Nederland kan Afghaanse migratie niet aan, weet staatssecretaris Ankie Broekers-Knol

Inmiddels heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid haar woorden al weer teruggenomen, bij dit zeldzame moment van oprechtheid en medemenselijkheid, wanneer het gaat over de massale stroom van Afghanen naar Nederland. Broekers-Knol (VVD) liet deze week weten in reactie op het tromgeroffel van activisten over de mogelijke, massale komst van zo’n 100.000 Afghanen naar Nederland; “dit kunnen we niet aan” en de gevolgen van Afghanistan een “braindrain”, oftewel een uitstroom van kennis. Broekers-Knol moest echter onder druk van de systeempers, extreme politieke partijen en de diverse lobby’s haar woorden terugnemen. 

De leugenpers maakt al weken stemming dat, na het vertrek van een paar Nederlandse militairen uit Afghanistan, wij weer eens massaal mensen hierheen moeten halen, omdat dat dit moreel de juiste zet zou zijn. Er is daarmee veel hoop onder activisten van de immigratielobbys dat een nieuwe toestroom van migranten en het verdelen van hen over het land voor langere tijd voor de nodige gelden en banen kan zorgen.

Ankie Broekers-Knol heeft in eerste instantie als Nederlandse en onderdeel van de samenleving gereageerd met een afwijzend gebaar. De 23.000 verzoeken vanuit Afghanistan naar Nederland te mogen komen, heeft ze maal 5 gedaan, om erop uit te komen dat dit om 100.000 Afghanen gaat, die de Nederlandse samenleving zal moeten opvangen. Met alle problematiek rondom integratie en immigratie is dit een voor de hand liggende reactie, maar de staatssecretaris moest al snel inbinden na harde taal van regeringspartij D’66, de leidende stem in de kwestie voor het naar Nederland halen van Afghanen.