[BOEK] Wat moeten we doen? – David Engels

Hoe leven met de ondergang van Europa? Dat is de loodzware vraag die academicus David Engels zichzelf heeft voorgelegd en voor het publiek wenst te beantwoorden. Hij schetst in dit pamflet de bedreigingen in onze maatschappij om vervolgens mogelijke stappen als antwoord aan lezers voor te leggen. De uit Verviers afkomstige Engels, die jarenlang Romeinse geschiedenis op de Vrije Brusselse Universiteit doceerde, ziet parallellen tussen de situatie in (het Westen van) Europa en de ondergang van het Romeinse Rijk. Dat zou uiteindelijk door de bedreigingen van binnenuit veranderen in een autoritaire staat. Aan de hand van 22 korte beschrijvingen van bestaande problematiek en punt per punt alternatieve keuzes worden de lezers doorheen het boekje geleid.

Dit slaat natuurlijk aan en is een vraag voor velen dezer dagen, nu de maatschappij zo zichtbaar in verval is: wat kan je als individu concreet doen? Dit maakt het voor de kritische lezer aantrekkelijk, dat met deze insteek wordt aangetoond dat de schrijver de ernst van de situatie inziet en met concrete stappen komt om van de ellende weg te trekken. De wijze waarop Engels zijn boek heeft opgezet, met de 22 vraagstukken, maakt het overzichtelijk en daarmee goed leesbaar. Daarbij is het in niet al te lastige taal geschreven. Het maakt dat de gewone lezer, zonder al te veel voorkennis, gemakkelijk wordt meegenomen in de analyses en beschrijvingen. Het is duidelijk geschreven voor een zo ruim mogelijk publiek en van toepassing op iedere Europeaan in vooral de westerse delen van het oude continent. De blik is ten dele wel op Frankrijk gericht, maar zeker toepasbaar voor alle landen die met een dergelijke problematiek zitten. Het inzicht van de schadelijkheid van de liberale ideologie, zoals het korte termijn denken en investeringen in zaken die niet in het belang van Europa zijn, is interessant en zo ook het idee om minder gelden op de bank aan te houden en bewuster geld uit te geven of te investeren.

Zichzelf worden

Zich voorbereiden, ja, maar hoe doe je dat? Doorheen dit werk, hebben we de ronde gemaakt langs een aantal zeer concrete punten: realistisch zijn tegenover de te verwachten toekomst, je onttrekken aan de staat, ongehoorzaam zijn tegenover de politieke correctheid, een nieuwe burgermaatschappij maken parallel aan de Europese maatschappij in verval, de stad verlaten om kernen van verzet op te bouwen in de provincie, investeringen herzien, Europese producten aanschaffen, lange termijn denken, banden hernieuwen met de natuur, bevrediging en raad vinden in cultuur van de schoonheid, een realistische houding aannemen tegenover de verschillende seksen, een familie starten, kinderen opvoeden in plaats van afschuiven naar onbekenden, doe op ieder moment je plicht, wees tolerant tegenover de ander zonder aan de minderhedenreligies mee te doen, weiger de politiek correcte ‘nieuwspraak’ en het inslikken van woorden, neem een constructieve houding aan niet enkel tegenover de islam maar ook tegenover het christendom, neem de tijd om je hoofd leeg te maken, lees, maar niet zomaar iets, ga voorbij aan de breuk links/rechts, neem Europa tot je en wees trots op zijn geschiedenis.

Er zijn zeker ook kritische noten te plaatsen bij de analyses in dit boek. Bovenal als het gaat om de gevolgen en het gevaar van de grote aantallen vreemden op Europese bodem. Dat is volgens schrijver niet terug te draaien en hij weet ook niet hoe deze toestroom af te stoppen. Wel ziet hij een ‘botsing van beschavingen’ en opening en positieve integratie, tot zelfs discussiëren met islamitische vrienden, maar ook limieten stellen. Migranten moeten volgens Engels onze levensstijl aannemen en niet andersom en hij denkt aan het uitnodigen van moslims voor christelijke vieringen en een gematigde islam steunen. Deze stappen zou je gezien de feiten; islamitische aanslagen en wijdverbreid migrantengeweld en criminaliteit, als zeer naïef kunnen zien. Daarnaast kleeft aan de het pamflet het nadeel van de oppervlakkigheid in de politiek-maatschappelijke analyses, eigen aan de stijl, omdat deze kwesties de nodige verdieping behoeven om een nog breder publiek te overtuigen. Veel Europeanen zullen zeker voelen dat er een hoop niet goed is, maar wellicht meer voorbeelden en achtergronden nodig hebben om hen te overtuigen van het verregaande verval van Europa en de volledige overname van de instituties door vijandige krachten.

Voor ieder die wel doorheeft hoe ernstig de situatie is, dat deze koers niet gaat veranderen en ideeën zoekt hoe in de huidige maatschappij te overleven, is het boek zeker een aanrader. Het komt met denkbeelden wat overeen met opvattingen van de Duitse schrijver Ernst Jünger, die sprak van de persoonlijke ‘immigratie naar binnen’ als antwoord op een maatschappij in verval, of meer hedendaags met de Canadese hoogleraar Jordan Peterson, die ook probleemstellingen beschrijft en antwoord biedt, al is het wat praktischer en over wat lichtere vraagstukken. Het is goed dat het vanuit het Frans is overgezet en nu ook voor een Nederlandstalig publiek toegankelijk is. Naar mijn mening is het een boek dat in een ruime mate de gedachten prikkelt over hoe je als simpel individu verder zou moeten en daarnaast een aantal stappen formuleert die zeker zinvol zijn en te gebruiken in ieders leven.

————
Wat moeten we doen?
Januari 2021 – Blauwe Tijger
122 bladzijden Nederlandstalig
€ 19,50

One comment

  1. Hoe leven met de ondergang van Europa? (texto). Wij beleven de kroniek van een aangekondigde dood. Is dat dramatisch? In België tellen de Vlaams/Europese patriotten 18 + 1 zetel op 150 in het federaal parlement. 131 zetels op 150 gaan naar kiezers die de Natiestaten, al dan niet bewust, willen vervangen door kalifaten. De trein van open grenzen en massa asiel/immigratie is vertrokken en zal onze identiteit vernietigen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Bart De Wever die met zijn nep confederalisme en cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang Vlaanderen naar de politieke afgrond pusht. Zijn Vlaamse kamikaze politiek is van dezelfde orde als de verdeeldheid tussen de Duitse socialisten en communisten in de jaren dertig en die de rode loper uitrolden voor Hitler naar de verovering van de macht.

Comments are closed.