Karel Vertommens Galgelied geactualiseerd?

Om te kunnen verstaan wat de kraaien krijsen, daar moet je een dichter voor zijn, maar dat de paarsgroen uitgeslagen regering De Croo-Van den Broucke een wanbeleid zou gaan voeren op de kap van de Vlaamse meerderheid aan de politieke zijlijn, dat wist, om dichter Elsschot aan te halen, ‘eenieder die nu in dit ons land, zijn brood in schaamte eet’. Met het Chinese virus en de volksgezondheid als welgekomen alibi, werden door het Vivaldi-koor, aangevuld met een paar toonzetters buiten competitie, uitsluitend belgicistische melodieën gezongen met een onmiskenbaar groen-linkse boventoon.

Op een eurootje min of meer werd daarbij niet gekeken, vermits het toch hoofdzakelijk de Vlamingen waren die voor het peperdure wanbeleid zouden opdraaien. Enig weerwerk van de gestroomlijnde media, hoefden de links en zuiders georiënteerde regeerders daarbij niet te vrezen. Wel keken zij met stijgende zurigheid naar wat vooral rechtse rakkers voor gortigheid durfden te spugen op de steeds meer bespeelde sociale media waarin steeds meer boodschappen worden geloosd die er allesbehalve politiek correct uitzien en die, in plaats van lik op stuk te krijgen, door allerhande onverantwoordelijke internetgebruikers worden aangemoedigd met hele resems likes. En kijk, die Engelse likes vinden sterkhouders van Vivaldi niet leuk en daarom hebben zij een resolutie doen goedkeuren die sociale media verplicht om dat soort meningen strafbaar te vinden en uit naam van belgicistisch en politiek correct fatsoen van het internet te sodemieteren.

Voor de resolutie hebben de hoeders van het fatsoen uiteraard voor een andere term dan sodemieteren gekozen, maar of een sociale mening nu van het internet gesodemieterd wordt of gecensureerd, bestraft zal ze worden en allicht minstens even zwaar als de royale zelfredzaamheid van Sihame, die charmante migrante die weet van wanten. En daarmee heeft andermaal het Recht gezegevierd, maar toch leek het mij geen slecht idee hier, ter attentie van de resolutie-rechters én van onze talrijke lezers, dat in 1939 geschreven Galgelied van Karel Vertommen af te drukken (denk aan 2024!).     

Galgelied

Er stonden drie galgen op ‘t galgeveld,
De kraaien hebben het voortverteld.

En stom blauwden winterse bossen rondom,
Zij kaatsten ‘t gekrijs van de kraaien weerom.

Het volk stond zwijgzaam opeengehoopt:
Drie mannen moesten opgeknoopt.

Drie rechters lazen het vonnis voor;
De bossen bauwden het na in koor.

Eén had in eigen macht geloofd,
Hij moest het bekopen met zijn hoofd.

Eén had gehoopt op een nieuwe tijd,
Dat was voor het heden een scherp verwijt.

Eén had de waarheid te zeer bemind,
Daarvoor ging hij bengelen hoog in de wind.

De kraaien krijsten: kwaad is kwaad!
De bossen echoden: haat is haat!

De kring van het volk werd enger en enger,
‘t Gelaat van de rechters werd strenger en strenger…

Maar toen de koord in de hoogte ging,
In elke lus een rechter hing.

Het volk stond zwijgzaam opeengehoopt:
Drie rechters werden opgeknoopt.

Eén had zijn eigen volk verraden,
Eén had zijn geldkist volgeladen,

Eén had de macht om haarzelf bemind,
Drie rechters bengelden hoog in de wind.

De kraaien krijsten: kwaad is kwaad!
De bossen echoden: inderdaad!


Karel Vertommen (1907-1991)
uit: Brood (1939)

2 comments

  1. Ik kan er niet mee lachen vermits het zeker niet door de enge politiek-correcte beugel te wringen is, maar het is wel “BOENK erop !”, dat wel….

Comments are closed.