Frankie op zijn plaats gezet

De Standaard probeerde haar kwaliteitsgehalte in de verf te zetten door op de vooravond van Onze Lieve Heer Hemelvaart uit te pakken met een “reconstructie van het overlegcomité” onder de vette sensatiekop “Eén tegen allen: de symboliek achter de lege stoel”. Alsof het afkalvend lezersheir van de ooit Vlaamsgezinde krant op het puntje van zijn stoel zat te wiebelen om het mysterie van die lege stoel onthuld te zien, legde de journalist uit dat op die stoel minister van Volksgezondheid Vandenbroucke had moeten zitten om de persconferentie van het corona-overlegcomité glans en luister bij te zetten. Met een stuitend gebrek aan eerbied werd de opvallend afwezige opgevoerd als de ‘vaste buddy’ van eerste minister Alexander, die overigens niet erg onder de indruk leek te zijn van de lege stoel. Integendeel, de gretige lezers van De Standaard mochten vernemen dat volksgezonde Vandenbroucke zowaar door de premier op zijn plaats werd gezet. Twee keer mis. Een: Frankie was niét op zijn plaats gezet, want zijn stoel bleef Onbezet. Twee: de enige die er zich op beroemen mocht de niet democratisch verkozen minister op de plaats te hebben  gezet van Volksgezondheid in de Vivaldi-regering, is Conner Rousseau, de rijzende ster van Vooruit en Sint-Niklaas.

In een ander, even kwaliteitsvol, artikel in De Standaard wordt de lezers wijsgemaakt dat onze (?) premier in de Kamer warempel zijn liberale reflexen zou hebben teruggevonden. Raar nietwaar? Lagen die misschien hier of daar onder een lege stoel? Waar de bekwame man zijn reflexen ook – eureka! – teruggevonden mag hebben, hij verklaarde in elk geval héél liberaal: “We zijn een vrij land”. Nee, er stond geen vraagteken bij. Wel wist hij te onderstrepen dat het Europees coronapaspoort enkel vertoond zal worden voor reizen en uitzonderlijk grote evenementen. Hoezo, Meneer De Croo en hoe zit dat dan met ons vrij land? Daar had de Leider van ons land dan het volgende op gevonden: “Onze vrijheid zal niet afhankelijk zijn van een pasje om naar kapper of restaurant te gaan”. Zie je wel: vrij land! Kapper of restaurant, géén pasje – reisje naar de Balearen, pasje por favor! Leve de Vrijheid! – Vive la Liberté! En zijn er nog lege stoelen?…

3 comments

  1. Die was er niet omdat hij nog wat geld moest verbranden

  2. We zijn wel degelijk een vrij land. Vrij om te stemmen op wie we willen (waarna steeds weer dezelfde partijen aan de macht komen). Vrij om de kranten, radio- en tv-stations te lezen/beluisteren/bekijken die we maar willen (allemaal links weliswaar, maar ach ja). Vrij om te betogen (zolang het voor BLM is). En zo kan ik nog even doorgaan.

  3. Zijn communistisch RAL en SAP verleden kan hij niet verhullen, die dictatoriale, betweterige trekjes zijn kennelijkblijven op zijn gemoed getatoueerd. Vandaar totaal geen respect voor de zelfstandige ondernemer en altijd maar beletten en belemmeren om Vrije Ondernemingen proberen te wurgen, ocharme de Horeca….

Comments are closed.