Tomas Boutens schreef een belangrijk boek: ‘Schemer over het Avondland’

De naam Tomas Boutens is binnen de nationalistische beweging een bekende naam, die op links en de leugenpers werkt als een rode lap op een stier. Dat is doorgaans een goed teken. De voormalige beroepsmilitair, die vocht in de oorlog in Afghanistan tegen de Taliban, heeft nu een interessant boek uitgegeven onder de titel ‘Schemer over het Avondland’. Daarin geeft hij zijn visie op de beklagenswaardige situatie waarin we in West-Europa beland zijn.

Het boek bevat een aantal zeer lezenswaardige hoofdstukken over de uitdagingen waarvoor we staan: niet alleen over de positie van Vlaanderen tegenover België en Europa, of over massa-immigratie en islamisering, maar ook over ecologie en energie, de werking van justitie en veiligheidsdiensten en de manier waarop we onze vrijheden moeten verdedigen tegenover de oprukkende liberale dictatuur.

Interessant daaraan is dat Boutens op verschillende terreinen net een stap verder durft te gaan dan de vele boeken die al door Vlaamsnationale politici gepubliceerd zijn. Over democratie klinkt het bijvoorbeeld (p 138):

‘Democratie is de heerschappij van het Volk, het toekomen van de macht aan het Volk. (…) Alle andere interpretaties van democratie zijn afwijkingen die het teloorgaan van de oorspronkelijke gedachte dienen te verbergen. Alle toevoegingen zijn dat eveneens. Wanneer men van ‘democratie’ plotsklaps ‘liberale democratie’ maakt, dan bedoelt men letterlijk dat de stem des Volks alleen maar rechtsgeldig zou zijn wanneer deze stem in overeenstemming is met de ‘liberale waarden’. Deze beperking is per definitie een aanfluiting van het democratisch basisprincipe. Indien de meerderheid van het Volk zich achter een idee schaart, dan is dat idee per definitie een democratisch idee, ongeacht of het al dan niet in overeenstemming is met deze of gene ideologische waarden. De ‘liberale democratie’ is er bijgevolg geen, aangezien zij beperkingen oplegt aan de stem des Volks, die net ten behoeve van de democratie onbeperkt en vrij dient te zijn.’

Opmerkelijk is dat Boutens, in tegenstelling tot wat men van een oud-militair zou verwachten, hoegenaamd niet meeloopt in de ‘steun onze politie’-manie, die op dit ogenblik zowel N-VA als Vlaams Belang kenmerkt. Boutens wijst de evolutie naar een steeds grotere en technologisch beter uitgeruste Belgische politiestaat af, en pleit voor een samenleving van lokale gemeenschappen die vanuit de vrijheid van de burger de veiligheid handhaven.  Het doet sterk denken aan de historische ideeën van Thomas Jefferson:

‘ Hoewel het zowel door politieke tegenstanders als soms door individuen uit het eigen kamp zo voorgesteld wordt, hoeft nationalisme niet noodzakelijk het verlangen naar een totalitaire staat of een politiestaat te impliceren.  Er is namelijk een andere ideologische mogelijkheid: die van een niet- totalitair solidair volksnationalisme, gericht op een bestaan voor en door het Volk, waarbij een staat slechts bestaat in haar strikt minimalistische vorm om het Volk te dienen en vertegenwoordigen. In zulke structuur dient de macht steeds zo lokaal een kleinschalig mogelijk te zijn, opdat ze nimmer boven het Volk uitstijge, en dienen vrijheid, recht, eigenheid en welzijn gezamenlijk steeds de kern van elk bestuur te vormen.’

Een zeer bijzonder deel van het boek zijn de hoofdstukken waar Boutens vanuit zijn persoonlijke leven en ervaringen schetst hoe hij tot zijn politieke inzichten gekomen is. We ontmoeten een beroepsmilitair die binnen het Belgisch leger tot vragen komt over waar de uiteindelijke loyauteit van een soldaat moet liggen (bij een belgische koning, of bij het Volk?), we volgen hem in de straten van Gent bij ‘ontmoetingen’ met agressieve Antifa-bendes, en er wordt open en eerlijk geschreven over het fameuze ‘terrorismeproces’ tegen het tijdschriftje BBET, waardoor Boutens lange tijd in de gevangenis belandde.  Het is ook goed dat nog eens de hardnekkige fabel ontkracht wordt waarmee hij door de belgische veiligheidsdiensten sociaal geïsoleerd werd van de nationalistische beweging: nee, er is nooit een plan geweest om Filip Dewinter of Abou Jahjah te vermoorden.

Boutens staat ook stil bij de actuele analyse door nogal wat Nationalisten, dat de decennialange overheersing van de beweging door de partijpolitiek geen enkel concreet resultaat heeft opgeleverd:  niet voor Vlaamse staatsvorming, en niet inzake het tegengaan van de islamisering.  Boutens zegt daarover:

‘Het blinde geloof in een strikt partijpolitieke oplossing is een zwakte, want dit geloof verlamt.  Nationalistische partijen die heden de loftrompet steken over hun ‘overwinningen’, schijnen te vergeten dat zij in het verleden grotere ‘overwinningen’ behaalden;  grotere ‘overwinningen’, die net als de recente ‘overwinningen’ geen zoden aan de dijk brachten.  Zolang ze het tij voor ons volk niet echt en ingrijpend keren kan, is elke overwinning een nederlaag, en zal de Vlaming in een roes van triomf zijn ondergang tegemoet treden.  Steeds opnieuw is het wachten tot de volgende verkiezing, wachten op het goddelijke manna dat uit de hemel zal neerdalen; de ‘deus ex machina’ die de redding van het lamlendige Vlaamse volk zal brengen… Telkens opnieuw wordt deze illusie van ‘redding’ met vier jaar verschoven: ‘wacht maar, volgende verkiezingen komt de afrekening….’ En toch vlieden intussen bijzonder kostbare jaren heen. (…)  Wij hebben geen politici in nette pakken nodig, doch mensen die hun handen vuil willen maken. Wij hebben geen pijnstiller nodig om symptomen te onderdrukken, maar een remedie die de wortel van de kwaal aanpakt. Minder overheid en meer Volk; minder identiteitsslachtende globalisering en meer schaamteloze trots op het eigene; minder politiestaat en meer vrijheid; minder grenzeloos kapitalisme en meer economie ten dienste van het volk; minder ‘liberale democratie’ en meer ‘echte democratie’; dat zijn de dingen die we nodig hebben.  Alleen deze zaken kunnen een toekomst garanderen voor ons als Volk.  Al het andere is tijdverspilling.’

Dit boek is inspirerend, overtuigend, in een eigen unieke stijl zeer goed geschreven, en bij momenten bijzonder aangrijpend.  Een absolute aanrader. 

Het boek ‘Schemer over het Avondland’ is te bestellen door het overmaken van 25 euro (20 euro prijs + 5 euro verzendkosten binnen BE) op rekening nummer BE35 0015 0523 0337, met vermelding van SOHA en het adres van bestemming.

Tomas Boutens is als activist actief binnen Project Thule, dat met andere lokale autonome groepen van Nationalisten te vinden is op VrijVerzet.

2 comments

  1. Is het boek van Tomas Boutens ook in Nederland verkrijgbaar? Ik zou het graag bestellen…

  2. Goede redenering van Tomas Boutens over de liberale democratie. Ik ben trouwens van mening dat de liberale democratie om die reden (maar ook om andere redenen) uiteindelijk wel moét ontaarden in een politiestaat. Het is al bezig.
    Ik denk dat ik dat boek eens moet lezen.

Comments are closed.