Coronavaccinaties: Wederom dienen leugenpers als doorgeefluik overheidsbeleid

Een aantal vooraanstaande media hebben zich laten lenen om de berichtgeving van het National Kern Crisiscommunicatie COVID-19 (NKCC) op te nemen in de kolommen met de nauwelijks zichtbare melding dat het hier gaat om betaalde teksten en niet om nieuws. Het is onderdeel van een uitgebreide campagne om via allerlei wegen het overheidsbeleid en bijhorende opvattingen naar de burgers te communiceren. Het NKCC valt onder de verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, wat weer onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid valt. Dit heeft het nieuwsmedium Geenstijl uitgezocht en in een uitgebreid artikel aan de lezers uit de doeken gedaan.

Het valt op hoe grootschalig het coronabeleid aan de burgers wordt gecommuniceerd en hoe ver men tot in de details Nederlanders wenst te onderwijzen wat te doen en wat niet te doen. De overheid heeft hierbij de hulp gekregen van de grote media, door veel van de informatie niet als afkomstig van de overheid te presenteren, maar voor te doen alsof het hier gaat om onafhankelijke onderzoekers, om nieuwsberichten of achtergrondinformatie. Het door Geenstijl aangehaalde voorbeeld is veelbetekenend, van Roland Pierik ‘over de noodzaak tot een prikplicht’, waarbij hij bij alle media zijn verhaal kan doen, maar niet als lid van de Gezondheidsraad wordt vermeld en op ‘persoonlijke titel’ wordt aangekondigd.

Daarnaast komen in het artikel van Geenstijl nog een reeks aan artikels voorbij die in de grote media zijn beland, de berichten zijn voorzien van filmpjes, van voor- en tegenargumenten, met uitleg van diverse experts en handige verwijzingen. Gewone nieuwsberichten, nauwelijks zichtbaar dat deze van de overheid komen en waarvoor de dienstbare media betaald krijgen en waarbij argeloze lezers denken dat het hier om ongekleurde informatievoorziening gaat.

Bron: Geenstijl

One comment

  1. Goed artikel. Ik lees ook bvb Doorbraak (reacties mogelijk), en De Standaard en Politico: waarom zijn daar geen reacties mogelijk (Politico is mi. center-left)?

Comments are closed.