportioneel kiesstelsel om via coalitieregeringen (politieke machtsdeling) zoveel mogelijk sociale hervormingen door een bepaalde partij te blokkeren. En last but not least om het gewicht van Vlaamse demografie in het kiesbureel te counteren (neutraliseren). In de jaren 1960 hebben de Belgisch Franstalige partijen met de steun van Vlaamse collaborateurs, als reactie tegen de renaissance van Vlaamse lijsten, toen veto’s en alarmbellen afgedwongen. De Franstaligen machtshebbers vrezen, dat de Vlamingen door hun demografische meerderheid democratische beslissingen zouden kunnen afdwingen in het parlement, en hun legitieme rechten zouden opeisen en een einde te maken aan hun statuut van 2de rangburgers. België wordt sinds 1831 bestuurd alsof de Waalse minderheid over een meerderheid beschikt in het parlement, dankzij de ondemocratische en illegitieme veto’s en alarmbellen en dank zij de dictatuur van de partijvoorzitters die het pervers systeem onverminderd blijven ondersteunen en meer dan zes miljoen Vlamingen (sic) politiek monddood maken.

  Wat dit land nodig heeft is juist meer democratie met meer inspraak van de burger/kiezer. Afschaffing van legislaturen van 5 jaar en 6 jaar voor de gemeenteraad. Rechtstreekse verkiezing van de federale premier en de minister-presidenten, te verkiezen om de vier jaar met volstrekte meerderheid van stemmen via Provinciale kieskringen. Met dien verstande dat Duitse gemeenschap ook een eigen kieskring verkrijgt. Parlementen waar om de twee jaar 1/3 van de verkozenen zich verkiesbaar moeten stellen via een meerderheid kieswet. Provinciegouverneurs en burgemeesters die rechtstreeks verkozen worden om de vier jaar. Kieslijsten die alfabetisch samengesteld worden. Rechters en Politiechefs die om de vier jaar verkozen moeten worden. Gedaan met het hypocriet gesjoemel van partijvoorzitters en de koning, achter de schermen, om een regering te vormen. De machtsoverdracht als het ware van de partijvoorzitters en de koning naar het soevereine volk. En uiteraard de invoering van afdwingbare referenda. Verbod op cumul van publieke ambten en/of politieke mandaten.

 3. Ik heb al meermaals geschreven tegen democratie in de commentaren hier en elders; democratie kan nooit langdurig democratisch werken als institutioneel systeem omdat het tegenstrijdig is met de menselijke natuur. Een volk kan zichzelf niet besturen maar volgt altijd leiders, en wanneer er een machtsvacuüm qua leiderschap is wordt er gevochten totdat een bepaalde factie de suprematie in handen krijgt waardoor een nieuw leiderschap geconsolideerd wordt. Dat de westerse democratie zo lang op poten heeft kunnen blijven staan komt doordat die niet democratisch bestuurd wordt maar cryptocratisch, door een verborgen leiderschap dus dat een internationaal spinnenweb vormt met een eigen hiërarchie.
  De menselijke natuur is monarchaal. Het natuurlijk gezin heeft één vader; een volk is een gezin op grote schaal, een extensieve cohesie van families, en heeft dus in de temporale orde ook één vader nodig. Monarchie is de authentieke menselijke regeringsvorm, en dan bedoel ik niet het huidig systeem van figuurhoofd-monarchieën in Europa, maar echte functionele monarchie.
  Vlamingen hebben een volkshelm nodig, zoals de Nordische voorouders het noemden, een volksvader die aan het front van zijn stam gaat staan om zijn volk te leiden en het te verdedigen tegen de dreigende vijanden die de ondergang ervan willen bewerken, en geen figuurhoofden die belastinggeld opstrijken terwijl het volk omringd wordt door een naderende, zorgvuldig bereide doem.
  Het leven van een volk is een worsteling voor het voortbestaan; hoog tijd dus dat ons Vlaams volk uit de paralyserende slaap gewekt wordt en het toxisch infuus van giftig, verraderlijk modern comfort van zich afwerpt om zich als een sociale cohesie te gaan erkennen waarin ieder lid een morele plicht heeft om bij te dragen aan het heil en de overleving ervan. En, jazeker, bloedlijnen en etniciteit hebben daar een belangrijke rol in; het “civiek nationalisme” dat geproclameerd wordt om de aanklacht van “gij zij rassis” te vermijden leidt tot volksvervanging met “Vlaams” op het etiket van de “nieuwe bevolking”. Ras is niet synoniem met raciale haat; het behoud van het eigen ras gaat erom te vechten uit liefde voor een ancestrale erfenis die u dierbaar is, en niet om haat jegens andere raciale groepen.

  1. Blanke Hetero en fier om zo te mogen zijn

   Natuurlijk dat liefde voor de eigen Sibbe geen aversie tot andere bevolkingssementen impliceert . PoCo gehersenspoelden hebben het fictief concept “White Privilege” uit hun Linkse duim gezogen en injecteren het in tal van reclame zodat het echt wel neigt naar autochtone discriminatie om ons vruchteloos te pogen te overtuigen de wortels met onze eigen Sibbe en tradities los te scheuren. Waarom zo veel mensen uit minderheden en zo weinig uit meerderheden en zo vaak gemengde koppels in plaats van standaard koppels als men met reclame tot zo veel mogelijk afzet wil genereren die voornamelijk bij meerderheden kan geoogst worden ? Ik stel daarom voor producten en diensten te boycotten waarvoor reclame ons ,de Blanke Hetero’s stiefmoederlijk behandelt zowel autochtonofoob als heterfoob discriminatoir . Als de Vraag keldert zullen ze het Aanbod wel neutraal adverteren in plaats van PoCo ! “Alle Belgen gelijk voor de Wet” ? Dan ook voor Blanke Heterofielen !

  2. Jan Hammerbacher

   Die sterke leider hoef ik toch niet. Ze beginnen er meestal aan uit idealisme maar dan stijgt het succes hen naar het hoofd en krijg je Ceaucescu- en Pol Pottoestanden. Zoals Luther hierboven al aangaf hebben we meer en directere democratie nodig, niet minder.

   1. Dat onze vermeende Democratie een farce is wordt dagdagelijks in het Parlement bewezen vermits de kudde der verkozenen zich telkens weer in blok achter de “Rattenvanger van Hameln” fractieleider der eigen partij schaart en zelden of nooit individueel autonoom optreedt, zoals zij wel geacht worden te doen in een ECHTE democratie die niet als tricolore democrazy zou willen fungeren. Een integere Sterke Man zou batig kunnen wezen ter “Grote Kuis”

 4. Begrijpelijk

 5. Begrijpelijk

 6. Evidemment

 7. Pinochet junior

  Een tot Lobbycratie gedegenereerde vermeende “democratie” (sic) waar Lobbies en Middenveld de democratisch verkozen politici aan hun touwtjes laten bengelen , is rot tot op het tricolore bot. Een Sterke Man ter Grote Kuis is het enige batig alternatief.

Trending

%d