Liberaal regime heeft plannen klaar voor onteigenen Nederlandse boeren

De Nederlandse regering gebruikt de vermeende stikstofcrisis om van veel boeren af te komen, dat blijkt uit een tweetal beleidspakketten die door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor de regering zijn opgesteld en deze week naar buiten kwamen. Demissionair minister Carola Schouten (Landbouw) heeft bij de scenario’s laten doorrekenen wat de mogelijkheden zijn waarin de veestapel met 30 procent wordt verminderd, de regering heeft al miljarden belastinggelden opzij gezet om een van de twee plannen te verwezenlijken. Onteigenen van de boeren, iets dat nadrukkelijk in de plannen wordt genoemd, betekent dat ze door de staat worden gedwongen om hun eigen dommen te verkopen tegen een opgelegde prijs.

Het document van het PBL, over de ‘structurele aanpak stikstof’ gaat over twee beleidspakketten. Variant A wil veel kleine bedrijven weg hebben en een aantal grote landbouwbedrijven overhouden (‘De landbouw extensiveert’), gaat naar het opkopen van boerenbedrijven waardoor de melkveestapel krimpt en heeft een totaalbudget voor de periode 2022 – 2030 van ruim 30 miljard euro.

Variant B wil via opkoopregelingen de melkvee-, varkens- en pluimveestapel laten krimpen en daarbij ammoniakemissieplafonds aan de landbouw opleggen. Ten slotte worden de stikstofgebruiksnormen aangescherpt. Het totaalbudget voor de periode 2022 – 2030 bedraagt ruim 14 miljard euro.

Het dergelijke keuze voor het reduceren van een groot aantal boeren, gepaard met demonisering van de beroepsgroep in de systeempers, doet denken aan eerdere geslaagde projecten onder staatsman Jozef Stalin in de Sovjet-Unie. Hij wist in een relatief kort tijdbestek het aantal boeren met miljoenen te verminderen, hoewel dit wel weer tot gevolg had dat er daarnaast nog eens miljoenen mensen kwamen te overlijden omdat ze niets meer te eten hadden.

2 comments

  1. Iedereen wordt hier slechter van: de boeren wiens toekomst om zeep wordt geholpen, de burger die extra moet gaan betalen voor zijn geïmporteerde voedsel en de belastingbetaler omdat er jaarlijks 80 miljard aan export van landbouwproducten verloren gaat.

Comments are closed.