Jordan Peterson heeft meer dan 4 miljoen volgers op Youtube

De conservatieve Canadese professor in de psychologie Jordan Peterson is op Youtube voorbij de kaap van de 4 miljoen volgers gegaan. Dat is eigenlijk geen verrassing: de video’s van de lezingen van Peterson die erop staan zijn mee van het interessantste wat momenteel op internet te vinden is.

Peterson (1962, Canada) is sedert 1998 professor aan de universiteit van Toronto. Zijn vakgebied is de klinische psychologie: hij bestudeert dus menselijk gedrag, en probeerde dat tot 2017 in zijn privépraktijk ook te verbeteren.

De genderrel in Canada

Peterson had al vele wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan, toen hij in 2016 eerder onverwacht op het publieke forum gekatapulteerd werd. Onder druk van de heersende linkse woke-industrie besliste Canada om een censuurwet aan te nemen, de wet C-16 (An Act to amend the Canadian Human Rights Act and the Criminal Code). De wet maakte het strafbaar om een transgender niet aan te spreken met het voornaamwoord dat deze persoon wenst, wat behalve het gebruikelijke hem of haar nu ook een nieuwgevormd woord als “ze” of “zir” zou kunnen zijn. Peterson maakte grote indruk door dat te verwerpen als inbreuk op de vrije meningsuiting, en zijn mening ook strikt wetenschappelijk te verdedigen tot in het parlement toe. Samengevat komt zijn argument hierop neer: als een staat zich het recht toeëigent de taal van zijn burgers te gaan regelen en bestraffen, dan is dat een vorm van totalitarisme en is dat de weg naar dictatuur en onderdrukking, zoals die eerder al bv. door marxistisch China getoond is.

Links probeerde Peterson vervolgens met de klassieke methodes uit te schakelen: geweld op zijn campus, pogingen om hem het spreken te beletten, dreigbrieven van honderden linkse academici aan zijn universiteit met de eis hem te ontslaan. In Vlaanderen hebben zo’n campagnes effect: denk maar aan het ontslag van Sam Brokken aan de Hogeschool Hasselt vanwege het uiten van een kritische mening over het vaccinatiebeleid, of het ontslag van Dries Van Langenhove als verkozen studentenvertegenwoordiger door de UGent. De Universiteit van Toronto gaf echter niet toe, en Peterson bleef professor. Het toonde de eerste legendarische beelden van Peterson onder stoom: de academicus komt zijn aula uit, trotseert antifa en geeft zijn mening voor een groep studenten die hem steunen.

Feminisme en de leugen van de ‘gender pay gap’

Van dan af ging Peterson geen lastig onderwerp meer uit de weg. Eén van de volgende thema’s die ophef maakte was dat van het feminisme. Peterson maakte wetenschappelijk komaf met de leugen van de ‘gender pay gap’. Volgens het feminisme ‘worden vrouwen en mannen ongelijk betaald voor gelijk werk’, en zou dat een gevolg zijn van allerlei ‘structurele discriminaties’, waaronder een soort ‘ingebakken vijandigheid’ van mannen tegenover vrouwen. ‘Wrong’, zegt Peterson. Mannen zijn oververtegenwoordigd in de slachtoffers op slagvelden, in arbeidsongevallen in de bouw, in gevaarlijke beroepen in kerncentrales en op boorplatformen. Bovendien wordt het resultaat van loononderhandeling mee bepaald door een karaktertrek die bepaalt hoezeer je geliefd wil zijn bij anderen: vrouwen, bewijst Peterson wetenschappelijk, scoren op die eigenschap doorgaans hoger dan mannen. Waar Peterson meteen aan toevoegt dat vrouwen dus baat hebben bij een training om beter over hun loon te onderhandelen, en alle recht hebben op de voordelen daarvan.

In een legendarisch interview met een vijandige vrouwelijke verslaggever van het Britse Channel 4 maakt hij brandhout van het argument, de feministen, en meteen ook van de vijandige ondervraagster. Hét moment van het interview, dat intussen 32 miljoen keer bekeken is, komt rond minuut 23. ‘Gotcha’, klinkt het laconiek.

12 regels voor het leven: oproep aan jonge mannen

In 2017 publiceerde Peterson het boek ’12 Rules for life’, vertaald als ‘ 12 regels voor het leven’. Er werden intussen al 5 miljoen exemplaren van het boek verkocht. Het zorgde ervoor dat Peterson gezien wordt als dé conservatieve ‘heraut voor de jonge man’. Word wakker, ‘bewijs dat je je kleerkast ordelijk kan houden voor je de wereld wil veranderen’ (Rule 6), ga de wereld in, die wereld heeft je nodig en zit op je te wachten, ontwikkel je sterke punten, werk aan je zwakke punten, wees een waardevol mens voor je omgeving, ‘spreek de waarheid of lieg tenminste niet’ (Rule 8), offer genot op korte termijn op voor blijvend resultaat op lange termijn. Die boodschap van Peterson is an sich niet zo nieuw: het is de boodschap die een jongeman vroeger kreeg van familie, ouders, onderwijs, leger en samenleving. Maar in een Westerse samenleving die kompleet de weg kwijt is, is de stem van Jordanson zo tegendraads dat ze een enorme impact heeft.

Het nieuwe boek: ‘Beyond order’ – ‘De orde voorbij’

In 2021 publiceerde Peterson zijn nieuwe boek ‘Beyond Order’. Op dit ogenblik heb ik het nog niet gelezen, maar het lijkt me wel nuttig al aan te stippen – en de titel lijkt in die richting te wijzen – dat Peterson hoegenaamd geen rechtse nationalist is. Peterson verdedigt een conservatieve opbouw van individu en samenleving aan de hand van individuele kwaliteiten enerzijds, en een zingevend geheel als religie en samenleving anderzijds. Maar van een ‘ideologie’, een samenhangende kijk op de wereld zoals socialisme, liberalisme of nationalisme, daarvan moet hij weinig weten.

Het zou interessant zijn daarover meer te weten te komen, op een lezing door Peterson zelf; net voor het uitbreken van het Covid-19-gedoe hield hij tournees met uitverkochte zalen. Hopelijk komt de dag dat hij ook naar West-Europa komt.

Rob Verreycken

One comment

  1. Peterson is een man die steunt op zijn radicaal individualisme, en tegelijkertijd nationalisten veroordeelt als zij steunen op hun groepsidentiteit en dat doet hij met de nodige arrogantie en zelfgenoegzaamheid (zie onderstaande clip). Het resultaat is dat Jordan Peterson een man is die nergens thuishoort, en veroordeelt is tot een leven van constante depressies. Zijn positieve boodschap valt in het niet bij zijn destructieve anti-nationalistische boodschap.
    In de onderstaande clip vergelijkt hij één van de zeven hoofdzonden, ‘pride’ of ‘hoogmoed’, met fierheid hebben voor je Europese achtergrond of verbondenheid voelen met je voorouders.
    Het is die anti-nationalistische boodschap die Europese volkeren weerloos maakt tegen een globalistische aanval die ons wil ontheemden en demografisch vervangen in onze eigen landen. Als je tot een gehate minderheid wordt gereduceerd (zoals dat het geval is in Zuid-Afrika) dan ben je helemaal niets met Peterson’s ’12 regels voor het leven’. Wat mij betreft is Peterson gecontroleerde oppositie en is het geen toeval dat hij werd gepromoot op het moment dat Identitaire bewegingen groter werden in de VS en Canada.
    https://youtu.be/CyoTGmhczcY

Comments are closed.