Is in Kortrijk wéér een kogel door de moskee?

Het overviel ons in volle verwarring omtrent de Blitzkrieg van de taliban die met zijn  verzoeningsbeluste soldeniers holderdebolder in het gat gedoken was dat de ‘betere president’ van de Verenigde Staten in Afghanistan had gegraven door zijn troepen hals over kop, als het ware met fanfare op kop, terug naar de heimat te roepen. Alsof de verwarring nog niet erg genoeg was, werden wij, Vlamingen, dan nog opgeschrikt door de heuglijke aankondiging op het Smoelenboek door de woordvoerder van de moslimvereniging Atakwa, Yassin El Atar, dat na jaren gesleur, de Stad Kortrijk eindelijk is bevallen van een officiële omgevingsvergunning voor de omvorming van een winkelpand aan de Brugsesteenweg tot moskee en cultuurcentrum. Tja, in Kortrijk lijken ze niet zo rap van aanpakken te zijn als de taliban in Kaboel, want liefst zes (6 !) jaar heeft die  vergunning erover gedaan om van het stadhuis bij Atakwa te geraken. Desalniettemin heeft de woordvoerder digitaal kond gedaan heel blij te zijn met deze ‘belangrijke mijlpaal in het proces van de verhuis’. Hij ziet nu perspectieven voor een religieus en cultureel buurtcentrum waar, – ik citeer – ‘plaats zal zijn voor een gebedsruimte met daarnaast nog andere lokalen voor Kortrijkse verenigingen uit de buurt’.

Let op de verwelkoming van die andere verenigingen uit de buurt, Vlamingen, en laat uw geest nu eens even niet vertroebelen door die verwarrende berichten uit Kaboel, die Afghaanse hoofdstad waar ze géén Broeltorens hebben. Mij lijkt het niet van gulle gastvrijheid getuigen dat er tegen de uitgereikte omgevingsvergunning zo maar eventjes 800 bezwaarschriften zijn ingediend. Dat die honderden bezwaren van buurtbewoners door de stad van tafel zijn geveegd, wordt door Wouter Vermeersch van het Kortrijkse Vlaams Belang, een kaakslag voor de buurt genoemd. In één adem vindt het VB-parlementslid het tevens onbegrijpelijk dat ook de N-VA daarin meestapt. Hijzelf zegt in elk geval van plan te zijn in beroep te gaan tegen de omgevingsvergunning. Officieel heeft de stad (nog) niet gereageerd, maar wel wordt erop gewezen dat die vergunning op een objectieve en eerlijke manier is toegekend. Gewikt en gewogen zoals elk ander verbouwdossier, klinkt het daar in alle ernst. En bij wijze van geruststelling wordt daaraan toegevoegd dat het maximum aantal aanwezigen in de moskee-in-spe, wordt beperkt tot 650. Van een kogel van een argument gesproken! Als het niet zo gevaarlijk was, maakte ik er een groot spandoek van…  

One comment

Comments are closed.